Pamiętaj!

Rozpoczynaj poszukiwania od Katalogu online bibliotek UW

Aby przeszukać tą stronę naciśnij ctrl+F lub wybierz z menu przeglądarki opcję znajdź.

Zalecamy korzystanie z przeglądarek Mozilla Firefox, Chrome, Safari

KARTOTEKA zbiorów dokumentów życia społecznego wydanych po 1945 roku – do chwili obecnej

 1. GOSPODARKA

  1. Budownictwo

   1. Agencje nieruchomości

   2. Architektura

   3. BAU Międzynarodowe Targi Branżowe Materiałów Budowlanych

   4. Budownictwo mieszkaniowe

   5. Budownictwo przemysłowe

   6. Instytut Gospodarki Mieszkaniowej

   7. Instytut Organizacji, Zarządzania i Ekonomiki Przemysłu Budowlanego

   8. Inwestycje budowlane

   9. Krajowy Ruch Mieszkaniowy

   10. Meble, wnętrza

   11. Międzyzakładowa Spółdzielnia Mieszkaniowa „Energetyka” Warszawa

   12. Mieszkania

   13. Okna, drzwi, balkony

   14. Ogólnopolskie Stowarzyszenie „Lobby Mieszkaniowe” Warszawa

   15. Spółdzielnia Mieszkaniowa „Wolicka” (SM „Wolicka”)

   16. Spółdzielnie mieszkaniowe

   17. Stowarzyszenie Architektów Polskich (SARP)

   18. Targi Mieszkaniowe

   19. Towarzystwo Urbanistów Polskich

   20. Warszawskie Centrum Postępu Techniczno-Organizacyjnego Budownictwa

   21. Wspólnoty mieszkaniowe

   22. Usługi remontowe, ogrzewanie, gaz, hydraulika

   23. Zrzeszenie Lokatorów

   24. Zrzeszenie Prywatnych Właścicieli Nieruchomości

   25. Varia - budownictwo

  2. Finanse

   1. Banki, karty płatnicze, monety

    1. AIG Bank Polska S.A., Alior Bank

    2. Amber Gold

    3. Bank Austria Creditanstalt

    4. Bank Depozytowo-Kredytowy Lublin

    5. Bank Gdański S.A.

    6. Bank Gospodarki Żywnościowej (BGŻ), Bank Gospodarstwa Krajowego (BGK)

    7. Bank Handlowy S.A.

    8. Bank Inicjatyw Socjo-Ekonomicznych BISE

    9. Bank Ludowy

    10. Bank Ochrony Środowiska S.A. (BOŚ)

    11. Bank Pocztowy S.A.

    12. Bank Polska Kasa Opieki S.A. (Pekao)

    13. Bank Polska Kasa Opieki S.A. (Pekao)

    14. Bank Przemysłowo-Handlowy S.A. (BPH)

    15. Bank BPH/PBK

    16. Bank Rozwoju Eksportu S.A. (BRE Bank)

    17. Bank Rozwoju Eksportu S.A. (BRE Bank)

    18. Bank Śląski patrz ING Bank Śląski

    19. Bank Światowy w Polsce

    20. Bank Zachodni

    21. Banki spółdzielcze

     1. Bank spółdzielczy w Skierniewicach

     2. Podkarpacki Bank Spółdzielczy

    22. Bankowy Fundusz Gwarancyjny

    23. BIG Bank S.A.

    24. BNP Paribas Bank

    25. Citibank

    26. Deutsche Bank

    27. Eurobank

    28. European Investment Bank

    29. Fortis Bank

    30. GE Capital Bank, GE Money Bank, Getin Bank

    31. Górnośląski Bank Gospodarczy

    32. Handlobank

    33. ING Bank Śląski

    34. Invest Bank

    35. Krajowa Izba Rozliczeniowa

    36. Kredyt Bank

    37. Kredyty, pożyczki

    38. LG Petro Bank

    39. Lukas Bank

    40. Millennium Bank

    41. MultiBank

    42. Narodowy Bank Polski (NBP)

    43. Narodowy Bank Polski (NBP)

    44. Nordea Bank

    45. Państwowa Wytwórnia Papierów Wartościowych (PWPW)

    46. Państwowy Bank Rolny

    47. Pieniądz, monety, medalierstwo

     1. Express M Investment Group

    48. Polcard

    49. Polbank

    50. Polski Bank Inwestycyjny

    51. Polski Bank Rozwoju

    52. Powszechna Kasa Oszczędności (PKO)

     1. Do 1990

     2. 1991-1999

     3. 2000-2013

    53. Powszechna Kasa Oszczędności (PKO)

    54. Powszechny Bank Kredytowy (PBK)

    55. Raiffeisen Bank

    56. Santander

    57. Skarbiec Mennicy Polskiej

    58. Skarbnica Narodowa

    59. Volkswagen Bank

    60. Wielkopolski Bank Kredytowy (WBK)

    61. Związek Banków Polskich

    62. Związek Banków Polskich

    63. Varia – banki do 1970

    64. Varia – banki po 1990

    65. Varia - banki

   2. Kapitał: domy maklerskie, fundusze powiernicze, fundusze inwestycyjne, giełda, komisja papierów wartościowych, pożyczki

    1. Centrum Leasingu i Finansów

    2. DWS Polska T.F.I. S.A. Grupa Deutsche Bank

    3. Dom Maklerski Penetrator

    4. Domy (biura) maklerskie

    5. Eurofundusz

    6. Europejski Fundusz Leasingowy

    7. Giełda Papierów Wartościowych

    8. Komisja Papierów Wartościowych

    9. Korona

    10. Korporacja Ubezpieczeń Kredytów Eksportowych (KUKE)

    11. Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych

    12. Krajowy Fundusz na Rzecz Dzieci

    13. Narodowy Fundusz Inwestycyjny

    14. Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej (NFOSiGW)

    15. Państwowa Agencja Inwestycji Zagranicznych (PAIZ)

    16. Państwowa Agencja Inwestycji Zagranicznych (PAIZ)

    17. PKO/Credit Suisse

    18. Pionier

    19. Polskie Forum Inwestycji Kapitałowych

    20. Polskie Forum Kapitałowo-Finansowe

    21. Provident Polska

    22. SEB Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych

    23. „Skarbiec” Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych

    24. Spółdzielcza Kasa Oszczędnościowo-Kredytowa im. Franciszka Stefczyka (SKOK Stelczyka, Kasa Stefczyka)

    25. Związek Maklerów Papierów Wartościowych i Doradców w Zakresie Publicznego Obrotu Papierami Wartościowymi

    26. Varia – kapitał, fundusze, giełda

    27. Varia – kapitał, fundusze, giełda

   3. Ubezpieczenia

    1. AIG Poland

    2. Amplico Life

    3. Arka Invesco OFE

    4. Bankowy Otwarty Fundusz Emerytalny

    5. Commercial Union

    6. „Compensa” Towarzystwo Ubezpieczeniowe

    7. Credit Suisse Life & Pensions

    8. EGO OFE

    9. Generali Towarzystwo Ubezpieczeń

    10. Hestia

    11. Państwowy Zakład Ubezpieczeń (PZU), Powszechny Zakład Ubezpieczeń

     1. Do 1990

     2. 1991-

     3. Varia

    12. Państwowy Zakład Ubezpieczeń (PZU), Powszechny Zakład Ubezpieczeń

    13. Pekao Alliance OFE

    14. Petrus Towarzystwo Ubezpieczeń Życiowych i Emerytalnych

    15. Pocztylion OFE

    16. Polisa

    17. PIU Polska Izba Ubezpieczeń

    18. Towarzystwo Ubezpieczeniowe Inter-Życie

    19. Warta

    20. Winterthur

    21. Zurich, Zurich Handlowy

    22. Zurich Solidarni

    23. Zurich

    24. Zakład Ubezpieczeń Społecznych (ZUS)

    25. Varia – ubezpieczenia

    26. Varia – ubezpieczenia

  3. Fundacje

   1. Akademicka Fundacja Sportu i Zdrowia

   2. Business Foundation

   3. Centrum Informacji, spotkań, Dialogu, Wychowania i Modlitwy w Oświęcimiu – Krakowska Fundacja

   4. Chrześcijańska Fundacja „Strumień Życia”

   5. Forum Fundacji Polskich

   6. Fundacja „Arsus”

   7. Fundacja Archiwum Fotograficzne Tułaczy

   8. Fundacja Akcji Demokratycznej

   9. Fundacja „Arsenał”

   10. Fundacja Bankowa im. Leopolda Kronenberga (Warszawa)

   11. Fundacja Braci Rockefellerów

   12. Fundacja Centaurus

   13. Fundacja Centrum im. prof. Bronisława Geremka

   14. Fundacja Centrum Promocji Kobiet

   15. Fundacja „Czysta Woda”

   16. Fondation de France

   17. Fundacja dla Polski

   18. Fundacja „Dzieci Niczyje”

   19. Fundacja Dzieciom „Zdążyć z pomocą”

   20. Fundacja Dzieło Odbudowy Miłości

   21. Fundacja France-Pologne

   22. Fundacja „Głos dla życia”

   23. Fundacja im. Friedricha Eberta

   24. Fundacja im. Friedricha Naumanna

   25. Fundacja im. Józefa Chełmońskiego

   26. Fundacja im. Macieja Rataja

   27. Fundacja im. Rodziny Nissenbaum

   28. Fundacja im. Stefana Batorego

   29. Fundacja Inicjatyw Społeczno-Ekonomicznych

   30. Fundacja Innowacja

   31. Fundacja Instytut na Rzecz Demokracji w Europie Wschodniej

   32. Fundacja Judaica – w Mniejszościach

   33. Fundacja „Krzyżowa” dla Porozumienia Europejskiego

   34. Fundacja Kultury

   35. Fundacja Kultury Polskiej

   36. Fundacja Kultury Wsi

   37. Fundacja Kuncewiczów

   38. Fundacja Małych i Średnich Przedsiębiorstw

   39. Fundacja Muzeum Umschlagplatz

   40. Fundacja „Myśl”

   41. Fundacja na Rzecz Nauki Polskiej (FNP)

   42. Fundacja na Rzecz Rozwoju Polskiego Rolnictwa

   43. Fundacja na Rzecz Wydziału Dziennikarstwa i Nauk Politycznych UW „Optimi Elaturi”

   44. Fundacja na Rzecz Zapobiegania Narkomanii „Maraton”

   45. Fundacja „Nasza Ziemia”

   46. Fundacja Obywatelska

   47. Fundacja Obywatelska Perspektywa

   48. Fundacja Ochrony Polsko-Niemieckiego Dziedzictwa Kulturowego im. Wita Stwosza

   49. Fundacja Ochrony Zabytków

   50. Fundacja Oświata

   51. Fundacja „Pogranicze”

   52. Fundacja „Polonia Restituta”

   53. Fundacja Polska Praca

   54. Fundacja Polska Raoula Follereau

   55. Fundacja „Polska w Europie”

   56. Fundacja Polskiego Godła Promocyjnego „Teraz Polska”

   57. Fundacja „Polsko-Niemieckie Pojednanie”

   58. Fundacja Pomoc Społeczna SOS

   59. Fundacja Pomocy Bibliotekom Polskim

   60. Fundacja Pomocy na Rzecz Żołnierzy Armii Krajowej

   61. Fundacja Pomocy Szkołom Polskim na Wschodzie im. T. Goniewicza

   62. Fundacja Pomocy Osobom na Diecie Bezglutenowej „Przekreślony Kłos”

   63. Fundacja Programów Pomocy dla Rolnictwa

   64. Fundacja „Promocja Zdrowia”

   65. Fundacja Przyjaciół Skolimowa

   66. Fundacja „Rema”

   67. Fundacja Rodzin Adopcyjnych

   68. Fundacja Rozwoju Demokracji Lokalnej

   69. Fundacja Rozwoju Kardiochirurgii, Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji

   70. Fundacja Rozwoju Warszawskiego Wydziału Farmaceutycznego

   71. Fundacja Samorządu Studentów UW

   72. Fundacja „Shalom” – w Mniejszościach

   73. Fundacja „Synapsis”

   74. Fundacja „Sztuka Królewska w Polsce”

   75. Fundacja „Świadomość Ziemi”

   76. Fundacja „Świat Literacki”

   77. Fundacja „Świat na Tak”

   78. Fundacja św. Włodzimierza Chrzciciela Rusi Kijowskiej

   79. Fundacja Uniwersytetu Muzycznego Fryderyka Chopina

   80. Fundacja Uniwersytetu Warszawskiego

   81. Fundacja Urszuli Jaworskiej

   82. Fundacja Warszawski Instytut Bankowości

   83. Fundacja Warszawskie Centrum Studenckiego Ruchu Naukowego

   84. Fundacja Wiecznej Pamięci

   85. Fundacja Wspierania Inicjatyw Ekologicznych

   86. Fundacja Wspierania Instytutu Informacji Naukowej i Studiów Bibliologicznych „Info XXI”

   87. Fundacja Współpracy Polsko-Niemieckiej

   88. Fundacja „Wszystko dla Dzieci”

   89. Gdańska Fundacja Integracji Europejskiej

   90. Międzynarodowa Fundacja im. Fryderyka Chopina

   91. Polska Akcja Humanitarna

   92. Polska Fundacja im. Roberta Schumana

   93. Polska Fundacja Kulturalna (Londyn)

   94. Polska Fundacja Promocji Małych i Średnich Przedsiębiorstw

   95. Polska Fundacja Serce i Życie

   96. Polska Fundacja Upowszechniania Nauki

   97. Polsko-Amerykańska Fundacja Wolności

   98. Powiślańska Fundacja Społeczna

   99. Pro Helvetia – Szwajcarska Fundacja Kultury

   100. Soros Foundation

   101. Fundacje poza Warszawą

    1. Benchen Free Dental Clinic

    2. Europejski Dom Spotkań – Fundacja Nowy Staw

    3. Foundation for Peace through Education

    4. Fundacja „Na Ratunek”

    5. Fundacja Aeris Futuro

    6. Fundacja Ad Rem

    7. Fundacja Archiwum Pomorskie Armii Krajowej

    8. Fundacja Borusia

    9. Fundacja Centrum Edukacji Ekologicznej Wsi

    10. Fundacja Centrum Solidarności

    11. Fundacja Court Watch Polska

    12. Fundacja Daj Szansę

    13. Fundacja Dobrze że Jesteś

    14. Fundacja Dom Kultury Alchemia

    15. Fundacja Dziedzictwo Nasze

    16. Fundacja Ecobaltic

    17. Fundacja Ekologiczna Arka

    18. Fundacja Era Parowozów

    19. Fundacja Godne Życie

    20. Fundacja Gość Niedzielny

    21. Fundacja Hans Christian Andersen 2005

    22. Fundacja Happy Kids

    23. Fundacja Homo Homini im. Karola de Foucauld

    24. Fundacja Hospicyjna

    25. Fundacja im. Anny Pasek

    26. Fundacja im. doktora Piotra Janaszka „Podaj Dalej”

    27. Fundacja im. Józefa Chełmońskiego

    28. Fundacja im. Ojca Pio „Nasz dom – dzieciom szczególnej troski”

    29. Fundacja Inicjatyw Kulturalnych

    30. Fundacja Inicjatyw Lokalnych Pomerania

    31. Fundacja Jana Pawła II

    32. Fundacja „Jeden Drugiemu”

    33. Fundacja Krąg Kulturowy Jakubowo

    34. Fundacja Kultury i Biznesu

    35. Fundacja Kresowa „Semper Fidelis”

    36. Fundacja Kresy 2000

    37. Fundacja Lux Veritas

    38. Fundacja Między Nami

    39. Fundacja Muzeum Historii Armii Krajowej w Krakowie

    40. Fundacja na Ratunek

    41. Fundacja na Rzecz Osób Niewidomych i Niepełnosprawnych „Pomóż i Ty”

    42. Fundacja na Rzecz Rozwoju Dzieci Niepełnosprawnych

    43. Fundacja na Rzecz Wspierania Doradztwa Podatkowego

    44. Fundacja Niepodległości

    45. Fundacja Ochrony Wielkich Jezior Mazurskich

    46. Fundacja Opoka

    47. Fundacja Partnerstwo dla Środowiska

    48. Fundacja Polski Chleb

    49. Fundacja Pomocy Dzieciom – Kolorowy Świat

    50. Fundacja Pomocy Dzieciom „Gaja”

    51. Fundacja Pomocy Dzieciom skateistan PL

    52. Fundacja Pomocy Dzieciom Tybetu

    53. Fundacja Pomocy Humanitarnej „Redemptoris Missio”

    54. Fundacja Pomocy Uzależnionym od Alkoholu im. Jolanty Kwaśniewskiej

    55. Fundacja Pomocy Wzajemnej Barka

    56. Fundacja Pomost

    57. Fundacja ProAnima

    58. Fundacja Profilaktyki Społecznej

    59. Fundacja Promocji Sztuki Sakralnej im. Szymona Mirera i Anny Walentynowicz

    60. Fundacja Przyjęcie Daru Życia

    61. Fundacja „Przyszłość i Rozwój” na rzecz gminy Korfantów

    62. Fundacja Rosa

    63. Fundacja Rozwoju Przedsiębiorczości

    64. Fundacja Rozwoju Śląska

    65. Fundacja Servire Veritati

    66. Fundacja Szczęśliwe Dzieciństwo

    67. Fundacja Sztuki Nowej ZNACZY SIĘ

    68. Fundacja Sztuki Współczesnej In Situ

    69. Fundacja Światło Życie

    70. Fundacja Tygodnika Powszechnego

    71. Fundacja Walki z Rakiem

    72. Fundacja Warta

    73. Fundacja Ziemi Krakowskiej im. Jana Sroczyńskiego

    74. Krakowska Fundacja Pomocy Zwierzętom Stawiamy na łapy

    75. Lubelska Fundacja Rozwoju

    76. Międzynarodowa Fundacja Muzyczna im. Artura Rubinsteina

    77. Polska Fundacja dla Afryki

    78. Wielkopolska Fundacja Żywnościowa

   102. Fundacje w Warszawie

    1. Bankowa Fundacja Kultury

    2. Cze-ne-ka Fundacja Przyjaźni Ludzi i Zwierząt

    3. Fundacja ANKRA

    4. Fundacja Aśram Anavim

    5. Fundacja Ateneum

    6. Fundacja Ave

    7. Fundacja Azylu Koci Świat, Fundacja Azyl pod Psim Aniołem

    8. Fundacja Bank Żywności SOS w Warszawie

    9. Fundacja Bene Vobis

    10. Fundacja Bęc Zmiana

    11. Fundacja Być Bardziej

    12. Fundacja Centrum Badań i Edukacji im. Ryszarda Kapuścińskiego

    13. Fundacja Centrum Edukacji Olimpijskiej

    14. Fundacja Centrum Twórczości Narodowej

    15. Fundacja Cmentarza Żydowskiego „Gęsia”

    16. Fundacja Cultura Animi

    17. Fundacja Danuta

    18. Fundacja DKMS Baza Dawców Komórek Macierzystych

    19. Fundacja dla Warszawy

    20. Fundacja Dobrych Mediów

    21. Fundacja D.O.M.

    22. Fundacja „Dom Muzyka Seniora”

    23. Fundacja Dzieci Chorych na Choroby Układu Krwiotwórczego

    24. Fundacja Dziecko i Sztuka

    25. Fundacja Dzieło Nowego Tysiąclecia

    26. Fundacja Ekologicznej Alternatywy

    27. Fundacja Ekumeniczna „Tolerancja”

    28. Fundacja Ex Animo

    29. Fundacja Archeologii Fotografii

    30. Fundacja Feliksa Łaskiego

    31. Fundacja Fundusz Stypendialny XIV Liceum

    32. Fundacja Galerii Foksal

    33. Fundacja Gessel dla MNW

    34. Fundacja Green Cross Poland

    35. Fundacja Habitat for Humanity

    36. Fundacja Hereditas

    37. Fundacja Historyczna Lotnictwa Polskiego

    38. Fundacja Hospicjum Onkologiczne

    39. Fundacja im. Heinricha Bolla

    40. Fundacja im. Izabeli Jarugi-Nowackiej

    41. Fundacja im. Józefa Hofmana

    42. Fundacja im. ks. Janusza St. Pasierba

    43. Fundacja im. prof. Kazimierza Michałowskiego

    44. Fundacja im. Nowickiego

    45. Fundacja im. Roberta Boscha

    46. Fundacja im. Róży Luksemburg

    47. Fundacja im. Wojciecha Świętosławskiego na Rzecz Wspierania Nauki i Rozwoju Potencjału Naukowego w Polsce

    48. Fundacja Inna Przestrzeń

    49. Fundacja Inwalidów i Osób Niepełnosprawnych „Miłosierdzie”

    50. Fundacja Jagiellońska

    51. Fundacja jaworzniacy

    52. Fundacja Karuna

    53. Fundacja Kaukaz.net

    54. Fundacja KOS – Korpus Ochotników Specjalistów

    55. Fundacja Literacka TIKKUN

    56. Fundacja „Ludzi Wielkiego Serca”

    57. Fundacja Małych i Średnich Przedsiębiorstw Komandor

    58. Fundacja Miłosierdzia Bożego

    59. Fundacja Młodzieżowej Przedsiębiorczości

    60. Fundacja MyBaobab

    61. Fundacja na Rzecz Chorych z Nowotworami Krwi przy Instytucie Hematologii i Transfuzjologii w Warszawie

    62. Fundacja na Rzecz Podniesienia Poziomu Życia Środowisk Intelektualnych

    63. Fundacja na Rzecz Rozwoju Normalizacji

    64. Fundacja na Rzecz Sztuki

    65. Fundacja Nadzieja dla Przyszłości

    66. Fundacja Nagrody Literackiej Nike

    67. Fundacja Narodowa im. Romana Dmowskiego

    68. Fundacja Nowa Orkiestra Kameralna

    69. Fundacja Nowoczesna Polska

    70. Fundacja Ochrony Dziedzictwa Żydowskiego

    71. Fundacja Odpowiedzialność Obywatelska

    72. Fundacja Ogród Nadziei

    73. Fundacja Ormiańska

    74. Fundacja Paderewski in Memoriam

    75. Fundacja „Pamięć, Odpowiedzialność i Przyszłość”

    76. Fundacja „Paulatim”

    77. Fundacja Pegasus

    78. Fundacja Podaruj Nam Marzenia

    79. Fundacja Poległym i Pomordowanym na Wschodzie

    80. Fundacja „Polska-Wiek XXI”

    81. Fundacja Polskich Niewidomych i Słabowidzących „Trakt”

    82. Fundacja Polskiego Państwa Podziemnego

    83. Fundacja Polskiej Sztuki Nowoczesnej

    84. Fundacja Pomoc Dzieciom Wojny

    85. Fundacja Pomoc Polakom na Wschodzie

    86. Fundacja Pomocy Antyk

    87. Fundacja Pomocy Dzieciom Niewidomym o Uzdolnieniach Muzycznych „Widzieć Muzyką”

    88. Fundacja Pomocy Dzieciom „Uśmiech Dziecka”

    89. Fundacja Pomocy Emerytom i Rencistom Wojskowym

    90. Fundacja Pomocy Młodzieży i Dzieciom Niepełnosprawnym „Hej, Koniku”

    91. Fundacja Popierania Nauki

    92. Fundacja Popierania Pamiętnikarstwa Polskiego i Polonijnego im. J. Chałasińskiego

    93. Fundacja Pożywienie-Darem Serca

    94. Fundacja Prawo Europejskie

    95. Fundacja Pro Academia Narolense

    96. Fundacja Pro Bono

    97. Fundacja Profilaktyki Społecznej

    98. Fundacja „Promocja Zdrowia”

    99. Fundacja Przeciwko Leukemii

    100. Fundacja Przyjaciele Szpitala Dziecięcego przy Litewskiej

    101. Fundacja Przyjaciół Programu Trzeciego Polskiego Radia

    102. Fundacja Przyjaciół Sztuk Aurea Porta

    103. Fundacja Przyjaciółka

    104. Fundacja Reduta Dobrego Imienia – Polska Liga Przeciw Zniesławieniom

    105. Fundacja „Rodzić po ludzku”

    106. Fundacja Ronalda McDonalda

    107. Fundacja Rozwoju Dzieci im. J. A. Komeńskiego

    108. Fundacja Rozwoju Rachunkowości w Polsce

    109. Fundacja Rozwoju Rodziny RoRo

    110. Fundacja Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego

    111. Fundacja Ryszarda Krauze

    112. Fundacja Samaritanus

    113. Fundacja Sedeka

    114. Fundacja Sienkiewiczowska

    115. Fundacja „Skarby Narodu”

    116. Fundacja Solidarność Wschód

    117. Fundacja SOS Obrony Poczętego Życia

    118. Fundacja Spełnionych Marzeń

    119. Fundacja Sue Ryder

    120. Fundacja Szansa dla Niewidomych

    121. Fundacja Sztuka i Współczesność

    122. Fundacja Sztuki Dziecka w Warszawie

    123. Fundacja „Teraz Senior”

    124. Fundacja Tęczowy Dom

    125. Fundacja Twoje Leki

    126. Fundacja Viva1 Akcja dla Zwierząt

    127. Fundacja Wieża Pomocy

    128. Fundacja Wspierania Alpinizmu Polskiego im. Jerzego Kukuczki

    129. Fundacja Wspierania Kultury Ruchu”OCELOT”

    130. Fundacja Wspólna Droga

    131. Fundacja Współpracy Młodzieży Polski i Węgier „Panonia”

    132. Fundacja Wszystkie Mazurki Świata

    133. Fundacja Wydania Narodowego Dzieł Fryderyka Chopina

    134. Fundacja Zdrowa Planeta

    135. Fundacja Zeszytów Literackich

    136. Fundacja „Żyć z chorobą Parkinsona”

    137. Fundacja Żydzi Polscy – historia i kultura

    138. Międzynarodowa Fundacja Edukacyjna

    139. Polska Fundacja Kościuszkowska

    140. Polska Fundacja Pomocy Dzieciom

    141. Polska Fundacja Dzieci i Młodzieży

    142. Polska Fundacja Europejskiej Szkoły Onkologii

    143. Polska Fundacja Japonistyczna

    144. Polska Fundacja Pomocy Humanitarnej Res Humana

    145. Polskie Forum Migracyjne Fundacja

    146. Polsko-Amerykańska Fundacja Edukacji i Rozwoju Ekonomicznego

    147. Pro Helvetia Warszawa

    148. Prymasowska Fundacja im. Kardynała Augusta Hlonda

    149. Społeczna Fundacja Pamięci Narodu Polskiego

    150. Warszawska Fundacja Kultury

   103. Varia - Fundacje zagraniczne

  4. Gastronomia

   1. Restauracje Warszawa

   2. Kawiarnie, pijalnie czekolady, herbaciarnie Warszawa

   3. Restauracje, kawiarnie poza Warszawą

   4. Święto Chleba

   5. Wojewódzka Komisja Cen

   6. Varia - gastronomia

  5. Handel, targi, reklama

   1. Informatory

   2. Agencja Rozwoju Handlu Zagranicznego

   3. Centra handlowe, galerie handlowe

   4. Centrala Handlu Zagranicznego

   5. Domy handlowe

   6. EXPO

   7. Francuska Izba Handlowa w Polsce

   8. Hiper-, supermarkety

   9. Jarmark Jagielloński

   10. Jarmarki, kiermasze

   11. Marketing bezpośredni

   12. Miejski Handel Detaliczny (M.H.D.)

   13. Producenci

   14. Salony fryzjersko-kosmetyczne, instytuty estetyczne, modelowanie sylwetki, salon figury

   15. Sklepy

   16. Sklepy – artykuły budowlane

   17. Sklepy internetowe

   18. Sklepy odzieżowe

   19. Sklepy – ulotki reklamowe

   20. Sklepy – żywność ekologiczna

   21. Varia - handel

   22. Międzynarodowe Targi Gdańskie (MTG)

   23. Międzynarodowe Targi Poznańskie (MTP)

   24. Międzynarodowe Targi Poznańskie (MTP)

   25. Targi kulinarne, cukiernicze

   26. Targi – gastronomia, hotelarstwo

   27. Targi – gospodarka

   28. Targi – kosmetyka, zdrowie i uroda

   29. Targi – kultura, sztuka

   30. Targi – marketing i reklama

   31. Targi – rolnictwo, łowiectwo

   32. Targi – sprzęt sceniczny, oświetleniowy, technologia i usługi dla eventów

   33. Varia – targi

   34. Polskie Stowarzyszenie Reklamy

   35. Polskie Stowarzyszenie Reklamy

   36. Reklama – agencje

   37. Reklama – produkty spożywcze

   38. Varia – reklama

  6. Łączność (filatelistyka, poczta, telekomunikacja, telefonia komórkowa)

   1. Bankowe Przedsiębiorstwo Telekomunikacyjne TELBANK

   2. Filatelistyka

   3. Filatelistyka

   4. Poczta Polska

   5. Poczta Polska

   6. Telefonia komórkowa

    1. Era

    2. Heyah

    3. Idea

    4. Orange

    5. Play

    6. Plus

    7. T-Mobile

   7. Netia

   8. Sferia

   9. Telekomunikacja Polska (TP SA)

   10. Telekomunikacja Polska (TP SA)

   11. Varia - łączność

  7. Organizacje gospodarcze

   1. Informatory o przedsiębiorstwach

   2. Agencje ochrony mienia

   3. Agencja Techniki i Technologii

   4. Biura informacji gospodarczej, centra informacji gospodarczej

   5. Biura rachunkowo-księgowe

   6. Business Centre Club

   7. Cenniki

   8. Centralny Związek Spółdzielczości Pracy

   9. Centrum im. Adama Smitha

   10. European Russian Business

   11. Firmy doradcze, szkoleniowe, marketingowe

   12. Firmy doradcze, szkoleniowe, marketingowe

   13. Firmy informatyczne, komputerowe

   14. Firmy informatyczne, komputerowe

   15. Foldery/katalogi przedsiębiorstw

    1. Export – import

    2. Budownictwo

    3. Przemysł chemiczny

    4. Przemysł metalowy

    5. Przemysł energetyczny

    6. Przemysł hutniczy

    7. Przemysł morski

    8. Przemysł motoryzacyjny

    9. Przemysł poligraficzny

    10. Przemysł rolno-spożywczy

    11. Przemysł wydobywczy

    12. Przemysł włókienniczo-odzieżowy

   16. Franczyzna

   17. Instytut Wschodni

   18. Instytut Wzornictwa Przemysłowego

   19. Izba Gospodarcza Polska – Tajwan

   20. Katalogi/foldery produktów

   21. Katalogi/foldery firm kosmetycznych

    1. Avon

    2. Oriflame

   22. Kluby Techniki i Racjonalizacji

   23. Krajowa Agencja Poszanowania Energii (KAPE)

   24. Krajowa Izba Gospodarcza (KIG)

   25. Krajowe Stowarzyszenie Udziałowców

   26. Marketing i zarządzanie

   27. Mazowiecka Izba Rzemiosła i Przedsiębiorczości, Mazowiecki Klub Przedsiębiorczości

   28. Mazowiecka Spółka Gazownictwa

   29. Obsługa cudzoziemców

   30. Papier, artykuły biurowe, tonery

   31. PGNiG patrz Polskie Górnictwo Naftowe i Gazownictwo

   32. Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości(PARP)

   33. Polska Rada Biznesu

   34. Polskie Górnictwo Naftowe i Gazownictwo (PGNiG)

   35. Polskie Stowarzyszenie Zarządzania Kadrami

   36. Polsko-Niemiecka Izba Przemysłowo-Handlowa

   37. Polsko-Niemieckie Towarzystwo Wspierania Gospodarki

   38. Praska Korporacja Gospodarcza

   39. Rachunkowość

   40. Rzemiosło

   41. Rzemiosło

   42. Spółdzielczość

   43. Spółdzielnie pracy, spółdzielczość

   44. STOEN (Stołeczny Zakład Energetyczny), RWE STOEN, RWE Polska

   45. Stowarzyszenie „Kominy Polskie”

   46. Stowarzyszenie Księgowych w Polsce (SKwP)

   47. „TG” Towarzystwo Gospodarcze

   48. US West Polska

   49. Usługi

   50. Zespół Doradców Gospodarczych TOR

   51. Związek Spółdzielni Przemysłu Ludowego i Artystycznego „Cepelia”

   52. Varia – organizacje gospodarcze

  8. Gry loteryjne

  9. Polityka gospodarcza

   1. Centrum Prywatyzacji

   2. Instytut Badań nad Gospodarką Rynkową

   3. Komisja do Spraw Reformy Gospodarczej

   4. Obywatelskie Stowarzyszenie Uwłaszczeniowe

   5. Informatory o polityce gospodarczej

   6. Plan 3-letni, plan 5-letni

   7. Programy gospodarcze

   8. Rada Programowa Powszechnej Prywatyzacji Zasobów Mieszkaniowych

   9. Strefy ekonomiczne

   10. Uwłaszczenie

   11. Zespół do Spraw Rozwoju Małych i Średnich Przedsiębiorstw

   12. Varia – prywatyzacja

   13. Varia – polityka gospodarcza

   14. Varia – reforma gospodarcza

  10. Rolnictwo. Leśnictwo. Rybołówstwo

   1. Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa (ARiMR)

   2. Agencja Rynku Rolnego (ARR)

   3. Agencja Własności Rolnej Skarbu Państwa

   4. Agroturystyka

   5. „Błyskawica” Powiatowy Zarząd Związku Samopomocy Chłopskiej

   6. Browary

   7. Centrala Rolnicza Spółdzielni „Samopomoc Chłopska”

   8. Cukrownie

   9. Dolnośląski Wojewódzki Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Świdnicy

   10. Dożynki

   11. Gminne Spółdzielnie „Samopomoc Chłopska”

   12. Hodowla roślin

   13. Hodowla roślin

   14. Hodowla zwierząt

   15. Hodowla zwierząt

   16. Koalicja na Rzecz Rozwoju Rolnictwa Ekologicznego

   17. Kółka rolnicze

   18. Lasy

   19. Międzynarodowe Targi Rolno-Przemysłowe „Polagra”

   20. Mleczarstwo

   21. Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Olecku

   22. Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Piotrkowie Trybunalskim

   23. Państwowe Gospodarstwa Rolne (PGR)

   24. Państwowy Ośrodek Maszynowy (POM)

   25. Polskie Towarzystwo Agrofizyczne

   26. Polskie Towarzystwo Rolnicze

   27. Polski Związek Działkowców

   28. Polski Związek Felinologiczny, Związek Kynologiczny w Polsce (ZKwP)

   29. Polski Związek Łowiecki (PZŁ)

   30. Polski Związek Wędkarski (PZW)

   31. Powszechna Spółdzielnia Spożywców

   32. Rybołówstwo

   33. Spółdzielnie produkcyjne

   34. Stadnina koni w Janowie Podlaskim

   35. Współzawodnictwo wsi

   36. Wystawy rolnicze

   37. Varia – rolnictwo, leśnictwo, rybołówstwo do 1970

   38. Varia – rolnictwo, leśnictwo, rybołówstwo od 1990

   39. Varia – rolnictwo, leśnictwo, rybołówstwo

  11. Transport

   1. Bezpieczeństwo na drodze

   2. Busy, linie autobusowe

   3. Drogi, autostrady

   4. Komunikacja w miastach

   5. Państwowa Komunikacja Samochodowa (PKS)

   6. Polskie Koleje Państwowe (PKP)

   7. Polskie Koleje Państwowe (PKP)

   8. Koleje

   9. Polskie Linie Lotnicze LOT (PLL LOT)

   10. Polskie Linie Lotnicze LOT (PLL LOT)

   11. Linie lotnicze

   12. Polska Żegluga Gdańska, Mazurska, Odrzańska, Ostródzko-Elbląska, Szczecińska

   13. Polska Żegluga Morska (PŻM)

   14. Polskie Linie Oceaniczne (PLO)

   15. Usługi samochodowe – kupno-sprzedaż, myjnie, stacje kontroli pojazdów

   16. Zarząd Transportu Miejskiego Warszawa (ZTM Warszawa)

   17. Varia – transport, komunikacja

  12. Wydarzenia gospodarcze

   1. Forum Dialogu

   2. Konferencje

   3. Konkursy

   4. Nagrody

   5. Ogólnopolskie Forum Małych i Średnich Przedsiębiorstw

   6. Varia – wydarzenia gospodarcze

  13. Varia – gospodarka do 1970

  14. Varia – druki akcydensowe, formularze

  15. Varia – kwity opłat


 1. INFORMACJA. OŚRODKI DOKUMENTACJI

  1. ARC Agencja Badań Marketingowych i Społecznych

  2. BOSS Agencja Informacyjno-Wydawnicza

  3. Badania Społeczne i Marketingowe (BSM)

  4. Centrum Badania Opinii Społecznej (CBOS)

  5. Centrum Badania Opinii Społecznej (CBOS)

  6. Centrum Informacji Naukowej, Technicznej i Ekonomicznej (CINTE)

  7. GLOB Agencja Prasowo-Informacyjna

  8. Instytut Informacji Naukowej, Technicznej i Ekonomicznej (IINTE)

  9. Klon/Jawor Bank Informacji o Organizacjach Pozarządowych

  10. Kronika Dokumentacji Prasowej

  11. Ośrodek Badania Opinii Publicznej (OBOP)

  12. Ośrodek Informacji Środowisk Kobiecych

  13. Ośrodek Informacji Środowisk Kobiecych

  14. Ośrodek Przetwarzania Informacji (OPI)

  15. Ośrodek Studiów Wschodnich

  16. Ośrodek Studiów Wschodnich

  17. Polska Agencja Informacyjna (PAJ)

  18. Polska Agencja Interpress

  19. Pracownia Badań Społecznych w Sopocie

  20. Varia - informacja


 1. KULTURA

  1. Generalia

   1. Forum Kultur Lokalnych

   2. Kongres Kultury Polskiej

   3. Narodowa Rada Kultury

   4. Niezależne Forum Kultury

  2. Artyści

   1. Sylwetki

  3. Archiwa

   1. Archiwum Akt Nowych

   2. Archiwum Główne Akt Dawnych

   3. Archiwum Państwowe m. st. Warszawy

   4. Międzynarodowy Dzień Archiwów, Warszawski Piknik Archiwalny

   5. Naczelna Dyrekcja Archiwów Państwowych

   6. Narodowe Archiwum Cyfrowe (NAC)

   7. Wojewódzkie Archiwum Państwowe w Szczecinie

   8. Varia - archiwa

  4. Aukcja dzieł sztuki

   1. Aukcje dzieł sztuki

   2. Agra Art., Artissima, Exit, Hortar

   3. Desa, Unicum

   4. Desa” Dom aukcyjny

   5. Polonia Art., Polswiss Art

   6. Rempex” Dom Aukcyjny

   7. Rynek Sztuki

   8. Aukcje - varia

  5. Biblioteki

   1. Program „Biblioteka +”

   2. Biblioteka Publiczna m. st. Warszawy. Biblioteka główna

   3. Biblioteka Publiczna m. st. Warszawy

   4. Biblioteki publiczne w Warszawie: Bemowo, Białołęka, Bielany, Ochota, Praga Północ, Śródmieście, Targówek, Ursus, Ursynoteka, Włochy, Żoliborz.

   5. Biblioteka Publiczna m. st. Warszawy. Centrum Informacji im. Jana Nowaka-Jeziorańskiego

   6. Biblioteka Publiczna m. st. Warszawy. Oddział Wypożyczalnia im. Haliny Rudnickiej

   7. Biblioteka Publiczna w Dzielnicy Wawer, Wypożyczalnia w Falenicy

   8. Biblioteka Publiczna im. Hieronima Łopacińskiego w Lublinie

   9. Biblioteka Raczyńskich w Poznaniu

   10. Książnica Cieszyńska

   11. Książnica Pomorska im. Stanisława Staszica w Szczecina patrz Książnica Szczecińska

   12. Książnica Szczecińska

   13. Miejska Biblioteka Publiczna w Gdyni

   14. Miejska Biblioteka Publiczna im. Stanisława Grochowiaka w Lesznie

   15. Miejska Biblioteka Publiczna im. Ludwika Waryńskiego w Łodzi (ob. Wojewódzka Biblioteka Publiczna im. Marszałka Józefa Piłsudskiego w Łodzi)

   16. Miejska Biblioteka Publiczna w Łowiczu

   17. Miejska Biblioteka Publiczna w Tomaszowie Mazowieckim

   18. Pedagogiczna Biblioteka Wojewódzka im. KEN w Lublinie, Pedagogiczna Biblioteka Wojewódzka im. prof. Tadeusza Kotarbińskiego w Łodzi, Warmińsko-Mazurska-Biblioteka Pedagogiczna w Olsztynie, Warmińsko-Mazurska-Biblioteka Pedagogiczna w Olsztynie. Filia w Lidzbarku Warmińskim, Pedagogiczna biblioteka Wojewódzka i m. st. Warszawy

   19. Wojewódzka Biblioteka Publiczna i Książnica Miejska im. M. Kopernika w Toruniu

   20. Wojewódzka Biblioteka Publiczna im. Władysława Reymonta w Skierniewicach

   21. Wojewódzka Biblioteka Publiczna w Gdańsku

   22. Wojewódzka Biblioteka Publiczna w Płocku

   23. Wojewódzka Biblioteka Publiczna w Radomiu

   24. Wojewódzka Biblioteka Publiczna w Rzeszowie

   25. Wojewódzka Biblioteka Publiczna w Warszawie

   26. Wojewódzka i Miejska Biblioteka Publiczna im. Joachima Lelewela w Koszalinie

   27. Wojewódzka i Miejska Biblioteka Publiczna im. Stanisława Staszica w Szczecinie

   28. Wojewódzka i Miejska Biblioteka Publiczna im. Tadeusza Mikulskiego we Wrocławiu

   29. Wojewódzka i Miejska Biblioteka Publiczna im. Cypriana Norwida w Zielonej Górze

   30. Varia – biblioteki warszawskie i okolic Warszawy

   31. Varia – biblioteki

   32. Biblioteki w Polsce

   33. Biblioteki zagraniczne

   34. International Federation of Library Associations and Institutions (IFLA)

   35. Sprzęt biblioteczny, wyposażenie bibliotek

   36. E-zasoby

  6. Centra

   1. Austriackie Forum Kultury

   2. Centrum Amerykańskie w Warszawie

   3. Centrum Animacji Kulturalnej

   4. Centrum Artystyczna Fabryka Trzciny

   5. Centrum Edukacji Artystycznej

   6. Centrum Edukacyjno-Kulturalne „Łowicka”

   7. Centrum Kultury i Sztuki w Lesznie (CKiS Leszno)

   8. Centrum Kultury Koreańskiej

   9. Centrum Kultury „Okopowa”

   10. Centrum Kultury „Zamek” w Poznaniu

   11. Centrum Myśli Jana Pawła II

   12. Centrum Polsko-Rosyjskiego Dialogu i Porozumienia

   13. Centrum Promocji Kultury Praga Południe

   14. Centrum Rzeźby Polskiej w Orońsku

   15. Centrum Sztuki i Techniki Japońskiej Manggha w Krakowie patrz Muzeum Sztuki i Techniki Japońskiej Manggha w Krakowie

   16. Centrum Sztuki Studio im. Stanisława I. Witkiewicza w Warszawie

   17. Centrum Sztuki Współczesnej w Warszawie(CSW)

   18. Czeskie Centrum

   19. Europejskie Centrum Solidarności

   20. Górnośląskie Centrum Kultury

   21. Mazowieckie Centrum Kultury i Sztuki w Warszawie (MCKiS)

    1. Do 2010

    2. 2011-2014 (w 2014 r. zmiana nazwy: Mazowiecki Instytut Kultury)

   22. Międzynarodowe Centrum Kultury w Krakowie (MCK)

   23. Narodowe Centrum Kultury (NCK)

   24. Rosyjskie Centrum Nauki i Kultury

   25. Stołeczne Centrum Edukacji Kulturalnej (SCEK)

   26. Stołeczne Centrum Edukacji Kulturalnej. Filia Mokotów (SCEK. Filia Mokotów)

   27. Varia - centra

  7. Domy kultury, domy pracy twórczej, pałace kultury, pałace młodzieży

   1. Dom Artysty Plastyka (DAP)

   2. Dom Artystów Scen Polskich w Skolimowie

   3. Dom Kultury „Działdowska”

   4. Dom Kultury „Imielin”

   5. Dom Kultury „Kadr”

   6. Dom Kultury „Kolorowa”

   7. Dom Kultury „Praga”

   8. Dom Kultury Radzieckiej

   9. Dom Kultury „Śródmieście”

   10. Dom Kultury „Ursus”

   11. Dom Kultury „Zacisze”

   12. Dom Kultury Związku Zawodowego Pracowników Służby Zdrowia we Wrocławiu

   13. Dom Literatury

   14. Dom Pracy Twórczej w Radziejowicach

   15. Dom Spotkań z Historią (DSH)

   16. Dom Spotkań z Historią (DSH)

   17. Dom Sztuki SBM „Jary”

    1. Galeria

    2. Programy

    3. Imprezy, wydarzenia

   18. Dzielnicowy Dom Kultury „Łowicka”

   19. Dzielnicowy Dom Kultury na Goldoniego

   20. Krakowski Dom Kultury

   21. Lubelski Dom Kultury

   22. Łódzki Dom Kultury

   23. Młodzieżowy Dom Kultury w Pruszkowie

   24. Pałac Kultury w Poznaniu

   25. Pałac Kultury i Nauki w Warszawie

    1. Pałac młodzieży w Warszawie

   26. Pałac Kultury Zagłębia w Dąbrowie Górniczej

   27. Pałac Młodzieży w Katowicach

   28. Pałac Młodzieży w Szczecinie

   29. Pałac w Radziejowicach patrz Dom Pracy Twórczej w Radziejowicach

   30. Powiatowy Dom Kultury w Przemyślu

   31. Społeczny Dom Kultury WSM Warszawa-Żoliborz patrz Spółdzielczy Dom Kultury „Wilanów”

   32. Spółdzielczy Dom Kultury „Wilanów”, Społeczny Dom Kultury WSM Warszawa-Żoliborz

   33. Staromiejski Dom Kultury (SDK)

    1. Do 2002 r.

    2. 2003-2005

    3. 2006-2011

    4. 2012-

   34. Stołeczny Dom Kultury

   35. Wojewódzki Dom Kultury w Rzeszowie

   36. Varia – pałace kultury

   37. Varia – domy kultury do 2000 r.

   38. Varia – domy kultury w Warszawie

   39. Varia – domy kultury poza Warszawą

  8. Fotografia

   1. Centralna agencja Fotograficzna

   2. Federacja Amatorskich Stowarzyszeń Fotograficznych

   3. Galeria Fotografii Polskiej Federacji Stowarzyszeń Fotograficznych w Warszawie

   4. Galeria Związku Polskich Artystów Fotografików (Galeria ZPAF)

   5. Gdańska Galeria Fotografii

   6. Wystawy fotograficzne

   7. Wystawy fotografii Związku Polskich Artystów Fotografików (Wystawy fotografii ZPAF)

   8. Word Press Photo

   9. Varia – wystawy fotograficzne różne

   10. Varia - fotografia

  9. Fotoplastikon

   1. Fotoplastikon w Warszawie

  10. Galerie

   1. Galerie – grafika

   2. Galerie - malarstwo

   3. Galerie – rzeźba

   4. Galerie – sztuka użytkowa

   5. Galerie – tkanina

   6. Ars Polonia Gallery

   7. „Arsenał” Galeria Miejska w Poznaniu

   8. Arsenał” Galeria Miejska w Poznaniu

   9. „Artbarbakan”

   10. Biuro Wystaw Artystycznych Białystok (BWA Białystok)

   11. Biuro Wystaw Artystycznych Katowice (BWA Katowice)

   12. Biuro Wystaw Artystycznych Katowice (BWA Katowice)

   13. Biuro Wystaw Artystycznych Kielce (BWA Kielce)

   14. Biuro Wystaw Artystycznych Kielce (BWA Kielce)

   15. Biuro Wystaw Artystycznych Koszalin (BWA Koszalin)

   16. Biuro Wystaw Artystycznych Leszno (BWA Leszno)

   17. Biuro Wystaw Artystycznych Lublin (BWA Lublin)

   18. Biuro Wystaw Artystycznych Lublin (BWA Lublin)

   19. Biuro Wystaw Artystycznych Łódź (BWA Łódź)

   20. Biuro Wystaw Artystycznych Łódź (BWA Łódź)

   21. Biuro Wystaw Artystycznych Olsztyn (BWA Olsztyn)

   22. Biuro Wystaw Artystycznych Olsztyn (BWA Olsztyn)

   23. Biuro Wystaw Artystycznych Poznań (BWA Poznań)

   24. Biuro Wystaw Artystycznych Radom (BWA Radom)

   25. Biuro Wystaw Artystycznych Rzeszów (BWA Rzeszów)

   26. Biuro Wystaw Artystycznych Rzeszów (BWA Rzeszów)

   27. Biuro Wystaw Artystycznych Szczecin (BWA Szczecin)

   28. Biuro Wystaw Artystycznych Szczecin (BWA Szczecin)

   29. Biuro Wystaw Artystycznych Toruń (BWA Toruń)

   30. Biuro Wystaw Artystycznych Wrocław (BWA Wrocław)

   31. Biuro Wystaw Artystycznych Wrocław (BWA Wrocław)

   32. Biuro Wystaw Artystycznych Zakopane (BWA Zakopane)

   33. Biuro Wystaw Artystycznych Zielona Góra (BWA Zielona Góra)

   34. Biuro Wystaw Artystycznych Zielona Góra (BWA Zielona Góra)

   35. Biuro Wystaw Artystycznych – różne (BWA różne)

   36. Centralne Biuro Wystaw Artystycznych Kraków (CBWA Kraków)

   37. Centralne Biuro Wystaw Artystycznych Kraków (CBWA Kraków)

   38. Centralne Biuro Wystaw Artystycznych Warszawa (CBWA Warszawa)

   39. Centralne Biuro Wystaw Artystycznych Warszawa – Zachęta

   40. Centralne Biuro Wystaw Artystycznych Zakopane

   41. Centralna Rada Związków Zawodowych

   42. Dwór Bella Vita patrz galeria Sztuki Współczesnej Dwór Bella Vita

   43. Galeria ABAKUS Warszawa

   44. Galeria Appendix Warszawa

   45. Galeria Arka Warszawa

   46. Galeria Arkady Kraków patrz Centralne Biuro Wystaw Artystycznych Kraków

   47. Galeria aTAK

   48. Galeria Bałucka Łódź

   49. Galeria Brama Warszawa

   50. Galeria Domu Artysty Plastyka w Warszawie (Galeria DAP Warszawa)

   51. Galeria Domu Kultury Włochy

   52. Galeria Działań Warszawa

   53. Galeria Dziekanka Warszawa

   54. Galeria Extravagance Sosnowiec

   55. Galeria Foksal Warszawa

   56. Galeria Forma & Colour

   57. Galeria Ga-MA

   58. Galeria Goethe-Insitut

   59. Galeria Grafiki i Plakatu

   60. Galeria Grodzka 16 Lublin

   61. Galeria im. Jana Pawła II

   62. Galeria „JAG” Puławy

   63. Galeria „Jatki” Wrocław

   64. Galeria Karowa

   65. Galeria Katowice

   66. Galeria Klubu Prasy Katowice

   67. Galeria Kordegarda

   68. Galeria Kordegarda

   69. Galeria Krytyków Pokaz patrz Galeria Pokaz Warszawa

   70. Galeria Krzysztofory Kraków

   71. Galeria Krzysztofory Kraków

   72. Galeria MDM Warszawa

   73. Galeria Międzynarodowego Centrum Kultury Kraków

   74. Galeria Mito

   75. Galeria Mokotów

   76. Galeria Monetti

   77. Galeria Oranżeria Radzyń Podlaski

   78. Galeria Podlaska patrz Ośrodek Pracy Twórczej. Galeria Podlaska w Białej Podlaskiej

   79. Galeria pod Kasztanami

   80. Galeria Pokaz Warszawa

   81. Galeria Pokaz Warszawa

   82. Galeria Powszechnego Banku Kredytowego Warszawa

   83. Galeria Prezentacja patrz Stołeczne Centrum Edukacji Kulturalnej. Filia Mokotów

   84. Galeria Prezydencka ; Galeria Prezydenta Warszawy

   85. Galeria Promocyjna Staromiejskiego Domu Kultury w Warszawie

   86. Galeria Pryzmat Kraków

   87. Galeria Rytm Kraków

   88. Galeria Rzemiosła Artystycznego

   89. Galeria Rzeźby Warszawa

   90. Galeria SD

   91. Galeria Stefan Szydłowski

   92. Galeria Studio Centrum Sztuki Studio im. Stanisława I. Witkiewicza Warszawa

   93. Galeria Studio Centrum Sztuki Studio im. Stanisława I. Witkiewicza Warszawa

   94. Galeria / Studio Krzysztofa Gierałtowskiego Warszawa

   95. Galeria Sztuki Domu Wojska Polskiego

   96. Galeria Sztuki Dwór Bella Vita

   97. Galeria Sztuki Katarzyny Napiórkowskiej

   98. Galeria Sztuki Kłodzkiego Ośrodka Kultury

   99. Galeria Sztuki Kłodzkiego Ośrodka Kultury

   100. Galeria Sztuki „UTA” Warszawa

   101. Galeria Sztuki Współczesnej Aktyn

   102. Galeria Sztuki Współczesnej Domu Aukcyjnego Rempex

   103. Galeria Sztuki Współczesnej Przedsiębiorstwo państwowe „Desa”

   104. Galeria Sztuki Współczesnej Przedsiębiorstwo państwowe „Desa”

   105. Galeria Sztuki Współczesnej Łomża

   106. Galeria Sztuki Współczesnej Kołobrzeg

   107. Galeria Sztuki Współczesnej Warszawa

   108. Galeria Sztuki Współczesnej „Wieża Ciśnień” konin

   109. Galeria Sztuki Współczesnej „Zachęta”

    1. Do 1989

    2. 1990-1993

    3. 1995-1998

    4. 1999-2002

    5. 2003-2009

    6. 2010-2015

   110. Galeria Sztuki Współczesnej „Zachęta”

   111. Galeria Związku Polskich Artystów Plastyków Warszawa

   112. Galeria Test

   113. Galeria U. im. Brata Alberta

   114. Galeria Van Golik

   115. Galeria Warszawskiego Ośrodka Kultury

   116. Galeria Współczesna

   117. Galeria Zapiecek

   118. Galeria Związku Polskich Artystów Plastyków „Art Nova” (Galeria ZPAP „Art Nova”), Galeria Związku Polskich Artystów Plastyków „Lufcik” (Galeria ZPAP „Lufcik”), Galeria Związku Polskich Artystów Plastyków „Pod podłogą” (Galeria ZPAP „Pod podłogą”)

   119. Mała Galeria

   120. Mała Galeria

   121. Miejska Galeria Sztuki w Łodzi

   122. Państwowa Galeria Sztuki w Łodzi ; Państwowa Galeria Sztuki w Sopocie

   123. Salon Wystaw Artystycznych Żarskiego Domu Kultury

   124. Salon Ziemi Kaliskiej

   125. „Stara Galeria” Związku Polskich Artystów Fotografików (Stara Galeria ZPAF)

    1. „Stara Kordegarda” Towarzystwa Przyjaciół Sztuk Pięknych Warszawa

    2. Stołeczne Biuro Wystaw Artystycznych

    3. Yours Gallery

    4. Galeria Zadra

    5. Galerie – wydawnictwa informacyjne

    6. Galerie – Warszawa

    7. Galerie poza Warszawą

    8. Galerie internetowe

    9. Galerie zagraniczne

     1. Austria: Albertina, Atelier Galerie, MAK, Österreichische Galerie Belvedere ; Niemcy: Staatliche Kunstsammlungen Dresden, Galerie J. H. Bauer Hannover, Galerie im Rathaus Tempelhof Berlin, Haus der Kulturen der Welt Berlin, LDX Galleries Berlin, Neue Nationalgalerie Berlin, Nationalgalerie Berlin, Staatsgalerie Stuttgart, Salander-O’Reilly Galleries ; Czechy: Galerie moderniho umeni v Hradci Kralove ; Szwajcaria: Galerie Kornfeld Bern, Wald-Bild und Skulptur ; Włochy: Galleria degli Uffizi ; Ukraina: „Mystets” Art Gallery Kijów ; Francja: Galerie de Bayser et Turquin, Christie’s

     2. Zagraniczne szkoły, instytuty - wystawy

     3. Architekturzentrum Wien

    10. Varia - galerie

   126. Galerie – Katowice

    1. Galeria ASP – Jerzy Fober / III Marie (Katalog) (1999)

    2. Galeria klubu KTSK – Borislav Talevski/Macedoński pejzaż (akwarela i rysunek) (folder z 1976 r.)

    3. Galeria Śląska – Malarstwo I rzeźba grupy “Arkat” (zaproszenie na IV Wystawę Grupy Arkat) (1967)

    4. Galeria Sztuki Dawnej i Współczesnej Polonia-Art (folder)

    5. Grupa ST-53 – Konfrontacja z teorią (katalog wystawy, która wg Andrzeja Wydrzyńskiego (członka grupy) jest pierwszą na Śląsku publiczną manifestacją sztuki nowoczesnej)

Uwaga: Katowice występują tu pod nazwą Stalinogród

    1. „Zasłużeni’77” – wystawa portretów ludzi twórczej pracy (2 katalogi)

   1. Galerie – Kraków

    1. Galeria Autorska Andrzeja Mleczki

    2. Galeria Autorska Andrzeja Mleczki – katalog

    3. Galeria Autorska Bronisława Chromego – Władysław Trebunia-Tutka /Malarstwo, rysunek, tkanina (2001 r.)

    4. Galeria Autorska Bronisława Chromego – Władysław Szczepański/Rysunek (2000 r.)

    5. Galeria Centrum – Kasia Mentel – malarstwo, rysunek, ceramika (katalog wystawy) (1999 r.)

    6. Galeria Gryf – Stanisław Wałach (1978 r.)

    7. Galeria „Kramy Dominikańskie” – Maria Markowska (1976 r.)

    8. Galerie – Kraków (folder czerwiec 2006)

    9. Galerie – Kraków (folder czerwiec-lipiec 2008)

    10. Galeria Międzynarodowego Centrum kultury – Mistrzowie światła. Impresjonizm kalifornijski 1890-1930 (2003 r.)

    11. Galeria Pawilon – Winiarski/Gry (1977 r.)

    12. Galeria Scenografii / Półszlachetne dusze, półwiara z cnotą (zaproszenie) (2 sztuki) (2007 r.)

    13. Galeria Starmach – I Wystawa Sztuki Nowoczesnej „Pięćdziesiąt lat później” (1998 r.)

    14. Galeria Starmach – Jerzy Nowosielski (katalog wystawy) (2003 r.)

    15. Galeria Starmach – Nowocześni a socrealizm (2000 r.)

    16. Galeria Sztuki Kocioł Artystyczny – Jaga Karkoszka

    17. Galeria Sztuki Politechniki Krakowskiej „Kanonicza” – Maria Wojciechowska (2001 r.)

    18. Galeria Sztuki Słowackiej – Vladimir Gazovic (katalog)

    19. Galeria Sztuki Słowackiej - Ivan Ondrej – Moje obrazy z Orawy (katalog) (2005 r.)

    20. Galeria Sztuki Słowackiej – Ivan Popovic – Karykatury (katalog) (2005 r.)

    21. Galeria Sztuki Słowackiej – Hedviga Hamzikova – Inne Stratygrafie (katalog wystawy) (2004 r.)

    22. Galeria Sztuki Szalom – Pamiętajcie o ogrodach (wystawa pasteli) (1994 r.)

    23. Galeria Sztuki Współczesnej Bunkier Sztuki – program marzec-maj 2000, Deskur 11 marca – 2 kwietnia 2000

    24. Galeria Sztuki Współczesnej „Propozycje” – Roman Zieliński/Grafika i Rysunek (1977 r.)

    25. Galeria Sztuki Współczesnej „Propozycje” – witraże Haliny Cieślińskiej-Brzeskiej (katalog wystawy) (1976 r.)

    26. Galeria Temporary – Contemporary – Donald Edward Emery (2002 r.)

    27. Galeria Zderzak – Warsztaty z Wróblewskim (2009 r.)

    28. Lucjan Orzech – Malarstwo (katalog) (1994) Malarstwo sakralne (katalog)

    29. mo Galeria art. & design Maria Ostrowska – autorska kolekcja stołów

    30. Pawilon Wystawowy Pl. Szczepański – Irena Wiśniewska-Dembowska (1968 r.)

    31. Pałac Sztuki na Pl. Szczepańskim – Grzegorz Bednarski/Tadeusz Boruta (zaproszenie) (1997 r.)

    32. Promocyjna Galeria Młodych przy Piano Mobile Hanna Wojterowska –Haber – Kaja Solecka (1999 r.)

    33. Space Gallery – Europ’art. 2008 (folder)

    34. Space Galery – Krajobraz Zimowy – Młoda sztuka w Polsce / Bejrut 2011 (folder) (2011 r.)

    35. Space Gallery – Malarstwo, rzeźba, grafika (folder)

   2. Galerie – Łódź

    1. Galeria Adres – Borowski/Świdziński/Wodiczko / Ekspozycja jednej pracy (katalog z 1972 r.)

    2. Galeria Adres – Ewa Partum / Obecność wysokości (katalog z 1972 r.)

    3. Galeria Manhattan – Turid Olsen, Malene Pedersen, Elin Anderssen, Agnieszka Borkowska (katalog wystawy) (1999 r.)

    4. Galeria Manhattan – Poza planem (Artur Chrzanowski, Urszula Czapla, piotr kotlicki, Aleksandra Kucińska, Kamil Kuskowski, Paweł Maciak, Tomasz Musiał, Paweł Wąsek) (katalog wystawy) (1999 r.)

    5. Galeria Olimpus (katalog)

    6. Galeria Rynek Sztuki (katalog) (2003 r.)

    7. Zona Sztuki Aktualnej – Anna Orlikowska/Plan amerykański (2011 r.)

    8. Galeria „T”/Galeria „Przedpokój” – Magda Marcinkowska/Malarstwo (katalog) (1998 r.)

    9. Galeria TPSP Teatru Wielkiego – Wystawa rzeźby Michała Małkiewicza (folder) (1974 r.)

    10. Galeria TPSP Teatru Wielkiego – Malarstwo Marii Horbaczewskiej (katalog) (1974 r.)

    11. Galeria Twórczości Amatorskiej / „Klub Eltuś” – Ryszard Rajski/malarstwo, Stanisław Paszkiewicz/intarsja, Ryszard Karwowski/fotografia (1975 r.)

    12. Galeria Wschodnia – Alexander Honory (zaproszenie) (1990 r.)

    13. Galeria 80X140 (Klub ZPAP) (katalog z 1972 r.)

    14. Galerie Miejskie – Barbara Hanuszkiewicz/Podróże z Haliną (2000 r.)

    15. Wystawa rysunków „Karuzeli” (1961 r.)

    16. Miejska Galeria Sztuki Chimera – Fotografia teatralna Bartłomieja Sowy (2010 r.)

   3. Galerie – Wrocław

    1. Galeria „Kwartał” – Wystawa „Ekspozycja i Akcja” (katalog z 1976 r.)

    2. Galeria „Na odwachu” – Przegląd Grafiki/Niektórzy Graficy Polscy we Wrocławiu i Sophie (katalog z 1994 r.)

    3. Galeria „Piwnica Świdnicka” – Jan Chwałczyk (katalog) (1973)

    4. Galeria Sztuki (Szkoła Podstawowa nr 20) (katalog wystawy) (1972)

    5. Galeria Sztuki PLATON – Marian Waldemar Kuczma

    6. Zdzisław Holuka – Zanumerowanie (katalog)

   4. Galerie A-D

    1. Białystok

     1. Galeria Arsenał – Krzysztof Jakubowski/Manekin (zaproszenie) (2002)

     2. Galeria Arsenał – Jarosław Perszko (zaproszenie) (2002)

     3. Galeria im. Śledzińskich – Rysunki Ludomira Śledzińskiego ze zbiorów Muzeum Narodowego w Warszawie (katalog) (2002)

    2. Bielsko – Biała

     1. Galeria Bielska BWA – Między naturą a kulturą (katalog) (2002)

    3. Bydgoszcz

     1. Galeria Autorska J. Solińskiego i J. Kaji - Ryszard Milczewski-Bruno – wiersze, rysunki (1985)

     2. Galeria Autorska J. Solińskiego i J. Kaji – Leopold Buczkowski / Na nowo i poniekąd inaczej – fragmenty prozy, rysunki (1985)

   5. Galerie E-J

    1. Elbląg

     1. Centrum Sztuki Galeria EL- Agnieszka Budenko – malarstwo

     2. Centrum Sztuki Galeria EL- Jan Chwałczyk – ten fantastyczny cień

     3. Centrum Sztuki Galeria EL- Polacy – uchwyceni/zatrzymani

     4. Centrum Sztuki Galeria EL- - Wydźwięki/Resonances

    2. Ełk

     1. Galeria Ślad – Monika Tyczyńska (katalog)

    3. Gdańsk

     1. Galeria Jackiewicz

     2. Galeria Sulmin – Wieczór Świętojański (zaproszenie)

    4. Gdynia

     1. Galeria „Od czasu do czasu” (folder)

    5. Gliwice

     1. Galeria Sztuki Współczesnej „Esta” – Jan Pamuła (katalog)

     2. Galeria Sztuki Współczesnej „Esta” – Jerzy Lewczyński (katalog)

     3. Galeria Sztuki Współczesnej „Esta” – Tadeusz Łapiński

    6. Gorzów Wielkopolski

     1. Galeria Centrum Promocji ZWCH „Stilon” S.A. – Poplenerowa wystawa RSTK Lubniewice’95 (katalog z 1996 r.)

     2. Galeria „Pod dziekanami” – tempora & mores/Janusz Roś - tekst, Ryszard Sapkowski – rysunek (1989)

    7. Grodzisk Mazowiecki

     1. Grodziska Galeria Uliczna (katalog z 2008 r.) (2 sztuki)

    8. Jarosław

     1. Galeria „Rynek 6” – Zdzisław Niedźwiedź/grafika (folder z 1995 r.)

    9. Jelenia Góra

     1. Galeria „Promocje” – Regina Wieża-Siemieńska / tkanina artystyczna, gobeliny (folder z 1997 r.)

     2. Galeria Sztuki BWA - Regina Wieża-Siemieńska (katalog z 1993 r.)

    10. Józefów

     1. Pracownia Pusta – Robert Maciejuk Voila! (folder z 2006 r.)

   6. Galerie K-Ł

    1. Kazimierz Dolny

     1. Galeria Izdebska-Łazorek – Uta (Henryka Gnatowska)/Malarstwo (zaproszenie) (2002)

     2. Galeria Łazorek – Maria Urban-Mieszkowska (zaproszenie) (1999)

     3. Piotr Żółkiewski Galeria Autorska (katalog)

    2. Kielce

     1. Józef Opala / Człowiek i ziemia (wystawa rzeźby) (katalog z 1978 r.)

     2. Gustaw Hadyna / Człowiek i ziemia (wystawa rzeźby) (katalog z 1978 r.)

     3. Zakład „Hemar” – Malarstwo, grafika (katalog wystawy)

    3. Konstancin – Jeziorna

     1. Galeria Wyganowski (3 pocztówki reklamowe)

    4. Koszalin

     1. Galeria Nadbałtycka – Ewa Jędrzejewska (folder wystawy z 1978 r.)

     2. Nadbałtycka Galeria Sztuki Współczesnej – Aleksander Michałowicz Pietuchow (folder wystawy z 1978 r.)

    5. Koszelówka gm. Łąck

     1. Stowarzyszenie Popierania Galerii Koszelówka – Stanisław Czajkowski/malarstwo (zaproszenie w formie pocztówki z 1999 r.)

     2. Stowarzyszenie Popierania Galerii Koszelówka – Wiesław Ochman/malarstwo (zaproszenie w formie pocztówki z 1997 r.)

     3. Stowarzyszenie Popierania Galerii Koszelówka – wernisaż malarstwa (zaproszenie w formie pocztówki z 1999 r.)

    6. Legionowo

     1. Galeria w Starym Domu – wystawa rzeźb artystów zakopiańskich (Władysław Klamerus, Stanisław Cukier, Piotr Klamerus) (katalog i zaproszenie) (2002)

    7. Legnica

     1. Galeria Sztuki w Legnicy – Legnicki Festiwal Srebra (folder) (2 sztuki)

    8. Leszno

     1. Galeria „Lochy” (Miejska Biblioteka Publiczna im. Stanisława Grochowiaka) – wystawa Avila Blum/akwarele i miedzioryty (zaproszenie z 2002 r.)

    9. Lędziny

     1. Galeria Miejskiego Ośrodka Kultury – Kamil Pakuła / rzeźba, rysunek, malarstwo (folder)

    10. Lublin

     1. Galeria Biała LDK – Andrzej Cieszyński, Dariusz Gryczon, Małgorzata Klepadło, Zbigniew Molski (katalog z 1987 r.)

     2. Galeria FSC – Malarstwo Władysława Filipiaka (katalog z 1972 r.)

     3. Galeria Labirynt 2 – Tamara Grčić (katalog wystawy z 1995 r.)

     4. Galeria Sztuki Ludowej Stowarzyszenia Twórców Ludowych (folder)

     5. Galeria Towarzystwa Przyjaciół Sztuk Pięknych w Lublinie – Mikołaj Bieluga/Malarstwo (katalog z 2000 r.)

     6. Tadeusz Hajnrych / Grafika (katalog z 1969 r.)

   7. Galerie M – P

    1. Milanówek

     1. Galeria Ars Longa – Józef Szajna (zaproszenie na wystawę z 1999 r.)

    2. Międzyrzec Podlaski

     1. Galeria „es” Miejskiego Ośrodka Kultury – Zofia Daszkiewicz / Malarstwo (folder z 1997 r.)

    3. Opole

     1. Galeria Muzeum Śląska Opolskiego – Leon Tarasewicz/malarstwo (katalog wystawy z 2002 r.)

    4. Olsztyn

     1. Galeria Ella Art (folder reklamowy)

    5. Olsztyn k. Częstochowy

     1. Galeria „arche” (folder reklamowy)

    6. Ostrów Wielkopolski

     1. Powiatowa Galeria Sztuki Współczesnej – Monika Hadaś-Seniura „Sylwetki” (folder 2003 r.)

     2. Powiatowa Galeria Sztuki Współczesnej – Ananas Kameszwe „Piękno zbawi świat” (folder 2004 r.)

    7. Piaseczno

     1. Galeria Impresja – wystawa sztuki afrykańskiej (informacja prasowa)

     2. Wystawa Grupy Artystów Plastyków „Zalesie” (w Sali biblioteki Powiatowej) (katalog z 1964 r.)

     3. Galeria M (folder reklamowy)

    8. Płock

     1. Płocka Galeria Sztuki – „Edmund Monsiel – odsłona druga” (zaproszenie na prezentację książki) (1998)

    9. Poznań

     1. Galeria At – Izabela Gustowska/Gra pozorów (wideo performance) (zaproszenie z 2002 r.)

     2. Galeria „Pod Lipami” (Osiedlowy Dom Kultury „Pod Lipami” Biblioteki Raczyńskich) – Wojciech Rosik/Uczulenia (katalog)

     3. Artykwariat

   8. Galerie R-T

    1. Rabka - Zdrój

     1. Galeria Ginących Zawodów „Drzewiej” (folder)

    2. Raszyn

     1. Galeria Polskich Kapliczek (folder)

    3. Reszel

     1. Galeria Sztuki Współczesnej Warmii i Mazur na Zamku w Reszlu – Plastyka Olsztyńska 1968 (katalog)

    4. Rzeszów

     1. Galeria 4 – Monika Rozowska / Ujarzmiony Ogród (folder wystawy) (2002)

     2. Jerzy Sienkiewicz / Rzeszowiacy – rysunki (katalog)

    5. Siedlce

     1. Tomasz Nowak/Malarstwo (katalog)

    6. Skierniewice (Budy Grabskie k/Skierniewic)

     1. Jan Graczyk – Leśna Galeria Rzeźby (folder)

    7. Siemianowice Śląskie

     1. Galeria „Po schodach” – Beata Jurkowska/Malarstwo (folder z 1994 r.)

    8. Sosnowiec

     1. Miejska Galeria Sztuki „Extravagance” – Roman Maciuszkiewicz/Na dole i na górze…” (katalog wystawy) (1999 r.)

    9. Sopot

     1. Galeria STS – Piotr Antoni Wiatrak i dzieci z MKL Węgorzewa – wystawa malarstwa i grafiki (zaproszenie) (2004)

    10. Szczawnica

     1. Galeria Pijalni Wód Mineralnych – Dorota Roqueplo (wystawa projektów kostiumów filmowych i teatralnych) (zaproszenie) (2010)

    11. Szczecin

     1. Galeria „Go” Opera na Zamku w Szczecinie – Daria Awęcka / Drzewa (katalog wystawy) (2002)

     2. Zamek Książąt Pomorskich – Kazimierz Sichulski (malarstwo, rysunek i grafika z kolekcji Lwowskiej Galerii Sztuki) (zaproszenie) (2001)

    12. Tarnów

     1. Galeria „Hortar” (folder reklamowy)

    13. Tomaszów Mazowiecki

     1. galeria Arkady – Anna Małecka-Beiersdorf/Wycinanka żydowska (folder wystawy) (1998)

     2. Galeria Arkady – Marszałek Józef Piłsudski (1866-1935) (folder wystawy) (1998)

    14. Toruń

     1. Państwowa Galeria Sztuki „Wozownia” – „Atelier nord” (katalog wystawy) (1995 r.)

     2. Państwowa Galeria Sztuki w Toruniu – Marian Kościałkowski (1914-1977)/Rysunki (folder) (2000)

    15. Tyniec

     1. Opactwo Benedyktynów w Tyńcu – Antoni Rząsa/Rzeźba (folder wystawy) (2010)

   9. Galerie U-Z

    1. Wałbrzych

     1. Międzynarodowa Wystawa Sztuki „Cały Świat To Teatr 2” (folder) (1987-1988)

    2. Włocławek

     1. Galeria „Stary Świat” (folder reklamowy)

     2. Galeria Sztuki Współczesnej we Włocławku: Marek Kowalski/Rzeźba (folder wystawy) (2009) ; Leszek Żurkowski – Rysunki tuszem (1999)

    3. Włoszczakowice

     1. Galeria Sztuki (katalog z 1974 r.)

    4. Wołomin

     1. Galeria Przy Fabryczce – Batikowe Euforie (folder wystawy) (2010) ; Leluje, kodry, cacka (folder wystawy) (2014) ; Święci w sztuce (folder wystawy 2015)

     2. Galeria Sztuki „Platon” (2 foldery reklamowe)

     3. Powiatowa Galeria „Korozja i kolor” – Plakat Malowany (zaproszenie) (2006)

    5. Zakopane

     1. Galeria Religijnej sztuki Ludowej im. Jana Pawła II – Apokryfy –XXVII Wystawa Malarstwa na Szkle (folder wystawy) (2014)

     2. Galeria Władysława Hasiora – Stanisław Baj/Malarstwo (zaproszenie) (1994)

     3. Miejska Galeria Sztuki im. Wł. hr. Zamoyskiego – Siła i patos – Barokowy świat Mistrza Rubensa ( 3 foldery z wystawy) (2014)

  1. Informatory kulturalne

   1. Bielsko-Biała – Beskidzki Informator Kulturalny

   2. Chorzów – Górnośląski Informator Kulturalny

   3. Kraków – Program imprez w Krakowie i województwie

   4. Leszno – Informator kulturalny i turystyczny południowo-zachodniej Wielkopolski

   5. Poznań – Poznański Informator Kulturalny, Sportowy i Turystyczny

   6. Poznań – Program imprez kulturalnych i turystycznych

   7. Rzeszów – Kalendarz imprez kulturalnych

   8. Szczecin – Biuletyn kulturalny

   9. Toruń – toruńskie vademecum kultury

   10. Wałbrzych – Wałbrzyski Informator Kulturalny

   11. Warszawa – Co, gdzie, kiedy?

   12. Warszawa – Informator kulturalny

   13. Wrocław – Informator kulturalny

   14. Zielona Góra – Zielonogórski informator kulturalny

   15. Varia – informatory kulturalne

  2. Instytuty

   1. Austriacki Instytut Kultury patrz Instytut Kultury Austriackiej

   2. Bułgarski Instytut Kultury

   3. British Council

   4. Deutsches-Polen Institut Darmstadt

   5. Goethe Institut Warszawa

   6. Instytut Adama Mickiewicza Warszawa

   7. Instytut Cervantesa

   8. Instytut Francuski Warszawa

   9. Instytut im. Jerzego Grotowskiego patrz Ośrodek badań nad twórczością Jerzego Grotowskiego

   10. Instytut Kultury Austriackiej

   11. Instytut Schillera

   12. Instytut Wzornictwa Przemysłowego

   13. Małopolski Instytut Kultury (dżs-7374, 7643)

   14. Mazowiecki Instytut Kultury (dawniej Mazowieckie Centrum Kultury i Sztuki)

   15. Niemiecki Instytut Historyczny Warszawa

   16. Polski Instytut Antropologii

   17. Węgierski Instytut Kultury Warszawa

   18. Włoski Instytut Kultury Kraków

   19. Włoski Instytut Kultury Warszawa

   20. Żydowski Instytut Historyczny patrz Mniejszości

   21. Varia - instytuty

  3. Imprezy kulturalne: biennale, triennale, dni, festiwale, konkursy, spotkania. Izby pamięci

   1. „Artos” Państwowa Organizacja Imprez Artystycznych Szczecin

   2. Design: Łódź Design Festiwal, Wawa Design Festiwal, To Design. Spotkanie z polskim designem

   3. Dni: Dzień Afryki, Dzień Języka Ojczystego, Dzień Uchodźcy, Dni Garcii Lorki, Dni Muzeum Polskiego w Rapperswilu, Małopolskie Dni Dziedzictwa Kulturowego, Dzień Tańca Ludowego

   4. Dni Oświaty, Książki i Prasy

   5. Europejski Dni Dziedzictwa

   6. Festiwal Otwarte Ogrody

   7. Festiwale artystyczne: Ars Cameralis, Avant Art Festival, New Yorkers, Com’in Festival, Cracow Screen Festival, Festiwal Cztery Żywioły, Festiwal miast polskich – Wrocław, Festiwal Warszawskiej Sztuki Niezależnej Żądło, Festiwal Wrocław Non-stop, Kazimierskie Inspiracje, Międzynarodowy Festiwal Nowych Zjawisk Audiowizualnych, Plateaux Festiwal, Festiwal Wyspiański 2007

   8. Festiwale etnograficzne, folklorystyczne: Etnomania festival, Międzynarodowy festiwal folklorystyczny, Podlaski jarmark folkloru, Podlaska oktawa kultur, Podlasko-poleski festiwal folkloru autentycznego, Dzień kaszubski, Spotkania z łemkowszczyzną Łemkowskie impresje, Europejskie Nadbużańskie Spotkania Folklorystyczne

   9. Festiwale, festyny archeologiczne, kultury średniowiecznej, kultury szlacheckiej, turnieje rycerskie

   10. Festiwale, tygodnie, dni kultur: Międzynarodowy festiwal kultur Kaukazu Transkaukazja, Festiwal kultury brazylijskiej, Festiwal kultury latynoamerykańskiej, Festiwal kultury gruzińskiej, Balkan Express Festiwal kultury bałkańskiej, Fokus Finland, Tydzień kultury indyjskiej, Brave festiwal, Dni turystyki i rzemiosła algierskiego, Dni kultury chińskiej w Polsce, Dni Litwy w Polsce

   11. Festiwale książki, sztuki książki, czasopism: Tłuszczańskie biesiady z książką, Festiwal książki w Puławach, Bibliomania festiwal książek, Międzynarodowy festiwal sztuki książki, Festiwal Kultura polskich czasopism

   12. Festiwale literackie, wieczory poezji: POPLIT Festiwal Literatury Popularnej, Międzynarodowy Listopad Poetycki, Festiwal Literatury Znikająca Europa, Światowy Dzień Poezji 2005, PORT Wrocław Festiwal literacki, Krakowskie Dni Poezji, Festiwal Złoty Środek Poezji przez granice, Joseph Conrad Festiwal, Festiwal Pora Prozy, Festiwal Świat Literacki, Mrożek na XXI wiek, Warszawska Jesień Poezji, Manifestacje Poetyckie, Wieczory Autorów Łódzkich Oficyn Wydawniczych,

   13. Festiwale sztuki: Sztuka: Pasengers Międzynarodowy festiwal sztuki publicznej, Interdyscyplinarny festiwal sztuk Miasto Gwiazd, Festiwal Sztuki najnowszej ZA, Warszawski Festiwal Sztuk Pięknych, Survival Przegląd Sztuki, Festiwal Polskiego Malarstwa Współczesnego, Spotkania rzeźbiarskie, Forum twórczości artystycznej Sprawni inaczej województwa suwalskiego, Międzynarodowy Festiwal Sztuki Efemerycznej w Sokołowsku.

   14. Główny Urząd Kontroli Publikacji i Widowisk

   15. Izba regionalna w Iwanowicach

   16. Konkursy literackie, recytatorskie, krasomówcze

   17. Konkursy recytatorskie

   18. Międzynarodowa wystawa i giełda minerałów

   19. Międzynarodowe Biennale Grafiki Kraków, Międzynarodowe Biennale Sztuki, Międzynarodowe Triennale Sztuk Graficznych im. T. Kulisiewicza

   20. Międzynarodowe Spotkania Malarzy, Rzeźbiarzy i Architektów „Osieki” Koszalin

   21. Międzynarodowy Festiwal Folkloru

   22. Międzynarodowy Festiwal Sztuka Ulicy

   23. Międzynarodowy Festiwal Sztuki Opowiadania

   24. Międzynarodowy Rok Seniora Mazowsze ‘99

   25. Narodowe Czytanie

   26. Ogólnopolskie Spotkania Folklorystyczne

   27. Państwowe Przedsiębiorstwo Imprez Estradowych Poznań, PSJ Agencja Koncertowa, Wojewódzka Agencja Imprez Artystycznych w Katowicach, Zjednoczone Przedsiębiorstwa Rozrywkowe

   28. Pikniki

   29. Plenery, Warsztaty

   30. Plenery

   31. Polska agencja Artystyczna „Pagart”, Tatrzańska Agencja Rozwoju, Promocji i Kultury

   32. Stołeczna Estrada, Stołeczne Biuro Imprez Artystycznych

   33. Tydzień Kultury Beskidzkiej

   34. Tydzień Kultury Beskidzkiej

   35. Tydzień Kultury Słowackiej

   36. Widowiska plenerowe, spektakle

   37. Wystawy

   38. Varia – imprezy kulturalne poza Warszawą

   39. Varia – izby

   40. Varia – festiwale

   41. Varia – imprezy

  4. Kluby. Koła. Piwnice

   1. Jadłodajnia Filozoficzna

   2. Klub 55, Klub M 25

   3. Klub Aktora Warszawa

   4. Klub Aktorów „Scena” Warszawa, Klub „Scena”

   5. Klub Dziennikarza Wrocław

   6. Klub Europejski Młodych

   7. Klub Harenda

   8. Klub Kobiet Twórczych

   9. Klub Kultury Falenica, Klub Kultury Marysin, Klub Kultury Zastów

   10. Klub Księgarza Warszawa

   11. Klub Międzynarodowej Prasy i Książki Bytom (KMPiK Bytom)

   12. Klub Międzynarodowej Prasy i Książki Gliwice (KMPiK Gliwice)

   13. Klub Międzynarodowej Prasy i Książki Grudziądz (KMPiK Grudziądz)

   14. Klub Międzynarodowej Prasy i Książki Lublin (KMPiK Lublin)

   15. Klub Międzynarodowej Prasy i Książki Poznań (KMPiK Poznań)

   16. Klub Międzynarodowej Prasy i Książki Radom (KMPiK Radom)

   17. Klub Międzynarodowej Prasy i Książki Rzeszów (KMPiK Rzeszów)

   18. Klub Międzynarodowej Prasy i Książki Warszawa (KMPiK Warszawa)

   19. Klub Międzynarodowej Prasy i Książki – różne (KMPiK różne)

   20. Klub Środowisk Twórczych

   21. Klub Warszawski

   22. Klubokawiarnie

   23. Koło Podkowy Ośrodek Kultury Podkowa Leśna

   24. Madame

   25. Młodzieżowy Klub Twórców Kultury Forum Kraków

   26. Ogólnopolski Klub Miłośników Litwy Warszawa

   27. Ogólnopolski Klub Polsko-Niemieckiego Sąsiedztwa

   28. Piwnica Wandy Warskiej i Andrzeja Kurylewicza, Piwnica pod Pikadorem, Piwnica Poetycka

   29. Polski Pen Club

   30. Punkt

   31. Uniwersytet Krytyczny, Krytyka Polityczna

   32. Warszawski Klub Rotariański

   33. Clubbing

   34. Varia – kluby do 1990

   35. Varia – kluby kultury

   36. Varia – kluby muzyczne

   37. Varia – kluby pozawarszawskie

  5. Kino.

    1. Iluzjon Filmoteki Narodowej

    2. Imprezy filmowe do 1990

    3. Imprezy filmowe po 1990

     1. Era Nowe Horyzonty, T-Mobile Nowe Horyzonty, Lato Filmów, Kino w Pięciu Smakach

     2. Festiwal Krótkiego Filmu, Festiwal filmów francuskich, Europejski Festiwal filmowy, Festiwal filmów UE, Tydzień kina niemieckiego, Oczy i obiektyw, Cztery żywioły, Festiwal filmów dokumentalnych, Festiwal filmów afrykańskich, Święto niemego kina, Oskariada, Festiwal filmów górskich, Warszawska wiosna filmowa, Grand off, Festiwal filmów frapujących

     3. Festiwal filmów latynoamerykańskich, HR, Festiwal filmy świata, Tydzień kina hiszpańskiego

     4. Tydzień kina austriackiego, American film festiwal, Balkan express, Przegląd filmów chińskich, Przegląd filmów fińskich, Przegląd filmów litewskich, Przegląd kina estońskiego, Przegląd kina japońskiego, Przegląd współczesnego kina duńskiego, Festiwal kina izraelskiego, Festiwal kina włoskiego, Węgierska wiosna filmowa, Festiwal filmów o buddyzmie, Festiwal filmów podróżniczych, Festiwal filmów o sztuce, Przegląd filmów muzycznych, Dni kina kazachstańskiego, Tydzień kina irańskiego, Retrospekcje

     5. Festiwal filmów rosyjskich „Sputnik”

     6. Warszawski Festiwal Filmowy

    4. Kino Capitol, Cinema City, Femina, Imax, Kinoteka

    5. Kino Muranów

    6. Multikino, Kino Luna

    7. Kino Skarpa, Kino studyjne Stolica, kina studyjne, Silver Screen

    8. Kino Wars, Kino Wisła

    9. Kino-Teatr Bajka. Kino Atlantic, Kino Apolonia

    10. Kasety video, Wypożyczalnie, filmy na DVD

    11. Varia - kino

  6. Książka

   1. Antykwariaty

   2. Aukcje książek

   3. Aukcje książek – katalogi aukcyjne

    1. Antiqua

    2. Antykwariat „Dom Książki” Kielce

    3. Antykwariat „Filar” Kielce

    4. Antykwariat Naukowy Gdańsk

    5. Antykwariat Naukowy Andrzej Metzger Kielce

    6. Antykwariat Naukowy Kraków

    7. Antykwariat Naukowy Łódź

    8. Antykwariat Naukowy „Dom Książki” Łódź

    9. Antykwariat Naukowy „Rara avis” Kraków

    10. Antykwariat „Tom” Warszawa

    11. Antykwariat im. J. K. Żupańskiego Poznań

    12. Bydgoski Antykwariat Naukowy

    13. Desa Unicum Warszawa

    14. Instytut Lwowski Warszawa

    15. Kolekcjoner Warszawa

    16. Krakowski Antykwariat Naukowy

    17. Lamus Warszawa

    18. Logos Warszawa

    19. Omega Poznań

    20. Poliant – Tarnowskie Góry

    21. Varia

   4. Bibliofile

   5. Drukarnia św. Wojciecha Poznań

   6. Drukarnia św. Wojciecha Poznań

   7. Drukarnie

   8. Ekslibris

   9. Ekslibris – katalogi wystaw

   10. Hurtownie książek

   11. Empik

   12. iBby patrz International Board on Books for Young People

   13. International Board on Books for Young People

   14. Katalogi wydawnicze wydawców

    1. Agencja promocji książki naukowej

    2. Dom wydawnizcy Bellona

    3. Dom wydawniczy Rebis

    4. Drukarnia św. Wojciecha

    5. Gebethner i spółka

    6. Gdańskie Wydawnictwo Prawnicze

    7. GUS

    8. KAW

    9. LSW

    10. OR PAN

    11. Oficyna wydawnicza Rytm

    12. P.P. Składnica Księgarska

    13. Państwowe Wydawnictwo Iskry

    14. PWN

    15. PJW

    16. PPWK

    17. PWRiL

    18. PW Techniczne

    19. PW Wiedza Powszechna

    20. PZW Lekarskich

    21. PW Ekonomicznych

    22. PW Muzyczne

    23. Porozumienie Wydawców Książki Historycznej

    24. Spółdzielnia Wydawnicza Czytelnik

    25. Wydawnictwo Adam Marszałek

    26. Wydawnictwo Arkady

    27. Wydawnictwo Alfa Werb

    28. Wydawnictwo DiG

    29. Wydawnictwo Iluminacje

    30. Oficyna wydawnicza Karat

    31. Wydawnictwa Komunikacji i Łączności

    32. Wydawnictwo Książka i Wiedza (KiW)

    33. Wydawnictwo Kurpisz

    34. Wydawnictwo Literackie

    35. Wydawnictwo Marabut

    36. Wydawnictwo Muza

    37. Wydawnictwo Naukowe Scholar

    38. Wydawnictwo Naukowe Semper

    39. Wydawnictwo Naukowo-Techniczne (WNT)

    40. Wydawnictwo Neriton

    41. Wydawnictwo Norton

    42. Nowela Portal Romnisty

    43. Wydawnictwo Prawnicze

    44. Wydawnictwo Sejmowe

    45. Wydawnictwa Szkolne i Pedagogiczne (WSiP)

    46. Wydawnictwo Śląsk

    47. Wydawnictwo Watra

    48. Wydawnictwo Zysk i Ska

    49. Wydawnictwo Znak

    50. Zakład Narodowy Ossolińskich

    51. Katalogi wydawców książki religijnej

    52. Katalogi wydawców zagranicznych

    53. Katalogi sprzedaży wysyłkowej

     1. Ośrodek Doradztwa i Doskonalenia Kadr

     2. Klub dla Ciebie (KdC)

    54. Konkursy czytelnicze

    55. Klub Świat Książki

    56. Książki - wystawy

    57. Księgarnie wysyłkowe

    58. Polska Izba Książki, Instytut Książki

    59. Światowy Dzień Książki

    60. Spotkania promocyjne

    61. Targi książek

     1. Międzynarodowe Targi Książki

     2. Warszawskie Targi Książki

     3. Zagraniczne targi książki

     4. Varia – targi książki

     5. Targi książki

    62. Teksty

    63. Traffic Club

    64. Varia - książka

  7. Muzea

   1. Auschwitz patrz Państwowe Muzeum Oświęcim-Brzezinka

   2. Belweder

   3. Centralne Muzeum Włókiennictwa w Łodzi

   4. Łazienki Królewskie w Warszawie

   5. Mauzoleum Piastów Wrocławskich patrz Muzeum miejskie Wrocławia

   6. Muzeum Adama Mickiewicza w Śmiełowie patrz Muzeum Narodowe w Poznaniu

   7. Muzeum Andrzeja Struga /Oddział Muzeum Literatury/

   8. Muzeum Archeologiczne i Etnograficzne w Łodzi

   9. Muzeum Archeologiczne w Gdańsku

   10. Muzeum Archeologiczne w Poznaniu

   11. Muzeum Archeologiczne w Warszawie patrz Państwowe Muzeum Archeologiczne w Warszawie

   12. Muzeum Archeologiczne we Wrocławiu patrz Muzeum miejskie Wrocławia

   13. Muzeum Archidiecezji w Katowicach

   14. Muzeum Archidiecezji Warszawskiej

   15. Muzeum Architektury we Wrocławiu

   16. Muzeum Azji i Pacyfiku w Warszawie

   17. Muzeum Bolesława Prusa w Nałęczowie patrz Muzeum Lubelskie

   18. Muzeum Budownictwa Ludowego

   19. Muzeum Chełmskie patrz Muzeum Ziemi Chełmskiej

   20. Muzeum Chleba, Szkoły i Ciekawostek w Radzionkowie

   21. Muzeum Drukarstwa (Cieszyn)

   22. Muzeum Drukarstwa (Warszawa) patrz Muzeum Historyczne m. st. Warszawy. Muzeum Drukarstwa

   23. Muzeum Dulag 121 w Pruszkowie

   24. Muzeum Etnograficzne im. Seweryna Udzieli w Krakowie

   25. Muzeum Etnograficzne w Ochli

   26. Muzeum Etnograficzne w Rzeszowie

   27. Muzeum Etnograficzne w Tarnowie patrz Muzeum Okręgowe w Tarnowie

   28. Muzeum Etnograficzne w Warszawie patrz Państwowe Muzeum Etnograficzne w Warszawie

   29. Muzeum Farmacji patrz Muzeum Historyczne m. st. Warszawy. Muzeum Farmacji

   30. Muzeum Fryderyka Chopina w Warszawie

   31. Muzeum Górnośląskie (Bytom)

   32. Muzeum Henryka Sienkiewicza w Oblęgorku patrz Muzeum Narodowe w Kielcach

   33. Muzeum Historii Fotografii w Krakowie

   34. Muzeum Historii Katowic

   35. Muzeum Historii m. Łodzi patrz Muzeum miasta Łodzi

   36. Muzeum Historii Polski

   37. Muzeum Historii Polskiego Ruchu Ludowego w Warszawie

   38. Muzeum Historii Polskiego Ruchu Rewolucyjnego w Warszawie

   39. Muzeum Historii Przemysłu (Opatówek)

   40. Muzeum Historii Ruchu Robotniczego w Poznaniu

   41. Muzeum Historii Żydów Polskich

   42. Muzeum Historyczne miasta Gdańska

   43. Muzeum Historyczne m. Krakowa

   44. Muzeum Historyczne m. st. Warszawy

   45. Muzeum Historyczne m. st. Warszawy. Muzeum Drukarstwa

   46. Muzeum Historyczne m. st. Warszawy. Muzeum Farmacji

   47. Muzeum Historyczne m. st. Warszawy. Muzeum Ordynariatu Polowego

   48. Muzeum Historyczne m. st. Warszawy. Muzeum Woli

   49. Muzeum Historyczne m. st. Warszawy. Palmiry - Muzeum miejsce pamięci

   50. Muzeum Historyczne w Sanoku

   51. Muzeum Historyczne we Wrocławiu patrz Muzeum miejskie Wrocławia

   52. Muzeum Hymnu Narodowego w Będominie patrz Muzeum Narodowe w Gdańsku

   53. Muzeum I. J. Paderewskiego i Wychodźstwa Polskiego patrz Muzeum Wychodźstwa Polskiego im. Ignacego J. Paderewskiego

   54. Muzeum Ikon w Supraślu patrz Muzeum Podlaskie w Białymstoku

   55. Muzeum im. Anny i Jarosława Iwaszkiewiczów w Stawisku

   56. Muzeum im. Jacka Malczewskiego w Radomiu ; Muzeum Okręgowe im. Jacka Malczewskiego w Radomiu ; Muzeum Okręgowe w Radomiu ; Muzeum Regionalne w Radomiu

   57. Muzeum im. Jana Kasprowicza w Inowrocławiu

   58. Muzeum im. Kazimierza Puławskiego w Warce

   59. Muzeum im. Kornela Makuszyńskiego patrz Muzeum Tatrzańskie im. dr Tytusa Chałubińskiego

   60. Muzeum im. ks. dr Władysława Łęgi w Grudziądzu ; Muzeum w Grudziądzu

   61. Muzeum im. Oskara Kolberga w Przysusze patrz Muzeum Wsi Radomskiej w Radomiu

   62. Muzeum im. Przypkowskich w Jędrzejowie

   63. Muzeum im. Stanisława Fischera w Bochni

   64. Muzeum im. Zofii i Wacława Nałkowskich w Wołominie

   65. Muzeum Jana Kasprowicza w Zakopanem - Harenda

   66. Muzeum Jana Kochanowskiego w Czarnolesie

   67. Muzeum Józefa Ignacego Kraszewskiego w Romanowie

   68. Muzeum Karkonoskie w Jeleniej Górze ; Muzeum Okręgowe w Jeleniej

   69. Muzeum Karola Szymanowskiego w willi Atma w Zakopanem patrz Muzeum Narodowe w Krakowie

   70. Muzeum Karykatury w Warszawie

   71. Muzeum Kaszubskie (Kartuzy)

   72. Muzeum kolei wąskotorowej w Sochaczewie

   73. Muzeum kolejnictwa w Warszawie

   74. Muzeum Kolekcji im. Jana Pawła II

   75. Muzeum komunizmu – Socland w Warszawie

   76. Muzeum Książki Artystycznej w Łodzi

   77. Muzeum Kultury Fizycznej i Turystyki patrz Muzeum Sportu i Turystyki w Warszawie

     1. Muzeum Kultury Kurpiowskiej w Ostrołęce ; Muzeum Okręgowe

   78. Muzeum Kultury Ludowej w Węgorzewie

   79. Muzeum Lenina w Poroninie, Warszawie, Krakowie

   80. Muzeum Literatury im. A. Mickiewicza

   81. Muzeum Lubelskie ; Muzeum w Lublinie ; Muzeum Okręgowe w Lublinie : Muzeum Bolesława Prusa w Nałeczowie

   82. Muzeum Łowiectwa i Jeździectwa w Warszawie

   83. Muzeum Marii Dąbrowskiej /Oddział Muzeum Literatury/

   84. Muzeum Marii Konopnickiej w Żarnowcu

   85. Muzeum Marii Skłodowskiej-Curie w Warszawie

   86. Muzeum martyrologiczne w Żabikowie

   87. Muzeum Mazowieckie w Płocku

   88. Muzeum Mazowsza Zachodniego w Żyrardowie ; Muzeum Okręgowe w Żyrardowie

   89. Muzeum Mazurskie w Olsztynie patrz Muzeum Warmii i Mazur w Olsztynie

   90. Muzeum miasta Łodzi ; Muzeum historii miasta Łodzi

   91. Muzeum Miedzi w Legnicy ; Okręgowe muzeum miedzi w Legnicy ; Muzeum Okręgowe w Legnicy

   92. Muzeum miejsce pamięci Palmiry patrz Muzeum Historyczne m. st. Warszawy. Muzeum miejsce pamięci Palmiry

   93. Muzeum Miejskie im. Maksymiliana Chroboka w Rudzie Śląskiej

   94. Muzeum Miejskie w Zabrzu

   95. Muzeum miejskie Wrocławia : Muzeum historyczne we Wrocławiu, Muzeum Archeologiczne, Muzeum Sztuki Medalierskiej ; Mauzoleum Piastów Wrocławskich

   96. Muzeum Mikołaja Kopernika we Fromborku

   97. Muzeum na Majdanku patrz Państwowe Muzeum na Majdanku

   98. Muzeum Nadwiślańskie (Kazimierz Dolny) ; Muzeum Zamek w Janowcu

   99. Muzeum Narodowe w Gdańsku ; Muzeum Hymnu Narodowego w Będominie

   100. Muzeum Narodowe w Kielcach ; Muzeum Henryka Sienkiewicza w Oblęgorku

   101. Muzeum Narodowe w Krakowie ; Muzeum Karola Szymanowskiego w willi Atma w Zakopanem

   102. Muzeum Narodowe w Poznaniu ; Muzeum Adama Mickiewicza w Śmiełowie

   103. Muzeum Narodowe w Szczecinie

   104. Muzeum Narodowe w Warszawie

     1. 2005, 2006

     2. 2007, 2008, 2009

     3. 2010-2013

   105. Muzeum Narodowe w Warszawie. Muzeum X. Dunikowskiego w Królikarni

   106. Muzeum Narodowe w Warszawie. Oddział w Łowiczu

   107. Muzeum Narodowe we Wrocławiu ; Muzeum Śląskie we Wrocławiu

   108. Muzeum Narodowe Ziemi Przemyskiej (Przemyśl)

   109. Muzeum Niepodległości (Warszawa) ; Muzeum Ruchów Niepodległościowych i Społecznych

   110. Muzeum Niepodległości (Warszawa). Muzeum X Pawilonu Cytadeli Warszawskiej

   111. Muzeum Niepodległości (Warszawa). Muzeum Więzienia „Pawiak”

   112. Muzeum Okręgowe im. Jacka Malczewskiego w Radomiu patrz Muzeum im. Jacka Malczewskiego w Radomiu

   113. Muzeum Okręgowe im. Leona Wyczółkowskiego w Bydgoszczy

   114. Muzeum Okręgowe w Białej Podlaskiej

   115. Muzeum Okręgowe w Białymstoku patrz Muzeum Podlaskie w Białymstoku

   116. Muzeum Okręgowe w Ciechanowie patrz Muzeum Szlachty Mazowieckiej w Ciechanowie

   117. Muzeum Okręgowe w Chełmie patrz Muzeum Ziemi Chełmskiej

   118. Muzeum Okręgowe w Jeleniej Górze patrz Muzeum Karkonoskie

   119. Muzeum Okręgowe w Legnicy patrz Muzeum Miedzi w Legnicy

   120. Muzeum Okręgowe w Lesznie

   121. Muzeum Okręgowe w Lublinie patrz Muzeum Lubelskie

   122. Muzeum Okręgowe w Nowym Sączu

   123. Muzeum Okręgowe w Olsztynie patrz Muzeum Warmii i Mazur w Olsztynie

   124. Muzeum Okręgowe w Radomiu patrz Muzeum im. Jacka Malczewskiego w Radomiu

   125. Muzeum Okręgowe w Rzeszowie

   126. Muzeum Okręgowe w Siedlcach

   127. Muzeum Okręgowe w Suwałkach

   128. Muzeum Okręgowe w Tarnowie ; Muzeum Etnograficzne w Tarnowie

   129. Muzeum Okręgowe w Toruniu

   130. Muzeum Okręgowe w Żyrardowie patrz Muzeum Mazowsza Zachodniego

   131. Muzeum Okręgowe Ziemi Kaliskiej

   132. Muzeum Ordynariatu polowego patrz Muzeum Historyczne m. st. Warszawy. Muzeum Ordynariatu polowego

   133. Muzeum oręża polskiego w Kołobrzegu

   134. Muzeum Pałac w Wilanowie

   135. Muzeum Papiernictwa w Dusznikach Zdroju

   136. Muzeum Plakatu w Wilanowie

   137. Muzeum Początków Państwa Polskiego w Gnieźnie

   138. Muzeum Poczty i Telekomunikacji we Wrocławiu

   139. Muzeum Podlaskie w Białymstoku ; Muzeum Okręgowe w Białymstoku : Muzeum Ikon w Supraślu, Muzeum w Tykocinie, Muzeum w Bielsku Podlaskim, Muzeum Ruchu Rewolucyjnego w Białymstoku

   140. Muzeum Pojezierza Łęczyńsko-Włodawskiego

   141. Muzeum Pomorskie w Gdańsku

   142. Muzeum Pomorza Środkowego w Słupsku

   143. Muzeum Powstania Warszawskiego

   144. Muzeum Regionalne w Kościanie

   145. Muzeum Regionalne w Kozienicach

   146. Muzeum Regionalne w Łęcznej

   147. Muzeum Regionalne w Pińczowie

   148. Muzeum Regionalne w Radomiu patrz Muzeum im. Jacka Malczewskiego w Radomiu

   149. Muzeum Regionalne w Siedlcach

   150. Muzeum Ruchów Niepodległościowych i Społecznych patrz Muzeum Niepodległości

   151. Muzeum Ruchu Rewolucyjnego w Białymstoku patrz Muzeum Podlaskie w Białymstoku

   152. Muzeum Rzemiosła Tkackiego w Turku

   153. Muzeum Rzeźby Alfonsa Karnego w Białymstoku /Oddział Muzeum Okręgowego/

   154. Muzeum Solca im. księcia Przemysława w Solcu Kujawskim

   155. Muzeum Sportu i Turystyki w Karpaczu

   156. Muzeum Sportu i Turystyki (Warszawa)

   157. Muzeum Stanisława Staszica w Pile

   158. Muzeum Szlachty Mazowieckiej w Ciechanowie ; Muzeum Okręgowe w Ciechanowie

   159. Muzeum Sztuki i Techniki Japońskiej Manggha w Krakowie ; Centrum Sztuki i Techniki Japońskiej Manggha

   160. Muzeum Sztuki Ludowej w Otrębusach

   161. Muzeum Sztuki Medalierskiej we Wrocławiu patrz Muzeum miejskie Wrocławia

   162. Muzeum Sztuki Nowoczesnej w Warszawie

   163. Muzeum Sztuki w Łodzi

   164. Muzeum Śląskie (Katowice)

   165. Muzeum Świętokrzyskie (Kielce)

   166. Muzeum Tatrzańskie im. dr Tytusa Chałubińskiego w Zakopanem ; Muzeum im. Kornela Makuszyńskiego

   167. Muzeum Teatralne (Warszawa)

   168. Muzeum Techniki (Warszawa)

   169. Muzeum w Bielsku-Białej

   170. Muzeum w Bielsku Podlaskim patrz Muzeum Podlaskie w Białymstoku

   171. Muzeum w Gliwicach

   172. Muzeum w Gołuchowie

   173. Muzeum w Grudziądzu patrz Muzeum im. ks. dr Władysława Łęgi w Grudziądzu

   174. Muzeum w Koszalinie

   175. Muzeum w Lublinie patrz Muzeum Lubelskie

   176. Muzeum w Łowiczu

   177. Muzeum w Międzyrzeczu Wielkopolskim

   178. Muzeum w Nieborowie i Arkadii

   179. Muzeum w Oświęcimiu patrz Państwowe Muzeum Oświęcim-Brzezinka

   180. Muzeum w Stargardzie

   181. Muzeum w Tomaszowie Mazowieckim i Skansen Rzeki Pilicy

   182. Muzeum w Tykocinie patrz Muzeum Podlaskie w Białymstoku

   183. Muzeum w Wałbrzychu

   184. Muzeum Warmii i Mazur w Olsztynie ; Muzeum Okręgowe w Olsztynie (Okręgowe Muzeum Mazurskie) ; Muzeum Mazurskie w Olsztynie

   185. Muzeum Władysława Broniewskiego /Oddział Muzeum Literatury/

   186. Muzeum Wojska Polskiego w Warszawie

   187. Muzeum Woli patrz Muzeum Historyczne m. st. Warszawy. Muzeum Woli

   188. Muzeum Wsi Radomskiej w Radomiu ; Muzeum im. Oskara Kolberga w Przysusze

   189. Muzeum Wychodźstwa Polskiego im. Ignacego J. Paderewskiego ; Muzeum I. J. Paderewskiego i Wychodźstwa Polskiego

   190. Muzeum Xawerego Dunikowskiego patrz Muzeum Narodowe w Warszawie. Muzeum X. Dunikowskiego w Królikarni

   191. Muzeum Zamek w Janowcu patrz Muzeum Nadwiślańskie w Kazimierzu Dolnym

   192. Muzeum Zamek w Łańcucie

   193. Muzeum Zamkowe w Malborku

   194. Muzeum Zamoyskich w Kozłówce

   195. Muzeum Ziemi Chełmskiej ; Muzeum Chełmskie ; Muzeum Okręgowe w Chełmie

   196. Muzeum Ziemi Kłodzkiej

   197. Muzeum Ziemi Lubuskiej (Zielona Góra)

   198. Muzeum Ziemi Złotowskiej w Złotowie

   199. Muzeum Żup Krakowskich w Wieliczce

   200. Okręgowe Muzeum Mazurskie patrz Muzeum Warmii i Mazur w Olsztynie

   201. Okręgowe Muzeum Miedzi w Legnicy patrz Muzeum miedzi w Legnicy

   202. Państwowe Muzeum Archeologiczne w Warszawie

   203. Państwowe Muzeum Etnograficzne w Warszawie

   204. Państwowe Muzeum na Majdanku

   205. Państwowe Muzeum Oświęcim-Brzezinka

   206. Regionalne Muzeum Młodej Polski „Rydlówka” (Bronowice Małe)

   207. Skansen rzeki Pilicy patrz Muzeum w Tomaszowie Mazowieckim

   208. Skanseny, parki etnograficzne: Dom Rodzinny Sojków skansen w Białce Tatrzańskiej, Kujawsko-Dobrzyński Park Etnograficzny w Kłóbce, Muzeum – Park Etnograficzny we Wdzydzach, Muzeum Kultury Ludowej Pogórza sudeckiego w Kudowie-Zdroju Skansen Pstrążna, Muzeum Kultury Ludowej w Kolbuszowej, Muzeum Wsi Mazowieckiej w Sierpcu, Nadwiślański Park Etnograficzny w Wygiełzowie ; Orawski Park Etnograficzny w Zubrzycy Górnej, Ośrodek Plenerowy Budownictwa Ludowego Muzeum w Łowiczu, Park Etnograficzny w Kaszczorku Oddział Muzeum Etnograficznego w Toruniu, Park Etnograficzny im. Marii Znamierowskiej-Prufferowej w Toruniu, Skansen w Holi, Skansen Słowiński w Klukach, Muzeum Wsi Słowińskiej

   209. Umschlagplatz (Warszawa)

   210. Wawel patrz Zamek Królewski na Wawelu

   211. Wielkopolskie Muzeum Walk Niepodległościowych w Poznaniu

   212. Zamek Królewski na Wawelu

   213. Zamek Królewski w Warszawie

   214. Zamek Książąt Pomorskich w Szczecinie

   215. Związek Muzeów w Polsce (Kraków)

   216. Żywieckie Muzeum Humoru


   1. Muzea przyrody

    1. Muzeum Leśnictwa w Gołuchowie

    2. Muzeum Motyli w Bochni

    3. Muzeum Przyrodnicze w Kazimierzu Dolnym

    4. Muzeum Przyrodnicze Wolińskiego Parku Narodowego w Międzyzdrojach

    5. Muzeum Przyrody w Drozdowie


   1. Muzea Gdańsk

    1. Centralne Muzeum Morskie

    2. Muzeum II wojny światowej

   2. Muzea Kielce

    1. Muzeum Diecezjalne

    2. Muzeum Historii Kielc

    3. Muzeum Zabawek i Zabawy

   3. Muzea Kraków

    1. Muzeum Archeologiczne

    2. Muzeum Archidiecezjalne kardynała Karola Wojtyły

    3. Muzeum Armii Krajowej im. gen. Emila Fieldorfa „Nila”

    4. Muzeum Farmacji Akademii Medycznej

    5. Muzeum Historyczno-Misyjne Księży Misjonarzy

    6. Muzeum Inżynierii Miejskiej

    7. Muzeum Sztuki Współczesnej

    8. Żydowskie Muzeum Galicja

   4. Muzea Łódź

    1. Muzeum Kinematografii

    2. Muzeum Tradycji Niepodległościowych

   5. Muzea Opole

    1. Muzeum Wsi Opolskiej

    2. Muzeum Śląska Opolskiego

   6. Muzea Poznań

    1. Biblioteka Raczyńskich (1829-2004)

    2. Muzeum Literackie Henryka Sienkiewicza

    3. Muzeum Powstania Wielkopolskiego 1918-1919

    4. Muzeum Bambrów Poznańskich

    5. Muzeum Historii miasta Poznania

   7. Muzea Warszawa

    1. Czar PRL muzeum życia minionej epoki

    2. Muzeum Erotyki

    3. Muzeum Ewolucji Instytutu Paleobiologii PAN

    4. Muzeum Gazownictwa

    5. Muzeum Kultury i Sztuki Ludowej

    6. Muzeum Miar

    7. Muzeum Neonów

    8. Muzeum Nurkowania

    9. Muzeum Pożarnictwa

    10. Muzeum Wojsk Lądowych (Cytadela Warszawska)

    11. Muzeum Ziemi PAN

    12. Muzeum Żoliborza


   1. Muzea – varia

    1. Barczewo

     1. Muzeum Feliksa Nowowiejskiego

    2. Bełchatów

     1. Muzeum Regionalne

    3. Bolesławiec

     1. Muzeum Ceramiki

    4. Bóbrka

     1. Muzeum Przemysłu Naftowego i Gazowniczego im. Ignacego Łukasiewicza

    5. Brodnica

     1. Muzeum Regionalne

    6. Brzeg

     1. Muzeum Piastów śląskich

    7. Brzeziny

     1. Muzeum Regionalne

    8. Brzozów

     1. Muzeum Regionalne

    9. Bydgoszcz

     1. Muzeum Dyplomacji i Uchodźstwa Polskiego

    10. Bystrzyca Kłodzka

     1. Muzeum Filumenistyczne

    11. Bytów

     1. Muzeum Zachodnio-Kaszubskie


    1. Chabsk

     1. Muzeum Ziemi Mogileńskiej

    2. Chełmno

     1. Muzeum Ziemi Chełmińskiej

    3. Chojnice

     1. Muzeum Historyczno-Etnograficzne

    4. Ciechanowiec

     1. Muzeum Rolnictwa

    5. Częstochowa

     1. Muzeum Częstochowskie


    1. Elbląg

     1. Muzeum Archeologiczno-Historyczne

    2. Gdynia

     1. Muzeum miasta Gdyni

     2. Muzeum Marynarki Wojennej

    3. Głogów

     1. Muzeum Hutnictwa i Odlewnictwa Metali Kolorowych

    4. Gołąb

     1. Muzeum Nietypowych Rowerów

    5. Gorzów Wielkopolski

     1. Muzeum Lubuskie im. Jana Dekerta

    6. Górki Wielkie

     1. Muzeum Zofii Kossak-Szatkowskiej


    1. Hel

     1. Muzeum Obrony Wybrzeża

    2. Huta Komorowska

     1. Muzeum kardynała Adama Kozłowieckiego SJ

    3. Jaworzyna Śląska

     1. Muzeum Przemysłu i Kolejnictwa na Śląsku


    1. Kamienna Góra

     1. Muzeum Tkactwa Dolnośląskiego

    2. Kamień Pomorski

     1. Muzeum Historii Ziemi Kamieńskiej

    3. Kazimierz Dolny

     1. Muzeum Sztuki Złotniczej

    4. Kraśnik

     1. Muzeum Regionalne

    5. Krosno

     1. Muzeum Podkarpackie

    6. Krośniewice

     1. Muzeum im. J. Dunin Borkowskiego

    7. Krynica-Zdrój

     1. Muzeum Zabawek

    8. Kudowa Zdrój

     1. Muzeum Zabawek „Bajka”

    9. Kurozwęki

     1. Kurozwęki Castle Museum


    1. Lanckorona

     1. Ekomuzeum Lanckorona

    2. Lednica

     1. Muzeum Pierwszych Piastów na Lednicy

    3. Legionowo

     1. Muzeum Historyczne w Legionowie

    4. Lipno

     1. Muzeum Ziemi Dobrzyńskiej

    5. Lubomierz

     1. Muzeum klasztorne

    6. Łambinowice

     1. Muzeum i Miejsce Pamięci Narodowej

    7. Łęczyca

     1. Muzeum w Łęczycy

    8. Łomża

     1. Muzeum Regionalne, Muzeum Północno-Mazowieckie

    9. Łowicz

     1. Muzeum Guzików

    10. Łuków

     1. Muzeum Regionalne

    11. Międzyrzecz

     1. Muzeum w Międzyrzeczu

    12. Międzyzdroje-Zalesie

     1. Poligon Tajnej Broni Niemieckiej

    13. Mińsk Mazowiecki

     1. Muzeum Ziemi Mińskiej

III.17.224.39.1. Muzeum 7 Pułku Ułanów Lubelskich im. gen. Kazimierza Sosnkowskiego

    1. Muszyna

     1. Muzeum Regionalne „Państwa Muszyńskiego”

    2. Nałęczów

     1. Muzeum Ruchu Spółdzielczego

    3. Niedzica

     1. Muzeum – Zespół Zamkowy

    4. Nowa Sól

     1. Muzeum Miejskie

    5. Nowy Targ

III.17.224.44.1. Muzeum Podhalańskie PTTK


    1. Opinogóra

     1. Muzeum Romantyzmu

    2. Opoczno

     1. Muzeum Regionalne

    3. Oporów

     1. Muzeum w Oporowie

    4. Osowiec

     1. Muzeum Twierdzy Osowiec

    5. Ostrowiec

     1. Muzeum Regionalne ; Muzeum Historyczno-Archeologiczne. Muzeum Archeologiczne i Rezerwat Krzemionki

    6. Ostróda

     1. Muzeum w Ostródzie

    7. Ostrów Wielkopolski

     1. Muzeum miasta Ostrowa Wielkopolskiego

    8. Otrębusy

     1. Muzeum Motoryzacji i Techniki


    1. Pabianice

     1. Muzeum Miasta Pabianic

    2. Piaseczno

     1. Muzeum Regionalne

    3. Pilaszków

     1. Muzeum Dworu Polskiego

    4. Piotrków Trybunalski

     1. Muzeum w Piotrkowie Tryb.

    5. Płock

     1. Muzeum Diecezjalne

    6. Pranie

     1. Muzeum K.I. Gałczyńskiego

    7. Pruszków

     1. Muzeum w Pruszkowie

     2. Muzeum Starożytnego Hutnictwa

    8. Przasnysz

     1. Muzeum Historyczne

    9. Przemyśl

     1. Muzeum Twierdzy Przemyśl

    10. Przeworsk

     1. Muzeum w Przeworsku

    11. Pszczyna

     1. Muzeum Zamkowe

    12. Puławy

     1. Muzeum Regionalne PTTK im. Izabeli ks. Czartoryskiej

    13. Pułtusk

     1. Muzeum Regionalne

    14. Rawa Mazowiecka

     1. Baszta Zamku Książąt Mazowieckich – Oddział Muzeum Ziemi Rawskiej

    15. Rogoźnica

     1. Muzeum Gross-Rosen

    16. Ruda Śląska

     1. Muzeum PRLu

    17. Rzeszów

     1. Muzeum Dobranocek

    18. Rybnik

     1. Muzeum w Rybniku


    1. Siedlce

     1. Muzeum Diecezjalne

    2. Siemianowice

     1. Muzeum Miejskie

    3. Skarżysko-Kamienna

     1. Muzeum im. „Orła Białego”

    4. Sochaczew

     1. Muzeum Ziemi Sochaczewskiej i Pola Bitwy nad Bzurą

    5. Sulejówek

     1. Muzeum Józefa Piłsudskiego

    6. Sucha Beskidzka

     1. Muzeum Miejskie

    7. Starachowice

     1. Muzeum Przyrody i Techniki

    8. Staszów

     1. Muzeum Ziemi Staszowskiej

    9. Szamotuły

     1. Muzeum Ziemi Szamotulskiej

    10. Szczecin

     1. Muzeum Pomorza Zachodniego

     2. Zamek Książąt Pomorskich

    11. Szklarska Poręba

     1. Dom Wlastimila Hofmana

     2. Muzea Rodziny Sokołowskich: Muzeum Mineralogiczne /Szklarska/, Muzeum Kamieni /Kamień Pomorski/

     3. Muzeum Ziemi Juna

    12. Sztutowo

     1. Muzeum Stuthoff

    13. Szydłowiec

     1. Muzeum Ludowych Instrumentów Muzycznych

    14. Śmiłów

     1. Muzeum Wnętrz

    15. Śrem

     1. Muzeum Śremskie

    16. Świdnica

     1. Muzeum Dawnego Kupiectwa Śląskiego

    17. Świebodzin

     1. Muzeum Regionalne

    18. Toruń

     1. Muzeum Etnograficzne

     2. Muzeum Uniwersyteckie

    19. Tubądzin

     1. Muzeum Walewskich

    20. Tyniec

     1. Muzeum Opactwa


    1. Wadowice

     1. Muzeum Dom Rodzinny Ojca Świętego Jana Pawła II

     2. Muzeum Miejskie

    2. Walim

     1. Muzeum Sztolni Walimskich

    3. Warta

     1. Muzeum Miasta i Rzeki Warty

    4. Wenecja

     1. Muzeum Kolei Wąskotorowej

    5. Wierzchosławice

     1. Muzeum Wincentego Witosa

    6. Wiślica

     1. Muzeum Regionalne

    7. Włocławek

     1. Muzeum Ziemi Kujawskiej i Dobrzyńskiej

    8. Wolin

     1. Muzeum Regionalne

    9. Września

     1. Muzeum Regionalne im. Dzieci Wrzesińskich

    10. Zakopane

     1. Muzeum Podhalańskie

    11. Zamość

     1. Muzeum Fortyfikacji i Broni

     2. Muzeum Okręgowe

    12. Ziębice

     1. Muzeum Sprzętu Gospodarstwa Domowego

    13. Zwoleń

     1. Muzeum Regionalne

    14. Żory

     1. Muzeum Miejskie

    15. Żywiec

     1. Muzeum Browaru

     2. Muzeum Miejskie

   1. Muzea zagraniczne

    1. Francja - Chateau de Versailles ; Louvre ; Musée d’art. Moderne de la ville de Paris ; Musée des Beaux-Arts de Dijon ; Musée des Beaux-Arts de Rennes ; Musée des Beaux-Arts et d’Archéologie de Besançon ; Musée de la Nativité ; Musée Jaquemart André - Paris; Musée de temps Besançon ; Musée du Petit Lourdes, Musée du Luxembourg ; Musée d’Orsay ; Musée National du Moyen Age – Thermes & hotel de Cluny ; Palais de la Cité ; Palais Jacques Coeur ; Musée Guimet, Palais de Compiègne, Musée Rodin de Meudon

    2. Hiszpania – Museo Nacional del Prado ; Museo Naval – Madrid ; Museu d’Art Contemporani de Barcelona ; Museu de Cántir – Argentona ; Museu de l’Erotica - Barcelona ; Museu de la Musica – Barcelona ; Teatre-Museu Dali, Museo de Ceuta

    3. Holandia - Universiteit Museum Utrecht ; Centraal Museum Utrecht ; Museum Catherijneconvent ; Museum Boijmans van Beuningen Rotterdam ; Stedelijk Museum CS Amsterdam ; Rijksmuseum Amstwerdam ; Universiteitsmuseum Utrecht ; Cobra museum voor moderne kunst Amstelveen ; Museum Mayer van den Bergh Antwerpen ; Koninklijk museum voor schone kunsten Antwerpen ; Van Gogh Museum Amsterdam ; Museon museum voor cultuur en wetenschap Haag

    4. Niemcy – Berlin - Altes Museum ; Bodemuseum ; Jüdisches Museum ; Pergamonmuseum ; Museum für Naturkunde ; Deutsches Technikmuseum ; Staatliche Museen zu Berlin ; Wannsee ; Museen des Altmarkkreises Salzwedel ; Oberschlesisches Landesmuseum – Ratingen ; Slawenburg Raddusch ; Eisenbahnmuseum Gramzow ; Wallraf Museum – Köln ; Käthe Kollwitz Museum – Köln ; Dom- und Diözesanmuseum Roemer- und Pelizaeus-Museum – Hildesheim ; LandesMuseum – Bonn ; Beethoven-Haus Bonn ; Stralsund – Ozeanmuseum, Meeresmuseum

    5. Rosja – Èrmitaž ; Gosudarstvennyj istoričeskij muzej – Moskva ; Gosudarstvennyj geologičeskij muzej im. V. I. Vernadskogo – Moskva ; Vsesoûznyj muzej A. S. Puškina

    6. Szwajcaria – Kunstmuseum Basel ; Kunstmuseum Bern ; Musée Jenisch - Vevey ; Segantini Museum – St. Moritz

    7. Włochy - Museo di arte moderna e contemporanea di Trento e Rovereto ; Musei capitolini – Roma ; Musei comunali – Rimini ; Museo dell’orologio da Torre e Museo etnografico della Val Varatella ; Museo archeologico di Savona al Priamàr, Musei Civici di Padova

III. 17.226.2. Muzea zagraniczne - varia


  1. Muzyka

   1. Chóry

    1. Chóry różne

    2. Festiwal Pieśni Chóralnej Międzyzdroje

    3. Polski Związek Chórów i Orkiestr Warszawa

    4. Poznański Chór Chłopięcy

    5. Towarzystwo Śpiewacze „Harfa”

    6. Warszawska Schola Cantorum

    7. Varia - chóry

   2. Filharmonie

    1. Filharmonia Bałtycka Gdańsk

    2. Filharmonia Bałtycka Gdańsk

    3. Filharmonia im. Romualda Traugutta Warszawa

    4. Filharmonia Krakowska patrz Państwowa Filharmonia im. Karola Szymanowskiego Kraków

    5. Filharmonia Lubelska patrz Państwowa Filharmonia im. Henryka Wieniawskiego Lublin

    6. Filharmonia Narodowa patrz Państwowa Filharmonia Warszawa

    7. Filharmonia Pomorska im. Ignacego J. Paderewskiego Bydgoszcz

    8. Filharmonia Pomorska im. Ignacego J. Paderewskiego Bydgoszcz

    9. Filharmonia Zielonogórska

    10. Państwowa Filharmonia im. Artura Malawskiego Rzeszów (ob. Filharmonia Podkarpacka)

    11. Państwowa Filharmonia im. Feliksa Nowowiejskiego Olsztyn (ob. Filharmonia Warmińsko-Mazurska)

    12. Państwowa Filharmonia im. Feliksa Nowowiejskiego Olsztyn

    13. Państwowa Filharmonia im. Henryka Wieniawskiego Lublin

    14. Państwowa Filharmonia im. Henryka Wieniawskiego Lublin

    15. Państwowa Filharmonia im. Karola Szymanowskiego Kraków

    16. Państwowa Filharmonia im. Karola Szymanowskiego Kraków

    17. Państwowa Filharmonia im. Mieczysława Karłowicza Szczecin

    18. Państwowa Filharmonia im. Mieczysława Karłowicza Szczecin

    19. Państwowa Filharmonia im. Oskara Kolberga w Kielcach (ob. Filharmonia Świętokrzyska im. Oskara Kolberga)

    20. Państwowa Filharmonia Śląska Katowice (ob. Filharmonia Śląska im. Henryka Mikołaja Góreckiego)

    21. Państwowa Filharmonia Śląska Katowice

    22. Państwowa Filharmonia Łódź (ob. Filharmonia Łódzka im. Artura Rubinsteina)

    23. Państwowa Filharmonia Łódź

    24. Państwowa Filharmonia Poznań (ob. Filharmonia Poznańska im. Tadeusza Szeligowskiego)

    25. Państwowa Filharmonia Poznań

    26. Państwowa Filharmonia Warszawa

    27. Państwowa Filharmonia Warszawa

    28. Państwowa Filharmonia Wrocław (ob. Filharmonia Wrocławska)

    29. Państwowa Filharmonia Wrocław

    30. Varia - filharmonie

   3. Imprezy muzyczne

    1. Blues, folk, reggae: Dęblin Blues Festiwal, Rawa Blues, International reggae music festival, Festival reggae/rock, Festiwal folkowy Latający Holender, Echa Celtyckie, Spotkania folkowe, Summer of Music Festival, Międzynarodowy Festiwal Muzyki Improwizowanej Ad Libitum

    2. Chopin i jego Europa

    3. Dni Muzyki Kameralnej Łańcut

    4. Dni Muzyki Organowej Kraków

    5. Festiwal Chopinowski Duszniki Zdrój

    6. Festiwal Kapel i Śpiewaków Ludowych

    7. Festiwal Muzyki Dawnej na Zamku Królewskim w Warszawie, Międzynarodowy Festiwal Muzyki Barokowej, Mazovia goes baroque, Festiwal Muzyki Romantycznej, Międzynarodowy Festiwal Muzyki Gregoriańskiej na Skałce „Ars cantus gregoriani”, Międzynarodowy Festiwal Perła Baroku, Acushumanus

    8. Festiwal Muzyki Organowej i Kameralnej Kamień Pomorski

    9. Festiwal Muzyki Organowej i Kameralnej Kamień Pomorski

    10. Festiwale muzyki organowej: Namysłowskie Letnie Koncerty Organowe, Międzynarodowy Festiwal Muzyki Organowej i Kameralnej, Festiwal Organowy Lato Muzyczne Jesień Muzyczna, Tynieckie recitale organowe, Festiwal Jesień Organowa powiecie bieruńsko-lędzińskim, Międzynarodowy Festiwal Organowy Johann Sebastian Bach,

    11. Festiwal Muzyki Polskiej, Młodzi Muzycy Młodemu Miastu, Festiwal Muzyka w Sandomierzu, Ogólnopolski Festiwal Muzyki Myśliwskiej, Międzynarodowy Festiwal Muzyki Myśliwskiej, Międzynarodowe Dni Muzyki i Folkloru

    12. Festiwal Pianistyczny, Międzynarodowy Festiwal Pianistyczny „Floralia Muzyczne – Muzyka w Kwiatach”, Festiwal młodych Pianistów im. Władysława Kędry

    13. Festiwal Pieśni Europejskiej, Letni Festiwal Pieśni Kompozytorów Polskich, Europejski Festiwal im. Jana Kiepury, Festiwal „Pamiętajmy o Osieckiej”

    14. Festiwal Zespołów Kameralnych Muzyka na Trakcie Królewskim, Festiwal Zespołów Kameralnych Koncerty pod Lipą, Festiwal Krzysztofa Pendereckiego, Rok Krzysztofa Pendereckiego, Letni Festiwal Nowego Miasta, Letnie Wieczory Muzyczne w Radziejowicach, Mokotowska Jesień Muzyczna, Festiwal Letnie Wieczory Muzyczne, Leo Festiwal, Wszystkie Mazurki Świata

    15. Gitariada

    16. Jazz

    17. Jazz Jambore Międzynarodowy Festiwal Jazzowy Warszawa

    18. Jesień Tatrzańska Międzynarodowy Festiwal Folkloru Ziem Górskich Zakopane

    19. Kaliskie dni Muzyki Kameralnej

    20. Koncerty

    21. Koncerty Fromborskie

    22. Koncerty muzyki poważnej

    23. Koncerty zagraniczne

    24. Krynicki Festiwal Arii i Pieśni im. Jana Kiepury

    25. Międzynarodowe Spotkania Akordeonowe, Międzynarodowy Festiwal Muzyki Perkusyjnej, Międzynarodowy Festiwal Sztuki Perkusyjnej, Międzynarodowy Festiwal Laboratorium Muzyki Współczesnej, Międzynarodowy Festiwal Muzyki Współczesnej Dni Muzyki Kompozytorów Krakowskich, Festiwal Polskiej Muzyki Współczesnej „Musica polonica nova”

    26. Międzynarodowy Festiwal Muzyki Cerkiewnej Hajnówka

    27. Międzynarodowy Festiwal Muzyki Cerkiewnej Hajnówka

    28. Międzynarodowy Festiwal Muzyki Dawnej Krajów Europy Środkowej i Wschodniej Bydgoszcz

    29. Międzynarodowy Festiwal Pianistów Jazzowych Kalisz

    30. Międzynarodowy Festiwal Chopinowski Warszawa

    31. Międzynarodowy Konkurs Wiolonczelowy im. Witolda Lutosławskiego, Międzynarodowy Letni Festiwal Muzyczny Słowo i Muzyka u Jezuitów, Międzynarodowy Festiwal Wratislavia Cantas, Międzynarodowy Festiwal Barwy Dźwięku, Międzynarodowy Festiwal i Konkurs Indywidualności Muzycznych, Międzynarodowy Konkurs Współczesnej Muzyki Kameralnej im. Krzysztofa Pendereckiego, Ogólnopolski Otwarty Konkurs Kompozytorski im. Adama Didura, Międzynarodowy Festiwal Gwiazd Fortepiano, Toruń

    32. Międzynarodowy Konkurs Pianistyczny im. Fryderyka Chopina Warszawa

    33. Międzynarodowy Konkurs Pianistyczny im. Fryderyka Chopina Warszawa

    34. Międzynarodowy Konkurs Pianistyczny im. Fryderyka Chopina Warszawa – konkurs na stypendia

    35. Międzynarodowe festiwale, konkursy chopinowskie

    36. Międzynarodowy Konkurs Młodych Pianistów „Artur Rubinstein in memoriam”

    37. Międzynarodowy Konkurs skrzypcowy im. Henryka Wieniawskiego Poznań

    38. Międzynarodowy Konkurs Wokalny im. Stanisława Moniuszki

    39. Międzynarodowy Letni Festiwal Muzyki Organowej i Kameralnej Radom-Orońsko

    40. Międzynarodowe Wieczory Muzyki Organowej i Kameralnej Kłodzko

    41. Muzyka hardrockowa

    42. Międzynarodowy Festiwal „Muzyka w starym Krakowie”, Dni Muzyki Karola Szymanowskiego, Festiwal muzyki i sztuki krajów bałtyckich Probaltica, Festiwal tradycji i awangardy muzycznej, Poznańska Wiosna Muzyczna, Mazowiecki Festiwal Harmonistów, Festiwal Muzyki Elektronicznej i Sztuki Nowej na Zamku w Iłży, OpenMind Festiwal, Rock for People, Tauron Nowa Muzyka, Siesta Festiwal, Sacrum Profanum

    43. Pro Sinfonica

    44. Poznańska Wiosna Muzyczna

    45. Rok Chopinowski

    46. Sinfonia Varsovia Swojemu Miastu

    47. Spotkania Muzyczne Zielona Góra

    48. Tynieckie Recitale Organowe

    49. Warszawska Jesień

    50. Warszawska Jesień

    51. Wielkanocny Festiwal Ludwiga van Beethovena

    52. Wratislavia Cantas Międzynarodowy Festiwal Oratoryjno-Kantatowy

    53. Wydarzenia muzyczne: konferencje, kongresy, sympozja

    54. Zamojskie Dni Muzyki

    55. Varia – imprezy muzyczne

    56. Varia - imprezy muzyczne w miastach

     1. Białystok

     2. Bydgoszcz

     3. Inowrocław

     4. Jelenia Góra

     5. Kalisz

     6. Katowice

     7. Kielce

     8. Kraków

     9. Kudowa Zdrój

     10. Lądek Zdrój

     11. Lublin

     12. Łańcut

     13. Łódź

     14. Nałęczów

     15. Ostrów Wielkopolski

     16. Piła

     17. Poznań

     18. Słupsk

     19. Stary sącz

     20. Szczecin

     21. Tarnów

     22. Toruń

     23. Warszawa

     24. Wrocław

     25. Zielona Góra

   4. Opery, operetki, teatry muzyczne

    1. Klakier patrz Opera i Operetka (Szczecin)

    2. Miejski Teatr Muzyczny, Opera i Operetka (Kraków) (ob. Opera Krakowska)

    3. Miejski Teatr Muzyczny, Opera i Operetka (Kraków)

    4. Opera i Operetka (Bydgoszcz) patrz Teatr Muzyczny Opery i Operetki (Bydgoszcz)

    5. Opera i Operetka (Szczecin) patrz Państwowa Operetka (Szczecin) (ob. Opera na Zamku)

    6. Opera na Zamku patrz Państwowa Operetka (Szczecin)

    7. Państwowa Operetka (Szczecin), Opera na Zamku (Szczecin)

    8. Opera Łódzka, Teatr Wielki (Łódź)

    9. Opera Łódzka, Teatr Wielki( Łódź)

    10. Operetka – Mazowiecki Teatr Muzyczny

    11. Państwowa Opera (Bydgoszcz)

    12. Państwowa Opera im. Stanisława Moniuszki (Poznań), Teatr Wielki im. Stanisława Moniuszki

    13. Państwowa Opera im. Stanisława Moniuszki (Poznań), Teatr Wielki im. Stanisława Moniuszki

    14. Państwowa Opera Śląska (Bytom)

    15. Państwowa Opera Śląska (Bytom)

    16. Państwowa Opera (Warszawa) (do 19.11.1965)

    17. Państwowa Opera (Warszawa)

    18. Państwowa Opera (Wrocław)

    19. Państwowa Operetka (Lublin) (ob. Teatr Muzyczny)

    20. Państwowa Operetka (Lublin) (ob. Teatr Muzyczny)

    21. Państwowa Operetka Poznańska (ob. Teatr Muzyczny)

    22. Państwowa Operetka Poznańska (ob. Teatr Muzyczny)

    23. Państwowa Operetka (Szczecin) (ob. Opera na Zamku)

    24. Państwowa Operetka (Szczecin)

    25. Państwowa Operetka Śląska (Gliwice) (Teatr Muzyczny Gliwice)

    26. Państwowa Operetka Śląska (Gliwice) (Teatr Muzyczny Gliwice)

    27. Państwowa Operetka (Warszawa), Teatr Muzyczny Roma

    28. Państwowa Operetka (Warszawa), Teatr Muzyczny Roma

    29. Państwowy Teatr Muzyczny (Szczecin) patrz Państwowa Operetka (Szczecin)

    30. Polski Teatr Tańca Poznań, Fizyczny Teatr Tańca Iwony Gilarskiej, Lubelski Teatr Tańca, Śląskie Teatr Tańca, Teatr Cynada, Teatr Tańca zawirowania

    31. Teatr Muzyczny Opery i Operetki (Bydgoszcz), Opera i Operetka (Bydgoszcz)

    32. Teatr Muzyczny Opery i Operetki (Bydgoszcz), Opera i Operetka (Bydgoszcz)

    33. Teatr Muzyczny (Łódź)

    34. Teatr Muzyczny Roma patrz Państwowa Operetka (Warszawa)

    35. Teatr Wielki (Łódź) patrz Opera Łódzka

    36. Teatr Wielki (Poznań) patrz Państwowa Opera im. Stanisława Moniuszki Poznań

    37. Teatr Wielki (Warszawa) (od 1965)

    38. Teatr Wielki – Opera Narodowa (Warszawa)

     1. Sezon 2006/2007-2009/2010

     2. Sezon 2010/2011-

    39. Teatr Wielki (Warszawa), Teatr Wielki – Opera Narodowa (Warszawa)

    40. Warszawska Opera Kameralna

    41. Warszawska Opera Kameralna

    42. Teatry muzyczne - varia

   5. Orkiestry

    1. Capella Cracoviensis

    2. Kwartet Wilanów

    3. Orkiestra i Chór Polskiego Radia i Telewizji Kraków

    4. Pomorska Orkiestra Symfoniczna Bydgoszcz

    5. Państwowa Orkiestra Symfoniczna Częstochowa

    6. Państwowa Orkiestra Symfoniczna Kalisz

    7. Państwowa Orkiestra Symfoniczna im. Feliksa Nowowiejskiego Olsztyn

    8. Państwowa Orkiestra Symfoniczna Zielona Góra

    9. Symfoniczna Orkiestra Objazdowa Towarzystwa Filharmonii Robotniczej w Poznaniu

    10. Wielka Orkiestra Symfoniczna Polskiego Radia

    11. Wielka Orkiestra Symfoniczna Polskiego Radia

    12. Wielkopolska Orkiestra Symfoniczna im. Karola Kurpińskiego Poznań

    13. Wojewódzka Orkiestra Symfoniczna Rzeszów

    14. Varia - orkiestry

    15. Varia - orkiestry

   6. Organizacje muzyczne

    1. Klub „Twoja Muzyczna Przestrzeń”

    2. Krajowe Biuro Koncertowe

    3. Lubuskie Towarzystwo Muzyczne im. Henryka Wieniawskiego

    4. Międzynarodowe Stowarzyszenie Wychowania Muzycznego

    5. Narodowy Instytut Chopina

     1. Chopin 2010

    6. Polskie Towarzystwo Muzyki Współczesnej

    7. Polskie Wydawnictwo Muzyczne (PWM)

    8. Stowarzyszenie Polskich Artystów Muzyków (SPAM)

    9. Towarzystwo im. Fryderyka Chopina Warszawa

    10. Towarzystwo im. Fryderyka Chopina Warszawa

    11. Warszawskie Towarzystwo Muzyczne

    12. Varia – towarzystwa muzyczne

   7. Szkolnictwo muzyczne

    1. Ogniska muzyczne

    2. Szkoły muzyczne

   8. Zespoły, kabaret, taniec

    1. Kabarety

    2. „Mazowsze” Państwowy Zespół Ludowy Pieśni i Tańca „Mazowsze” im. Tadeusza Sygietyńskiego

    3. Mazowsze” Państwowy Zespół Ludowy Pieśni i Tańca „Mazowsze” im. Tadeusza Sygietyńskiego

    4. Międzynarodowy Festiwal Zespołów Pieśni i Tańca Zielona Góra

    5. „Śląsk” Państwowy Ludowy Zespół Pieśni i Tańca

    6. Śląsk” Państwowy Ludowy Zespół Pieśni i Tańca

    7. Płyty, kasety

    8. Taniec

     1. Szkoły tańca

     2. Warsztaty taneczne

    9. Varia – zespoły

    10. Varia - muzyka

  2. Nagrody

  3. Organizacje kulturalne

   1. Celestynowskie Towarzystwo Kulturalne

   2. Grudziądzkie Towarzystwo Kultury patrz Klub Międzynarodowej Prasy i Książki Grudziądz

   3. Laboratorium Przekładu Międzykulturowego

   4. Łódzkie Towarzystwo Przyjaciół Książki

   5. Krakowskie Biuro Festiwalowe

   6. Mazowieckie Towarzystwo Kultury Warszawa

   7. Ogólnopolska Federacja Stowarzyszeń Sybirackich Warszawa

   8. Polskie Stowarzyszenie Przyjaciół Tybetu

   9. Polskie Towarzystwo Bibliologiczne

   10. Polskie Towarzystwo Taneczne

   11. Pułtuskie Towarzystwo Społeczno-Kulturalne

   12. Robotnicze Stowarzyszenie Twórców Kultury

   13. Staszowskie Towarzystwo Kulturalne

   14. Stowarzyszenie Artystów Bezdomnych

   15. Stowarzyszenie Autorów ZAIKS

   16. Stowarzyszenie Bibliotekarzy Polskich (SBP)

   17. Stowarzyszenie Bibliotekarzy Polskich. Okręg Stołeczny (SBP Okręg stołeczny)

   18. Stowarzyszenie Bibliotekarzy Polskich. Zarząd Główny (SBP ZG

   19. Stowarzyszenie Civitas Christiana

   20. Stowarzyszenie Dziennikarzy Polskich (SDP)

   21. Stowarzyszenie Historyczne Cytadela

   22. Stowarzyszenie Historyków Sztuki

   23. Stowarzyszenie Księgarzy Polskich

   24. Stowarzyszenie Kultury Europejskiej S.E.C.

   25. Stowarzyszenie Ogród Sztuk i Nauk

   26. Stowarzyszenie Orła Białego

   27. Stowarzyszenie Pax

   28. Stowarzyszenie Pisarzy Polskich (SPP)

   29. Stowarzyszenie Polskich Artystów Teatru i Filmu (SPATiF)

   30. Stowarzyszenie Pracowników Radia Wolna Europa

   31. Stowarzyszenie Przyjaciół Twórczości Jana Kasprowicza Zakopane

   32. Stowarzyszenie Społeczno-Kulturalne „Pojezierze” Olsztyn

   33. Stowarzyszenie Upamiętnienia Ofiar Zbrodni Ukraińskich Nacjonalistów

   34. Stowarzyszenie „Wisła-Odra”

   35. Stowarzyszenie Wolnego Słowa

   36. Stowarzyszenie „Wspólnota Polska”

   37. Stowarzyszenie Wychowanków Gimnazjum i Liceum im. Karola Marcinkowskiego Poznań

   38. Stowarzyszenia: Stowarzyszenie Dom Tańca, Federacja Stowarzyszeń Kulturalnych Województwa Łódzkiego, Federacja Towarzystw Kulturalnych Ziemi Kaliskiej, Leszczyńskie Stowarzyszenie Twórców Kultury, Stowarzyszenie Drogi Herbaty, Stowarzyszenie Twórców Grafiki Użytkowej, Stowarzyszenie Nasz Norblin, Stowarzyszenie Filmowców Polskich, Stowarzyszenie Artystów FABS, Stowarzyszenie „Otwarte drzwi”, Stowarzyszenie „Pojednanie Europejskie”, Stowarzyszenie 13 Grudnia, Stowarzyszenie Archiwistów Polskich, Stowarzyszenie Ars Populi, Stowarzyszenie Artystów Sztuk Innych, Stowarzyszenie Budowy Pomnika Tadeusza Kościuszki, Stowarzyszenie Dialog, Stowarzyszenie Katolicki Ruch Antynarkotyczny Karan, Stowarzyszenie Łagierników-Żołnierzy AK, Stowarzyszenie Marynistów Polskich, Stowarzyszenie Miłośników Kultury Dalekiego Wschodu, Stowarzyszenie Miłośników Tradycji Mazurka Dąbrowskiego, Stowarzyszenie Muzealników Polskich, Stowarzyszenie Odnowy Sztuki, Stowarzyszenie Oświatowo-Kulturalne Poznańskich Spółdzielni Pracy, Stowarzyszenie Przyjaciół Galerii „Sztuka Niepełnosprawnych wśród nas”, Stowarzyszenie Społeczno-Kulturalne Polska-Ukraina, Stowarzyszenie sympatyków Książki, Stowarzyszenie Szukamy Polski, Stowarzyszenie Tłumaczy Polskich, Stowarzyszenie Twórców Sztuk Wszelkich im. S. I. Witkiewicza, Kopipol Stowarzyszenie Zbiorowego Zarządzania Prawami autorskimi Twórców Dzieł Naukowych

   39. Towarzystwo Bibliofilów Polskich

   40. Towarzystwo Historyczne im. Szembeków

   41. Towarzystwo im. Edyty Stein

   42. Towarzystwo im. Marii Konopnickiej Warszawa

   43. Towarzystwo Kulturalne Ziemi Kaliskiej patrz Muzeum Okręgowe Ziemi Kaliskiej

   44. Towarzystwo Kultury Moralnej

   45. Towarzystwo Kultury Teatralnej

   46. Towarzystwo Krzewienia Kultury Świeckiej

   47. Towarzystwo Literackie im. Adama Mickiewicza

   48. Towarzystwo Łączności z Polonią Zagraniczną „Polonia” (nazwa późniejsza Stowarzyszenie „Wspólnota Polska”)

   49. Towarzystwo Miłośników Wołynia i Polesia, Towarzystwo Miłośników Lwowa, Towarzystwo Miłośników Historii i Zabytków Krakowa

   50. Towarzystwo Miłośników Ziemi Dobrzyńskiej w Lipnie, Towarzystwo Miłośników Ziemi Koronowskiej, Towarzystwo Miłośników Ziemi Kościańskiej, Towarzystwo Miłośników Ziemi Mazowieckiej, Towarzystwo Miłośników Ziemi Żywieckiej

   51. Towarzystwo Nauczycieli Bibliotekarzy Szkół Polskich

   52. Towarzystwo Opieki nad Oświęcimiem

   53. Towarzystwo Polonia patrz Stowarzyszenie „Wspólnota Polska”

   54. Towarzystwo Polska – Ameryka Łacińska

   55. Towarzystwo Polska – Ukraina

   56. Towarzystwo Polsko-Belgijskie

   57. Towarzystwo Polsko-Szwedzkie

   58. Towarzystwo Prawników Polskich

   59. Towarzystwo Przyjaciół Czterech Kontynentów: Afryka, Ameryka Łacińska, Australia, Azja

   60. Towarzystwo Przyjaciół Gołębia

   61. Towarzystwo Przyjaciół Grodziska Mazowieckiego

   62. Towarzystwo Przyjaciół Książki (TPK)

    1. Oddział Warszawski (od 2001 Towarzystwo Bibliofilów Polskich)

    2. Oddziały: Gdański, Krakowski, Łódzki, Śląski

   63. Towarzystwo Przyjaciół Miasta Kazimierza Dolnego

   64. Towarzystwo Przyjaciół Nałęczowa

   65. Towarzystwo Przyjaciół Polonistyki Wrocławia

   66. Towarzystwo Przyjaciół Pragi Warszawa

   67. Towarzystwo Przyjaciół Sztuk Pięknych Kraków (TPSP Kraków)

   68. Towarzystwo Przyjaciół Sztuk Pięknych Kraków

   69. Towarzystwo Przyjaciół Sztuk Pięknych Łódź (TPSP Łódź)

   70. Towarzystwo Przyjaciół Sztuk Pięknych Radom (TPSP Radom)

   71. Towarzystwo Przyjaciół Sztuk Pięknych Warszawa (TPSP Warszawa)

   72. Towarzystwo Przyjaciół Sztuk Pięknych - różne (TPSP różne)

   73. Towarzystwo Przyjaciół Warszawy (TPW)

   74. Towarzystwo Przyjaźni Polsko-Francuskiej z Polsko-Francuską Sekcją Młodych

   75. Towarzystwo Przyjaźni Polsko-Izraelskiej

   76. Towarzystwo Przyjaźni Polsko-Islandzkiej

   77. Towarzystwo Przyjaźni Polsko-Radzieckiej (TPPR)

   78. Towarzystwo Przyjaźni Polsko-Radzieckiej (TPPR)

   79. Towarzystwo Słowaków w Polsce patrz Mniejszości

   80. Towarzystwa: Towarzystwo Miłośników Słowa, Towarzystwo Miłośników Ciechanowa, Towarzystwo Miłośników Wrocławia, Towarzystwo Miłośników Historii, Towarzystwo Miłośników Lublina, Towarzystwo Miłośników Miasta Strzelna, Towarzystwo Miłośników Miasta Szczecina, Towarzystwo Miłośników Międzyzdrojów, Towarzystwo Miłośników Skoczowa, Towarzystwo Przyjaciół Grodna i Wilna, Towarzystwo Przyjaciół Mińska Mazowieckiego, Towarzystwo Przyjaciół Hajnówki, Towarzystwo Przyjaciół Muzeum Wincentego Witosa w Wierzchosławicach, Towarzystwo Przyjaciół Stężycy, Towarzystwo Przyjaciół Sulejówka, Towarzystwo Przyjaciół Śląska, Towarzystwo Przyjaciół Ziemi Tłuszczańskiej, Towarzystwo Przyjaciół Ziemi Wojnickiej, Towarzystwo Przyjaźni Polsko-Czechosłowackiej, Towarzystwo Przyjaźni Polsko-Indyjskiej, Towarzystwo Przyjaźni Polsko-Afrykańskiej, Towarzystwo Przyjaźni Polsko-Arabskiej, Towarzystwo Przyjaźni Polsko-Chińskiej, Towarzystwo Przyjaźni Polsko-Irańskiej, Towarzystwo Przyjaźni Polsko-Węgierskiej, Towarzystwo Polsko-Austriackie, Towarzystwo Polsko-Japońskie, Towarzystwo Polsko-Hiszpańskie, Towarzystwo Polsko-Serbołużyckie, Towarzystwo Polska-Indonezja

   81. Towarzystwa: Szczecińskie Towarzystwo Kultury, Ursynowsko-Natolińskie Towarzystwo Społeczno-Kulturalne, Warszawskie Towarzystwo Sceniczne, Towarzystwo im. Henryka Sienkiewicza, Gdańskie Towarzystwo Przyjaciół Sztuk, Towarzystwo Inicjatyw Twórczych, Świętokrzyskie Towarzystwo Regionalne, Towarzystwo im. Zofii Kossak, Toruńskie Towarzystwo Kultury, Towarzystwo Przyjaciół „Powściągliwości i Pracy”, Noworudzkie Towarzystwo Kulturalne, Towarzystwo Zachęty Kultury w Katowicach, Towarzystwo Rapperswilskie, Towarzystwo im. Aleksandra Fredry w Przemyślu, Towarzystwo Twórców i Działaczy Kultury im. Gustawa Morcinka, Towarzystwo Rodzin Kresowych, Towarzystwo Społeczno-Kulturalne Miasto Ogród Sadyba, Kwidzyńskie Towarzystwo Kulturalne, Stowarzyszenie Artystyczne Miód materia, Stowarzyszenie Kultura na Granicy, Stowarzyszenie Artystów Ceramików Keramos

   82. Wspólnota Polska patrz Stowarzyszenie Wspólnota Polska

   83. Warszawskie Towarzystwo Prasy Lokalnej

   84. Związek Artystów Scen Polskich Warszawa (ZASP)

   85. Związek Autorów i Krytyków Sztuki (ZAiKS) patrz Stowarzyszenie Autorów ZAiKS

   86. Związek Kompozytorów Polskich (ZKP)

   87. Związek Literatów Polskich (ZLP)

   88. Związek Literatów Polskich (ZLP)

   89. Związek Polskich Artystów Fotografików (ZPAF)

   90. Związek Polskich Artystów Fotografików (ZPAF)

   91. Związek Polskich Artystów, Malarzy i Grafików (ZPAMiG)

   92. Związek Polskich Artystów Plastyków Sosnowiec (ZPAP Sosnowiec)

   93. Związek Polskich Artystów Plastyków Warszawa (ZPAP Warszawa)

   94. Związek Polskich Artystów Plastyków – oddziały różne (ZPAP odziały różne)

   95. Związek Polskich Artystów Plastyków (ZPAP)

   96. Związek Sybiraków

   97. Varia – organizacje kulturalne: Drużyna Grodu Trzygłowa, Souvenir Napoleonien de Pologne, Salon Promocji Talentów, Salon Artystyczny im. Jackowskich, Rondo Sztuki, Przyjaciele Sztuki Królewskiej, Polskie Towarzystwo Wydawców Książek (Klub Wydawców), Ośrodek Regionalizmu Świętokrzyskiego, Lubelskie Towarzystwo Miłośników Książki, Rada Krajowa Regionalnych Towarzystw Kultury, Klub Artystyczny Płocczan, Polskie Stowarzyszenie Wingtsun Kung Fu, Towarzystwo Przyjaciół 9 Pułku Strzelców Konnych, Towarzystwo Przyjaciół Lanckorony, Stowarzyszenie Jeździeckie Szarża, Stowarzyszenie Ścieżka, Cornu Cervi, STOART Związek Stowarzyszeń Artystów Wykonawców, Związek Artystów Rzeźbiarzy, Związek Szlachty Polskiej, Stowarzyszenie Tradycji Armii Krajowej

   98. Varia - organizacje kulturalne zagraniczne

   99. Varia – organizacje kulturalne

  4. Ośrodki

   1. Białołęcki Ośrodek Kultury

   2. Bielański Ośrodek Kultury

   3. Centralny Ośrodek Metodyki Upowszechniania Kultury

   4. Centralny Ośrodek Metodyki Upowszechniania Kultury

   5. Cricoteca

   6. Czechosłowacki Ośrodek Kultury i Informacji patrz Czeskie Centrum

   7. Karta patrz Ośrodek „Karta”

   8. Miejski Ośrodek Kultury (Jarosła)

   9. Natoliński Ośrodek Kultury

   10. Ośrodek Badań Twórczości Jerzego Grotowskiego, Instytut im. Jerzego Grotowskiego

   11. Ośrodek „Brama Grodzka – Teatr NN”

   12. Ośrodek Działań Artystycznych „Dorożkarnia”

   13. Ośrodek „Karta”

   14. Ośrodek Kultury „Arsus”

   15. Ośrodek Kultury „Forma”

   16. Ośrodek Kultury i Edukacji Spółdzielni Mieszkaniowej „Wola”

   17. Ośrodek Kultury Ochoty „OKO”

   18. Ośrodek Kultury Podkowa Leśna patrz Koło Podkowy

   19. Ośrodek Kultury w Brwinowie

   20. Ośrodek Kultury w Piasecznie

   21. Ośrodek Pracy Twórczej. Galeria Podlaska Biała Podlaska

   22. Płocki Ośrodek Kultury

   23. Puławski Ośrodek Kultury „Dom Chemika”

   24. Rosyjski Ośrodek Nauki i Kultury (RONiK) patrz też Rosyjskie Centrum Nauki i Kultury, Dom Kultury Radzieckiej

   25. Warszawski Ośrodek Kultury

   26. Wojewódzki (Regionalny) Ośrodek Kultury Bielsko-Biała

   27. Varia - ośrodki

  5. Piosenka

   1. Festiwal Piosenki Żołnierskiej Kołobrzeg

   2. Festiwal Piosenki Radzieckiej Zielona Góra

   3. Krajowy Festiwal Polskiej Piosenki Opole

   4. Ogólnopolski Festiwal Pieśni Zaangażowanej Katowice

   5. Ogólnopolski Przegląd Piosenki Autorskiej (OPPA)

   6. Varia - piosenka

  6. Plakat

   1. Międzynarodowe Biennale Plakatu

   2. Varia – plakat

  7. Pomniki

   1. Cmentarze

   2. Pomniki

   3. Rada Ochrony Pamięci Walk i Męczeństwa (Rada OPWiM)

   4. Charków, Miednoje

   5. Katyń

   6. Varia – pomniki, cmentarze

   7. Varia – pomniki, cmentarze

  8. Prasa

   1. Centrum Prasy i Książki Narodów Słowiańskich

   2. Dodatki do gazet

   3. Polska Agencja Prasowa

   4. Robotnicza Spółdzielnia Wydawnicza Prasa-Książka-Ruch

   5. Warszawskie Towarzystwo Prasy Lokalnej

   6. Związek Kontroli Dystrybucji Prasy

   7. Varia – prasa

   8. Varia - prasa

  9. Radio

   1. Katolickie Radio Podlasia

   2. Krajowa Rada Radiofonii i Telewizji

   3. Polskie Radio

   4. Polskie Radio, program 2

   5. Radio „Maryja”

   6. Radio „Solidarność”

   7. Radio Wolna Europa

   8. Varia – radio

   9. Varia - radio

  10. Sztuka ludowa

   1. Obrzędy

   2. Rękodzieło

   3. Sztuka ludowe

   4. Varia - ludowa

  11. Teatr, balet, cyrk

   1. Balet, cyrk

   2. Balet, cyrk

   3. Teatr amatorski

   4. Aktorzy – sylwetki

   5. Centralny Basen Artystyczny Warszawa, Fabryka Sztuki Łódź, Centrum Inicjatyw i Form Artystycznych Paka-Mera Łódź

   6. Komuna Otwock patrz Partie i organizacje polityczne

   7. Och-Teatr patrz Teatr Polonia Warszawa

   8. Państwowy Teatr Polski Warszawa

   9. Państwowy Teatr Polski Warszawa

   10. Państwowy Teatr Żydowski im. Estery Rachel i Idy Kamińskich Warszawa

   11. „Rampa” Teatr na Targówku

   12. Studio Buffo Warszawa

   13. Studio teatralne Koło

   14. Teatr Ateneum Warszawa

   15. Teatr Ateneum Warszawa

   16. Teatr Autorski Well Art. Bogny Lewtak-Baczyńskiej Warszawa

   17. Teatr Capitol, Teatr Druga Strefa Warszawa

   18. Teatr Dramatyczny m. st. Warszawy

   19. Teatr Dramatyczny m. st. Warszawy

   20. Teatr Imka

   21. Teatr Komedia Warszawa

   22. Teatr Komedia Warszawa

   23. Teatr Kwadrat, Teatr Kamienica, Teatr Laboratorium Dramatu

   24. Teatr Kwadrat

   25. Teatr Konsekwentny

   26. Teatr Mały Warszawa

   27. Teatr na Woli Warszawa

   28. Teatr Narodowy Warszawa

    1. Do 2004

    2. 2005-2008

    3. 2009-

   29. Teatr Narodowy Warszawa

   30. Teatr Nowy Warszawa

   31. Nowy Teatr

   32. Teatr Ochoty Warszawa

   33. Och-Teatr

   34. Teatr Polonia

   35. Teatr Polski w Warszawie patrz Państwowy Teatr Polski

   36. Teatr Polskiego Radia Warszawa

   37. Teatr Powszechny Warszawa

   38. Teatr Powszechny Warszawa

   39. Teatr Rozmaitości Warszawa

   40. Teatr Rzeczypospolitej

   41. Teatr Sabat

   42. Teatr „Scena Prezentacje”

   43. Teatr Stara Prochownia

   44. Teatr „Studio” Warszawa

   45. Teatr „Studio” Warszawa

   46. Teatr Syrena Warszawa

   47. Teatr Syrena Warszawa

   48. Teatr Szwedzka 2/4

   49. Teatr Telewizji

   50. Teatr Warszawa

   51. Teatr Współczesny Warszawa

   52. Teatr Wytwórnia Warszawa

   53. Teatr Żydowski w Warszawie patrz Państwowy Teatr Żydowski im. Estery Rachel i Idy Kamińskich Warszawa

   54. Varia – teatry (do lat 90-tych XX w.)

   55. Varia – teatry warszawskie: Klub komediowy Chłodna, Kompania teatralna Mamro, Komuna Warszawa, Lothe Lachmann Videoteatr Poza, Mikroscena, Nasz Teatr, Scena Lubelska, Stowarzyszenie Scena 96, Teatr 108, Teatr 13, Teatr 13 rzędów, Teatr 6 piętro, Teatr Adekwatny, Teatr Akademia, Teatr Finestra, Teatr GO, Teatr La M.ort, Teatr Młyn, Teatr „Na farmie”, Teatr Palladium, Teatr Pantomimy Mimo, Teatr Pijana Sypialnia, Teatr Praga/Nowy Praga, Teatr Remus, Teatr Rewiowy Panach, Teatr Stajnia, Teatr Staromiejski, Unia Teatr Niemożliwy

   56. Teatry poza Warszawą

    1. Białystok: Białostocki Teatr Lalek

    2. Bydgoszcz: Teatr Polski im. Hieronima Konieczki

    3. Chorzów: Teatr rozrywki

    4. Gdańsk: Teatr Wybrzeże

    5. Gdynia: Teatr Miejski im. Witolda Gombrowicza

    6. Kielce: Teatr im. S. Żeromskiego

    7. Kraków: Teatr im. J. Słowackiego, Stary Teatr

    8. Lublin: Teatr im. J. Osterwy

    9. Łódź: Teatr im. S. Jaracza, Teatr Nowy, Teatr Powszechny

    10. Olsztyn: Teatr im. S. Jaracza

    11. Opole: Teatr im. J. Kochanowskiego

    12. Poznań: Państwowe Teatry Dramatyczne, Teatr Nowy, Teatr Satyry

    13. Sosnowiec: Teatr Zagłębia

    14. Toruń: Teatr im. Wilama Horzycy

    15. Wrocław: Teatr Polski, Teatr Współczesny

    16. Zakopane: Teatr im. St. I. Witkiewicza

     1. Teatry w poszczególnych miastach

      1. Bielsko-Biała

      2. Białystok

      3. Bydgoszcz

      4. Cieszyn

      5. Częstochowa

      6. Gdańsk

      7. Gdynia

      8. Grudziądz

      9. Kalisz

      10. Katowice

      11. Kielce

      12. Kraków

      13. Lębork

      14. Lublin

      15. Łódź

      16. Olsztyn

      17. Opole

      18. Poznań

      19. Radom

      20. Sosnowiec

      21. Szczecin

      22. Toruń

      23. Wałbrzych

      24. Wrocław

      25. Zabrze

      26. Zielona Góra

   57. Teatry dla dzieci

    1. Baj, Lalka, Teatr Małego Widza, Teatr Lalek Arlekin Łódź, Teatr Lalki i Aktora Pinokio Łódź, Baśniowa Kawiarenka Łódź, Śląski Teatr Lalki i Aktora „Ateneum” w Katowicach, Objazdowy Teatr dla dzieci „Gnom”, Wrocławski Teatr Lalek, Teatr Groteska Kraków

   58. Teatry zagraniczne

   59. Festiwale teatralne, konkursy, przeglądy

    1. Augustowskie Lato Teatralne

    2. Festiwal Festiwali Teatralnych Spotkania

    3. Letni Przegląd Laboratorium dramatu, Ogólnopolski Przegląd Monodramu Współczesnego

    4. Międzynarodowe Biennale „Terapia i Teatr”

    5. Międzynarodowy Dzień Teatru

    6. Międzynarodowy Festiwal Szkół Teatralnych, Festiwal Szkół Teatralnych

    7. Międzynarodowy Festiwal Teatralny Demoludy, Międzynarodowy Letni Festiwal Teatralny Demoludy

    8. Międzynarodowy Festiwal Teatralny Boska Komedia, Międzynarodowy Festiwal Teatralny Dialog, Międzynarodowy Festiwal Teatralny Dotyk, Międzynarodowy Festiwal Teatralny Malta, Międzynarodowy Festiwal Konfrontacje Teatralne

    9. Międzynarodowy Festiwal Teatrów dla Dzieci i Młodzieży Korczak

    10. Międzynarodowy Festiwal Teatru Lalek i Animacji Filmowej

    11. Ogólnopolski konkurs na wystawienie Polskiej Sztuki Współczesnej , Festiwal Polskich Sztuk Współczesnych, Najazd Nowego Pokolenia

    12. Spotkanie Teatrów Miast Partnerskich, Międzynarodowe Spotkania Sztuki Akcji, Toruńskie Spotkania Teatrów Jednego Aktora, Spotkania Teatralne Gama, Wrocławskie Spotkania Teatrów Jednego Aktora

    13. Spotkanie Teatrów Narodowych

    14. Warszawskie Spotkania Teatralne

    15. Imprezy teatralne-varia

     1. Festiwal prapremier w Bydgoszczy, Festiwal szekspirowski w Gdańsku, Festiwal teatralny w Krakowie, Fraszka fest – festiwal sceniczny, Ogólnopolski Festiwal Komedii, Ogólnopolski festiwal sztuk rosyjskich i radzieckich w Katowicach, Projekt: Theatre BE-PL, Przemyska Wiosna Fredrowska

   60. Festiwale taneczne

    1. Ciało/Umysł Międzynarodowy Festiwal Tańca Współczesnego

    2. Festiwal Improwizacji Tańca SIC

    3. Festiwal Teatrów Tańca Europy Środkowej

    4. Lądeckie Lato Baletowe

    5. Ogólnopolskie Festiwal Tańca Współczesnego Polemiqi

    6. Międzynarodowy Festiwal Salsy

    7. Kongres Tańca

    8. Festiwal Tańców Dworskich

    9. Międzynarodowy Festiwal Tanga Argentyńskiego

    10. Międzynarodowy Festiwal Teatrów Tańca Zawirowania

    11. Warsaw Flow – International Contact Improvisation Dance Festival

  12. Telewizja

   1. Aster City

   2. Canal +, Cyfra Plus

   3. HBO

   4. Krajowa Rada Radiofonii i Telewizji

   5. Polsat

   6. Telewizje kablowe

   7. Telewizja Polska

   8. TVN

   9. Varia - telewizja

  13. Zabytki

   1. Agencja Nieruchomości Historycznych Katowice

   2. Generalny Konserwator Zabytków

   3. Ośrodek Dokumentacji Zabytków

   4. Pracownie Konserwacji Zabytków

   5. Pracownia Konserwacji Architektury, Malarstwa, Rzeźby „Restauro” Toruń

   6. Targi Konserwacji, Zabytków i Dzieł Sztuki

   7. Towarzystwo Opieki nad Zabytkami (TOnZ)

   8. Varia - zabytki

  14. Varia – kultura

   1. Biura matrymonialne

   2. E-Bilet, eventim

   3. Nonsensy

   4. Varia - kultura


 1. MNIEJSZOŚCI NARODOWE I ETNICZNE

   1. Białorusini

   2. Litwini

   3. Niemcy

   4. Łemkowie

   5. Słowacy

    1. Towarzystwo Słowaków w Polsce

   6. Tatarzy

   7. Ukraińcy

    1. Związek Ukraińców w Polsce

   8. Żydzi

    1. Związek Gmin Wyznaniowych Żydowskich

    2. Żydowski Instytut Historyczny

    3. Centrum Badania i Nauczania Dziejów i Kultury Żydów w Polsce im. Mordechaja Anielewicza IH UW

    4. Imprezy

     1. Festiwal Kultury Żydowskiej – Warszawa Singera, Festiwal Kultury Żydowskiej w Krakowie, Festiwal Żydowskie Motywy, Warszawski Festiwal Filmów o tematyce żydowskiej

     2. Dni Książki Żydowskiej, Książka, Midrasz

    5. Fundacje

     1. Fundacja Judaika

     2. Fundacja Shalom

     3. Fundacja Cmentarza Żydowskiego „Gęsia”, Fundacja im. J. Sendlerowej, Fundacja im. prof. Mojżesza Schorra, Fundacja Pomocy Humanitarnej Chewra, Fundacja Żydzi Polscy – historia i kultura

    6. Rocznice

     1. Marzec 1968

     2. Powstanie w getcie warszawskim

    7. Judaika zagraniczne

   9. Zrzeszenie Kaszubsko-Pomorskie

  1. Varia - mniejszości


 1. NAUKA. SZKOLNICTWO WYŻSZE


  1. Biblioteki naukowe

   1. Biblioteka Akademii Rolniczej w Poznaniu, Biblioteka Główna Wyższej Szkoły Rolniczej w Olsztynie, Biblioteka Główna Wyższej Szkoły Rolniczej w Olsztynie

   2. Biblioteka Gdańska Polskiej Akademii Nauk (Biblioteka Gdańska PAN)

   3. Biblioteka Główna Akademii Podlaskiej w Siedlcach

   4. Biblioteka Główna Politechniki Warszawskiej

   5. Biblioteka Główna i Ośrodek Informacji Naukowo-Technicznej Politechniki Wrocławskiej

   6. Biblioteka Główna Uniwersytetu Gdańskiego

   7. Biblioteka Główna Uniwersytetu Opolskiego

   8. Biblioteka Jagiellońska

   9. Biblioteka Kórnicka Polskiej Akademii Nauk

   10. Biblioteka Narodowa (BN)

    1. Statuty, foldery

    2. Informatory

    3. Wystawy do 1990

    4. Wystawy 1990-1995

    5. Wystawy 1995-1998

    6. Wystawy 1999-

    7. Salon Pisarzy 1998-2002

    8. Salon Pisarzy 2003-2004

    9. Salon Pisarzy 2005-2006

    10. Salon Pisarzy2007

    11. Salon Wydawców 1998-2006

    12. Wydawnictwa

    13. Wydarzenia

     1. Imprezy biblioteczne, nagrody, spotkania świąteczne, rocznice, depozyty

     2. Konferencje, sesje, sympozja

     3. Spotkania promocyjne, spotkania autorskie

     4. Spotkania rocznicowe pisarzy, spotkania inne

     5. Wykłady, pokazy, projekcje filmowe, koncerty

     6. Imieniny Jana Kochanowskiego

    14. Cyfrowa Biblioteka Narodowa Polona

    15. Biblioteka Narodowa - varia

   11. Biblioteka Sejmowa

   12. Biblioteka Śląska

   13. Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej

   14. Biblioteka Uniwersytecka Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego

   15. Biblioteka Uniwersytecka w Olsztynie

   16. Biblioteka Uniwersytecka w Poznaniu

   17. Biblioteka Uniwersytecka w Toruniu

   18. Biblioteka Uniwersytecka we Wrocławiu

   19. Biblioteka Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu

   20. Biblioteka Zakładu Narodowego im. Ossolińskich

   21. Centralna Biblioteka Rolnicza (CBR)

   22. Centralna Biblioteka Wojskowa (CBW)

   23. Główna Biblioteka Lekarska (GBL)

   24. Biblioteki nieakademickie

    1. Biblioteka Amerykańska

    2. Biblioteka Centrum Badawczo-Rozwojowego Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych

    3. Biblioteka dla Niewidomych

    4. Biblioteka Instytutu Technologii Drewna

    5. Biblioteka Narodowego Banku Polskiego (Biblioteka NBP)

    6. Biblioteka Polskiej Akademii Umiejętności i Polskiej Akademii Nauk (Biblioteka PAU i PAN)

    7. Główna Biblioteka Pracy i Zabezpieczenia Społecznego

   25. Biblioteki Akademii Sztuk Pięknych

    1. Biblioteka Akademii Sztuk Pięknych w Krakowie (Biblioteka ASP w Krakowie)

   26. Biblioteki ekonomiczne

    1. Biblioteka AE w Krakowie

    2. Biblioteka AE we Wrocławiu

   27. Biblioteki medyczne

    1. Biblioteka Akademii Medycznej w Poznaniu

    2. Biblioteka Główna Akademii Medycznej w Warszawie

   28. Biblioteki pedagogiczne

    1. Biblioteka Wyższej Szkoły Pedagogicznej w Częstochowie (Biblioteka WSP w Częstochowie)

    2. Biblioteka Akademii Pedagogicznej im. Jana Długosza w Częstochowie

    3. Biblioteka Uniwersytetu Pedagogicznego im. KEN w Krakowie (Biblioteka UP im. KEN w Krakowie)

    4. Biblioteka Wyższej Szkoły Pedagogicznej w Zielonej Górze (Biblioteka WSP w Zielonej Górze)

   29. Biblioteki politechnik i uczelni technicznych

    1. Biblioteka Akademii Górniczo-Hutniczej (Biblioteka AGH)

    2. Biblioteka Główna Akademii Techniczno-Rolniczej w Bydgoszczy, Biblioteka Główna Uniwersytetu Technologiczno-Przyrodniczego w Bydgoszczy

    3. Biblioteka Politechniki Gdańskiej

    4. Biblioteka Politechniki Krakowskiej

    5. Biblioteka Politechniki Lubelskiej

    6. Biblioteka Politechniki Łódzkiej

    7. Biblioteka Politechniki Poznańskiej

    8. Biblioteka Politechniki Rzeszowskiej

    9. Biblioteka Politechniki Świętokrzyskiej

    10. Biblioteka Politechniki Wrocławskiej

   30. Biblioteki szkół wyższych

    1. Biblioteka Państwowej Szkoły Wyższej im. papieża Jana Pawła II w Białej Podlaskiej

    2. Biblioteka Uczelni Łazarskiego

    3. Biblioteka Wyższej Szkoły Policji w Szczytnie

    4. Biblioteka Wyższej Szkoły Ekonomiczno-Informatycznej w Warszawie

   31. Biblioteki uniwersyteckie

    1. Biblioteka Główna Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego

    2. Biblioteka Uniwersytetu Humanistyczno-Przyrodniczego w Kielcach

    3. Biblioteka Uniwersytetu Łódzkiego

    4. Biblioteka Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie (Biblioteka UMCS)

    5. Biblioteka Nauk Przyrodniczych Uniwersytetu Jagiellońskiego

    6. Biblioteka Uniwersytetu Rzeszowskiego

    7. Biblioteka Uniwersytetu Szczecińskiego

   32. Biblioteki zagraniczne

   33. Varia biblioteki naukowe – biblioteki cyfrowe

   34. Varia biblioteki

  2. Generalia

   1. Centralna Komisja do Spraw stopni naukowych i tytułu naukowego

   2. Informatory o studiach

   3. Komisja do spraw ustawy o jednostkach naukowo-badawczych

   4. Komisje, zespoły dot. Ustawy o szkolnictwie wyższym

   5. Komitet Ratowania Nauki Polskiej

   6. Konferencja Rektorów Akademickich Szkół Polskich

   7. Rada Główna Nauki i Szkolnictwa Wyższego

   8. Rekrutacja na studia

   9. Varia

  3. Instytuty naukowe

   1. Centrum Badań Interdyscyplinarnych w Warszawie

   2. Instytut Badań nad podstawami demokracji

   3. Instytut Lecha Wałęsy

   4. Instytut Melioracji i Użytków Zielonych (IMUZ)

   5. Instytut na rzecz ekorozwoju

   6. Instytut Spraw Publicznych (ISP)

   7. Instytut Śląski

   8. Instytut Teatralny

V,3.8.1. 2003-2006

V.3.8.2. 3007-2009

V.3.8.3. 2010-

   1. Instytut Zachodni (IZ)

   2. Państwowy Instytut Geologiczny. Oddział Geologii Morza

   3. Polska Akademia Nauk (PAN)

    1. Polska Akademia Nauk. Centrum Badań Kosmicznych (PAN CBK)

    2. Polska Akademia Nauk. Instytut Badań Literackich (PAN IBL)

    3. Polska Akademia Nauk. Instytut Geografii i Przestrzennego Zagospodarowania (PAN IGiPZ)

    4. Polska Akademia Nauk. Instytut Historii Nauki (PAN IHN)

    5. Polska Akademia Nauk. Instytut Nauk Ekonomicznych (PAN INE)

    6. Polska Akademia Nauk. Instytut Sztuki (PAN IS)

    7. Polska Akademia Nauk – różne instytuty

    8. Polska Akademia Nauk. Ośrodek Informacji Naukowej (PAN OIN)

    9. Polska Akademia Nauk – varia

   4. Polski Instytut Spraw Międzynarodowych (PISM)

   5. Zakład Narodowy im. Ossolińskich

   6. Varia - instytuty

  1. Studenci

   1. Konkursy dla studentów

   2. Stypendia dla studentów

   3. Życie naukowe: koła, programy, wyprawy

    1. Koła naukowe

    2. Programy dla studentów: Most, Tempus

    3. Wrocławskie Centrum Studenckiego Ruchu Naukowego

    4. Wyprawy naukowe

    5. Varia – życie naukowe

   4. Kultura

    1. Akademia Filmowa – Dyskusyjny Klub Filmowy „Kwant”

    2. Akademicki Klub Wiedzy o Tożsamości

    3. Bachanalia

    4. Centralny Klub Studentów Politechniki Warszawskiej „Stodoła”

    5. Chóry akademickie

    6. Dyskusyjny Klub Filmowy „Politechnika” Wrocław

    7. Festiwal Kultury Studentów PRL

    8. Festiwale różne

    9. Galerie studenckie

    10. „Hades” Klub studencki SGH

    11. Juwenalia

    12. „Kalambur” Teatr, „Kalambur” Akademicki Ośrodek Teatralny

    13. Klub Medyków

    14. Kluby studenckie

    15. Międzynarodowe Spotkania Teatru Otwartego, Wrocław

    16. Międzynarodowy Festiwal Festiwali Teatrów Studenckich, Wrocław

    17. „Park” Klub

    18. „Riviera Remont” Klub, „Remont” Klub

    19. Studencki Festiwal Piosenki, Ogólnopolski Studencki Konkurs Piosenkarzy (1962-1965), Ogólnopolski Festiwal Piosenkarzy Studenckich (1966-1967), Ogólnopolski Festiwal Piosenki i Piosenkarzy Studenckich (1969-1976)

    20. Studencki Teatr Satyryków (STS)

    21. Światowy Festiwal Młodzieży i Studentów o Pokój i Przyjaźń

     1. V – 31.07-15.08.1955, Warszawa

     2. VI – 1957, Moskwa

    22. Teatr Akademicki KUL

    23. Teatry studenckie

    24. Zespoły studenckie

    25. Varia – kultura studencka

   5. Organizacje międzynarodowe

    1. AEGEE (Association des etats generaux des etudiante de l’Europe – Europejskie Forum Studentów)

    2. AIESEC

     1. Dni Kariery

    3. Akademickie Centrum Współpracy Polsko-Niemieckiej

    4. BEST Stowarzyszenie Studentów (Board of European Students of Technology)

     1. Targi Pracy Politechniki Warszawskiej

    5. ELSA Europejskie Stowarzyszenie Studentów Prawa

    6. GFPS Stowarzyszenie Wspierające Pobyty Naukowe Studentów Polskich w Niemczech (Gemeinschaft zur Förderung der Studienaufenthalten polnischer Studenten in Bundesrepublik Deutschland), GFPS Stowarzyszenie Naukowo-Kulturalne w Europie Środkowej i Wschodniej

    7. Polsko-Niemiecka Współpraca Młodzieży

    8. Varia – organizacje międzynarodowe

   6. Organizacje sportowe, turystyczne

    1. Akademicki Związek Sportowy (AZS)

    2. Biuro Podróży i Turystyki „Almatur”

    3. Imprezy sportowe studentów: obozy, zloty, rajdy

    4. Studenckie Koło Przewodników Beskidzkich

    5. Studenckie Koło Przewodników Świętokrzyskich

    6. Varia – organizacje sportowe, turystyczne studentów

   7. Organizacje społeczno-polityczne

    1. Akademicki Związek Zawodowy

    2. Akademicka Organizacja KPN „Orzeł Biały”

    3. Akademickie Stowarzyszenie Katolickie „Soli Deo”

    4. Akademickie Stowarzyszenie Konserwatywno-Liberalne

    5. Akademickie Stowarzyszenie Urzeczywistniania Wartości Uniwersalnych

    6. Chrześcijańskie Stowarzyszenie Akademickie

    7. „Fenomen” Towarzystwo Integracji i Wspierania Działalności Studenckiej

    8. Korporacja Akademicka „Arkonia”

    9. Korporacja Akademicka „Polonia”

    10. Korporacja Akademicka „Sarmatia”

    11. Legia Akademicka

    12. Liga Ochrony i Rozwoju Osobowości

    13. Międzyuczelniany Akademicki Krąg Starszoharcerski

    14. Niezależne Zrzeszenie Studentów (NZS)

     1. Generalia

     2. Ogólnopolski Komitet Założycielski, Krajowa Komisja Koordynacyjna

     3. Uczelnie warszawskie: ASP, AM, ATK, PWST, PW, SGH, SGGW, SGPiS

     4. Uczelnie w Krakowie, Lublinie, Łodzi, Poznaniu, Radomiu, Wrocławiu

     5. Niezależne Zrzeszenie Studentów

    15. Polski Związek Akademicki

    16. Samorząd Studencki Politechniki Wrocławskiej

    17. Samorząd Studencki Akademii Medycznej w Gdańsku, Akademii Medycznej w Warszawie, Uniwersytetu Gdańskiego, Uniwersytetu Łódzkiego, Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego

    18. Socjalistyczny Związek Studentów Polskich (SZSP)

     1. Generalia

     2. Zarząd Stołeczny

     3. Uczelnie warszawskie

     4. Uczelnie w Bydgoszczy, Krakowie, Łodzi, Szczecinie, Wrocławiu

     5. Socjalistyczny Związek Studentów Polskich

    19. Stowarzyszenie Aktywnego Rozwoju Osobowości

    20. Stowarzyszenie Inicjatywa Młodych

    21. Stowarzyszenie Katolickiej Młodzieży Akademickiej (SKMA)

    22. Unia Niezależnego Zrzeszenia Studentów

    23. Zrzeszenie Studentów Polskich (ZSP)

     1. Generalia

     2. Kongresy

     3. Rada Naczelna

     4. Gliwice, Katowice, Kraków

     5. Lublin, Łódź, Poznań, Szczecin, Wrocław

     6. Zrzeszenie Studentów Polskich

     7. Zrzeszenie Studentów Polskich – varia

    24. Związek Polskich Korporacji Akademickich

    25. Varia – organizacje społeczno-polityczne studentów

   8. Sprawy socjalno-bytowe

    1. Akademickie Biuro Asekuracyjne

    2. Au Pair Homestay USA

    3. Organizacje socjalno-bytowe

    4. Praktyki studenckie

    5. Praca dla studentów

    6. Praca za granicą

    7. Studenckie Spółdzielnie Pracy

    8. Związek Studenckich Spółdzielni Pracy

    9. Zdrowie

    10. Varia – sprawy socjalno-bytowe

  2. Stowarzyszenia naukowe

   1. Lubuskie Towarzystwo Naukowe, Łomżyńskie Towarzystwo Naukowe, Łódzkie Towarzystwo Naukowe

   2. Mazowieckie Towarzystwo Naukowe

   3. Naczelna Organizacja Techniczna (NOT)

   4. Polskie Towarzystwo Archeologiczne i Numizmatyczne (Petain)

   5. Polskie Towarzystwo Astronautyczne (PTA), Polskie Towarzystwo Astrologiczne

   6. Polskie Towarzystwo Botaniczne (PTB)

   7. Polskie Towarzystwo Chemiczne (PTChem), Polskie Towarzystwo Diagnostyki Laboratoryjnej (PTDL)

   8. Polskie Towarzystwo Ekonomiczne (PTE)

   9. Polskie Towarzystwo Ergonomiczne, Polskie Towarzystwo Filologiczne, Polskie Towarzystwo Filozoficzne (PTF), Polskie Towarzystwo Fizyczne, Polskie Towarzystwo Fonetyczne (PTFon)

   10. Polskie Towarzystwo Geograficzne (PTG), Polskie Towarzystwo Geologiczne

   11. Polskie Towarzystwo Historyczne (PTH), Polskie Towarzystwo Histochemików i Cytochemików

   12. Polskie Towarzystwo Informacji Przestrzennej (PTIP), Polskie Towarzystwo Matematyczne (PTM), Polskie Towarzystwo Mechaniki Teoretycznej i Stosowanej

   13. Polskie Towarzystwo Lekarskie (PTL)

   14. Polskie Towarzystwo Ludoznawcze (PTL)

   15. Polskie Towarzystwo Neofilologiczne (PTN)

   16. Polskie Towarzystwo Nukleoniczne (PTN)

   17. Polskie Towarzystwo Psychologiczne (PTP)

   18. Polskie Towarzystwo Socjologiczne (PTS)

   19. Polskie Towarzystwo Tatrzańskie (PTT)

   20. Poznańskie Towarzystwo Naukowe, Radomskie Towarzystwo Naukowe (RTN), Wrocławskie Towarzystwo Naukowe

   21. Stowarzyszenie „Bristol” Polskich i Zagranicznych Nauczycieli Kultury i Języka Polskiego jako obcego

   22. Stowarzyszenie Inżynierów i Mechaników Polskich (SIMP), Stowarzyszenie Elektryków Polskich (SEP), Stowarzyszenie Inżynietów i Techników Górnictwa

   23. Stowarzyszenie Polskich Wynalazców i Racjonalizatorów

   24. Towarzystwo Autorów i Wydawców Prac Naukowych „Universitas”

   25. Towarzystwo Edukacyjno-Naukowe Ośrodek Myśli Politycznej

   26. Towarzystwo Konsultantów Polskich

   27. Towarzystwo Marii Skłodowskiej-Curie w Hołdzie

   28. Towarzystwo Miłośników Historii

   29. Towarzystwo National Geographic

   30. Towarzystwo Naukowe Organizacji i Kierowania

   31. Towarzystwo Naukowe Płockie (TNP)

   32. Towarzystwo Naukowe Warszawskie (TNW), Towarzystwo Naukowe w Rzeszowie, Towarzystwo Naukowe w Toruniu (TNT), Towarzystwo Naukowe Prakseologii (TNP)

   33. Towarzystwo Popierania i Krzewienia Nauki, Towarzystwo Przyjaciół Nauki i Sztuki, Towarzystwo Societas Humboldtiana Polonorum

   34. Towarzystwo Wiedzy Powszechnej (TWP)

   35. Towarzystwo Wolnej Wszechnicy Polskiej (TWWP)

   36. Varia – towarzystwa naukowe: Ludowe Towarzystwo Naukowo-Kulturalne, Polsko-Niemieckie Stowarzyszenie Naukowo-Kulturalne, Stowarzyszenie Geomorfologów Polskich, Stowarzyszenie Historii Śląska (Verein für Geschichte Schlesiens), Stowarzyszenie Myśli Wolnej w Polsce, Stowarzyszenie Naukowe Archeologów Polskich, Towarzystwo Genealogiczne Ziemi Częstochowskiej

  3. Uczelnie wyższe

   1. Uczelnie wyższe

    1. Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie (AGH)

     1. Klub Pracowników Akademii Górniczo-Hutniczej Kraków (Klub pracowników AGH)


    1. Akademia Humanistyczna im. Aleksandra Gieysztora w Pułtusku ; Wyższa Szkoła Humanistyczna im. Aleksandra Gieysztora w Pułtusku ; Wyższa Szkoła Humanistyczna w Pułtusku

    2. Akademia Leona Koźmińskiego ; Wyższa Szkoła Przedsiębiorczości i Zarządzania im. Leona Koźmińskiego w Warszawie

    3. Akademia Marynarki Wojennej w Gdyni

    4. Akademia Medyczna im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu

    5. Akademia Medyczna w Warszawie patrz Warszawski Uniwersytet Medyczny (WUM)

    6. Akademie medyczne

    7. Akademia Muzyczna im. Fryderyka Chopina w Warszawie

     1. Do 2000

     2. 2000-2008 (od 2009 nazwa Uniwersytet Muzyczny im. Fryderyka Chopina)

    8. Akademia Muzyczna w Poznaniu ; Państwowa Wyższa Szkoła Muzyczna w Poznaniu (PWSM w Poznaniu)

    9. Akademia Nauk Społecznych (ANS)

    10. Akademia Obrony Narodowej (AON)

    11. Akademia Pedagogiczna im. KEN w Krakowie patrz Uniwersytet Pedagogiczny im. KEN w Krakowie

    12. Akademie pedagogiczne

    13. Akademia Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej w Warszawie ; Wyższa Szkoła Pedagogiki Specjalnej (WSPS)

    14. Akademia Podlaska w Siedlcach (obecnie Uniwersytet Przyrodniczo-Humanistyczny w Siedlcach)

    15. Akademia Rolnicza we Wrocławiu (AR we Wrocławiu)

    16. Akademie rolnicze

    17. Akademia Spraw Wewnętrznych

    18. Akademia Sztuk Pięknych im. Jana Matejki w Krakowie (ASP w Krakowie)

    19. Akademia Sztuk Pięknych w Warszawie (ASP w Warszawie)

    20. Akademia Sztuk Pięknych w Warszawie (ASP w Warszawie)

    21. Akademia Świętokrzyska patrz Uniwersytet im. Jana Kochanowskiego w Kielcach

    22. Akademia Teatralna im. Aleksandra Zelwerowicza w Warszawie ; Państwowa Wyższa Szkoła Teatralna im. Aleksandra Zelwerowicza w Warszawie

    23. Akademia Techniczno-Rolnicza w Bydgoszczy ; Uniwersytet Technologiczno-Przyrodniczy im. Jana i Jędrzeja Śniadeckich

    24. Akademia Teologii Katolickiej (ATK) (przekształcona w 1999 w Uniwersytet kardynała Stefana Wyszyńskiego)

    25. Akademia Wychowania Fizycznego w Katowicach (AWF w Katowicach)

    26. Akademia Wychowania Fizycznego im. Józefa Piłsudskiego w Warszawie (AWF w Warszawie)

    27. Akademia Wychowania Fizycznego we Wrocławiu (AWF we Wrocławiu)

    28. Bobolanum patrz Papieski Wydział Teologiczny - Sekcja św. Andrzeja Boboli

    29. Chrześcijańska Akademia Teologiczna w Warszawie (ChAT)

    30. College of Europe

    31. Collegium Civitas

    32. Francuski Instytut Zarządzania

    33. Gdańska Akademia Bankowa

    34. Katolicki Uniwersytet Lubelski (KUL)

     1. Towarzystwo naukowe KUL, Towarzystwo przyjaciół KUL

     2. Scena plastyczna KUL

     3. Szkoła letnia kultury języka polskiego KUL

     4. Wydawnictwo KUL

     5. Katolicki Uniwersytet Lubelski (KUL) – varia

    35. Krajowa Szkoła Administracji Publicznej (KSAP)

    36. Mała Akademia Biznesu w Warszawie

    37. Mazowiecka Wyższa Szkoła Humanistyczno-Pedagogiczna w Łowiczu

    38. Międzynarodowa Szkoła Bankowości i Finansów w Katowicach

    39. Międzynarodowa Szkoła Humanistyczna Europy Środkowej i Wschodniej

    40. Milla College patrz Warszawska Wyższa Szkoła Informatyki

    41. Olympus Szkoła Wyższa patrz Wyższa Szkoła Bankowości, Finansów i Zarządzania w Warszawie

    42. Państwowa Wyższa Szkoła Muzyczna w Poznaniu (PWSM w Poznaniu) patrz Akademia Muzyczna w Poznaniu

    43. Państwowe Wyższe Szkoły Muzyczne

    44. Państwowe Wyższe Szkoły Sztuk Plastycznych

    45. Państwowa Wyższa Szkoła Teatralna i Filmowa w Łodzi (Państwowa Wyższa Szkoła Filmowa, Telewizyjna i Teatralna im. Leona Schillera w Łodzi, PWSTiF w Łodzi)

    46. Państwowa Wyższa Szkoła Teatralna im. Ludwika Solskiego w Krakowie (PWST w Krakowie)

    47. Państwowa Wyższa Szkoła Teatralna im. Aleksandra Zelwerowicza w Warszawie (PWST w Warszawie) patrz Akademia Teatralna im. Aleksandra Zelwerowicza w Warszawie

    48. Państwowe Wyższe Szkoły Teatralne

    49. Papieska Akademia Teologiczna w Krakowie (PAT)

    50. Papieski Wydział Teologiczny w Warszawie

     1. Sekcja św. Andrzeja Boboli - Bobolanum

     2. Sekcja św. Jana Chrzciciela

    51. Pedagogium patrz Wyższa Szkoła Pedagogiki Resocjalizacyjnej w Warszawie

    52. Politechnika Częstochowska

    53. Politechnika Gdańska

    54. Politechnika Lubelska

    55. Politechnika Łódzka

    56. Politechnika Poznańska

    57. Politechnika Rzeszowska

    58. Politechnika Szczecińska

    59. Politechnika Śląska

    60. Politechnika Śląska

    61. Politechnika Warszawska

    62. Politechnika Warszawska

    63. Politechnika Wrocławska

    64. Politechnika Wrocławska

    65. Politechniki

    66. Polsko-Japońska Wyższa Szkoła Technik Komputerowych

    67. Prywatna Wyższa Szkoła Businessu i Administracji w Warszawie

    68. Śląska Wyższa Szkoła Zarządzania im. Gen. Józefa Ziętka w Katowicach ; Śląska Wyższa Szkoła Zarządzania w Katowicach

    69. Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie (SGGW)

    70. Szkoła Główna Handlowa (SGH) (1949-1991 Szkoła Główna Planowania i Statystyki)

    71. Szkoła Główna Planowania i Statystyki (SGPiS)

    72. Szkoła Główna Służby Pożarniczej w Warszawie (SGSP)

    73. Szkoła Wyższa im. Bogdana Jańskiego ; Wyższa Szkoła Zarządzania i Przedsiębiorczości im. Bogdana Jańskiego w Warszawie

    74. Szkoła Wyższa Psychologii Społecznej (SWPS)

    75. Szkoła Wyższa Psychologii Społecznej (SWPS)

    76. Szkoła Wyższa Towarzystwa Wiedzy Powszechnej w Warszawie patrz Wszechnica Polska

    77. Szkoła Wyższa Warszawska (SWW)

    78. Uczelnia Łazarskiego ; Wyższa Szkoła Handlu i Prawa im. Ryszarda Łazarskiego w Warszawie

    79. Uczelnia Vistula ; Wyższa Szkoła Ekonomiczno-Informatyczna (ob. nazwa Akademia Finansów i Biznesu Vistula)

    80. Uczelnia Techniczno-Handlowa im. H. Chodkowskiej ; Wyższa Szkoła Zarządzania i Prawa im. Heleny Chodkowskiej w Warszawie

    81. Uczelnia Warszawska im. Marii Skłodowskiej-Curie w Warszawie ; Wyższa Szkoła Działalności Gospodarczej

    82. Uniwersytet Gdański (UG)

    83. Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu (UAM)

    84. Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu (UAM)

    85. Uniwersytet im. Jana Kochanowskiego w Kielcach ; Akademia Świętokrzyska

    86. Uniwersytet Jagielloński (UJ)

    87. Uniwersytet Jagielloński (UJ)

    88. Uniwersytet kardynała Stefana Wyszyńskiego (UKSW)

    89. Uniwersytet Łódzki (UŁ)

    90. Uniwersytet Łódzki(UŁ)

    91. Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie (UMCS)

    92. Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie (UMCS)

    93. Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu (UMK)

    94. Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu (UMK)

    95. Uniwersytet Muzyczny im. Fryderyka Chopina w Warszawie (UM im. Fryderyka Chopina w Warszawie)

    96. Uniwersytet Pedagogiczny im. KEN w Krakowie (UP im. KEN w Krakowie) ; Akademia Pedagogiczna im. KEN w Krakowie

    97. Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu ; Akademia Rolnicza w Poznaniu (AR w Poznaniu)

    98. Uniwersytet Szczeciński (1985 z połączenia Wydziału Inżynieryjno-Ekonomicznego Transportu Politechniki Szczecińskiej oraz Wyższej Szkoły Pedagogicznej) ; Wyższa Szkoła Pedagogiczna w Szczecinie (WSP w Szczecinie)

    99. Uniwersytet Śląski (UŚ)

    100. Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie (UWM)

    101. Uniwersytet Wrocławski

    102. Uniwersytet Wrocławski

    103. Uniwersytet Zielonogórski

    104. Warszawska Wyższa Szkoła Humanistyczna im. Bolesława Prusa

    105. Warszawska Wyższa Szkoła Informatyki ; Milla College

    106. Warszawski Uniwersytet Medyczny (WUM) ; Akademia Medyczna w Warszawie

     1. Muzeum Historii Medycyny przy Warszawskim Uniwersytecie Medycznym

    107. Wojskowa Akademia Techniczna w Warszawie (WAT)

    108. Wszechnica Polska – Szkoła Wyższa Towarzystwa Wiedzy Powszechnej w Warszawie

    109. Wyższa Oficerska Szkoła Pożarnicza w Warszawie (WOSP)

    110. Wyższa Szkoła Administracji Publicznej w Ostrołęce

    111. Wyższa Szkoła Bankowa w Poznaniu

    112. Wyższa Szkoła Bankowości, Finansów i Zarządzania w Warszawie

    113. Wyższa Szkoła Działalności Gospodarczej w Warszawie patrz Uczelnia Warszawska im. Marii Skłodowskiej-Curie w Warszawie

    114. Wyższa Szkoła Ekonomiczna w Szczecinie

    115. Wyższa Szkoła Ekonomiczno-Humanistyczna im. Prof. Szczepana A. Pieniążka w Skierniewicach

    116. Wyższa Szkoła Finansów i Zarządzania w Warszawie

    117. Wyższa Szkoła Europejska im. ks. Józefa Tischnera w Krakowie

    118. Wyższa Szkoła Handlu i Prawa im. Ryszarda Łazarskiego w Warszawie

    119. Wyższa Szkoła Humanistyczna w Pułtusku patrz Akademia Humanistyczna im. Aleksandra Gieysztora w Pułtusku

    120. Wyższa Szkoła Humanistyczno-Ekonomiczna w Łodzi (obecnie Akademia Humanistyczno-Ekonomiczna w Łodzi)

    121. Wyższa Szkoła Informatyki Stosowanej i Zarządzania w Warszawie

    122. Wyższa Szkoła Inżynierska im. Kazimierza Pułaskiego w Radomiu (później Politechnika Radomska im. Kazimierza Pułaskiego, obecnie Uniwersytet Technologiczno-Humanistyczny im. Kazimierza Pułaskiego)

    123. Wyższa Szkoła Komunikowania i Mediów Społecznych im. Jerzego Giedroycia w Warszawie

    124. Wyższa Szkoła Oficerska Sił Powietrznych w Dęblinie ; Wyższa Szkoła Oficerska Służb Kwatermistrzowskich w Poznaniu ; Wyższa Szkoła Oficerska Wojsk Łączności

    125. Wyższa Szkoła Pedagogiczna w Częstochowie (WSP w Częstochowie)

    126. Wyższa Szkoła Pedagogiczna w Olsztynie (WSP w Olsztynie)

    127. Wyższa Szkoła Pedagogiczna w Szczecinie (WSP w Szczecinie) patrz Uniwersytet Szczeciński

    128. Wyższa Szkoła Pedagogiczna Towarzystwa Wiedzy Powszechnej w Warszawie (WSP TWP)

    129. Wyższa Szkoła Pedagogiki Resocjalizacyjnej w Warszawie - Pedagogium

    130. Wyższa Szkoła Pedagogiki Specjalnej w Warszawie patrz Akademia Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej w Warszawie

    131. Wyższa Szkoła Przedsiębiorczości i Zarządzania im. Leona Koźmińskiego w Warszawie patrz Akademia Leona Koźmińskiego

    132. Wyższa Szkoła Rolniczo-Pedagogiczna w Siedlcach (nazwy późniejsze: Akademia Podlaska w Siedlcach ; Uniwersytet Przyrodniczo-Humanistyczny w Siedlcach)

    133. )

    134. Wyższa Szkoła Techniczno-Ekonomiczna w Warszawie

    135. Wyższa Szkoła Zarządzania i Marketingu w Warszawie

    136. Wyższa Szkoła Zarządzania i Przedsiębiorczości im. Bogdana Jańskiego w Warszawie patrz Szkoła Wyższa im. Bogdana Jańskiego

    137. Wyższe Metropolitalne Seminarium Duchowne św. Jana Chrzciciela w Warszawie ; Wyższe Seminarium Duchowne Diecezji Warszawsko-Praskiej


   1. Artystyczne

    1. Akademia Sztuk Pięknych im. Wł. Strzemińskiego w Łodzi (ASP w Łodzi)

    2. Akademia Sztuk Pięknych w Gdańsku (ASP w Gdańsku)

    3. Akademia Sztuk Pięknych w Poznaniu (ASP w Poznaiu)


   1. Muzyczne

    1. Akademia Muzyczna im. Karola Szymanowskiego w Katowicach ; Państwowa Wyższa Szkoła Muzyczna w Katowicach (PWSM w Katowicach)

    2. Akademia Muzyczna w Krakowie

    3. Państwowa Wyższa Szkoła Muzyczna w Sopocie (PWSM w Sopocie)


   1. Ekonomiczne

    1. Akademia Ekonomiczna im. Karola Adamieckiego w Katowicach (AE w Katowicach) ; Wyższa Szkoła Ekonomiczna w Katowicach

    2. Akademia Ekonomiczna we Wrocławiu (AE we Wrocławiu)

    3. Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie (UE w Krakowie)

    4. Wyższa Szkoła Ekonomiczna w Poznaniu


   1. Medyczne

    1. Akademia Medyczna w Gdańsku

    2. Akademia Medyczna w Lublinie

    3. Akademia Medyczna we Wrocławiu

    4. Pomorska Akademia Medyczna w Szczecinie

    5. Śląska Akademia Medyczna im. L. Waryńskiego w Katowicach

    6. Uniwersytet Medyczny w Białymstoku

    7. Uniwersytet Medyczny w Łodzi ; Wojskowa Akademia Medyczna w Łodzi


   1. Politechniki

    1. Politechnika Białostocka

    2. Politechnika Koszalińska

    3. Politechnika Krakowska

    4. Politechnika Świętokrzyska w Kielcach ; Kielecko-Radomska Wyższa Szkoła Inżynierska

   2. Techniczne

    1. Akademia Morska w Gdyni

    2. Akademia Techniczno-Humanistyczna w Bielsku-Białej

    3. Wyższa Szkoła Inżynierska im. Jurija Gagarina w Zielonej Górze


   1. Uniwersytety

    1. Uniwersytet im. Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy

    2. Uniwersytet Opolski (d. Wyższa Szkoła Pedagogiczna im. Powstańców Śląskich w Opolu)

    3. Uniwersytet papieski Jana Pawła II w Krakowie

    4. Uniwersytet Rzeszowski

    5. Uniwersytet w Białymstoku


   1. Szkoły i uczelnie niepubliczne w Warszawie i okolicach

    1. Akademia Filmowa w Warszawie

    2. Akademia Finansów w Warszawie (d. Wyższa Szkoła Ubezpieczeń i Bankowości)

    3. Akademia Fotografii

    4. Autorska Szkoła Muzyki Rozrywkowej i Jazzu I i II st. im. Krzysztofa Komedy w Warszawie

    5. Collegium Invisible

    6. Collegium Varsoviensis (Varsoviense) /Szkoła Wyższa Warszawska/

    7. Europejska Akademia Fotografii w Warszawie

    8. Europejska Akademia Sztuk

    9. Europejska Wyższa Szkoła Prawa i Administracji w Warszawie

    10. Międzynarodowa Szkoła Barmanów i Sommelierów w Warszawie

    11. „Olympus” Szkoła Wyższa im. Romualda Kudlińskiego w Warszawie

    12. Podyplomowe Studium Wyceny Nieruchomości w Warszawie

    13. Prywatna Wyższa Szkoła Businessu i Administracji w Warszawie

    14. Szkoła Finansów i Zarządzania w Warszawie

    15. Szkoła Nauk Społecznych przy IFiS PAN

    16. Szkoła Wyższa Przymierza Rodzin im. Bł. Edmunda Bojanowskiego w Warszawie

    17. Warszawska Szkoła Filmowa

    18. Warszawska Szkoła Fotografii

    19. Warszawska Szkoła Reklamy

    20. Warszawska Wyższa Szkoła Ekonomiczna w Warszawie

    21. Wyższa Szkoła Handlu i Finansów Międzynarodowych im. Fryderyka Skarbka w Warszawie

    22. Wyższa Szkoła Artystyczna w Warszawie

    23. Wyższa Szkoła Cła i Logistyki w Warszawie

    24. Wyższa Szkoła Dziennikarstwa im. Melchiora Wańkowicza w Warszawie

    25. Wyższa Szkoła Ekologii i Zarządzania w Warszawie

    26. Wyższa Szkoła Gospodarowania Nieruchomościami w Warszawie

    27. Wyższa Szkoła Gospodarki Euroregionalnej w Józefowie

    28. Wyższa Szkoła Hotelarstwa, Gastronomii i Turystyki w Warszawie (obecnie: Szkoła Główna Turystyki i Rekreacji)

    29. Wyższa Szkoła Informatyki, Zarządzania i Administracji w Warszawie

    30. Wyższa Szkoła Infrastruktury i Zarządzania w Warszawie

    31. Wyższa Szkoła Komunikowania, Politologii i Stosunków Międzynarodowych w Warszawie

    32. Wyższa Szkoła Kultury Fizycznej i Turystyki im. Haliny Konopackiej w Pruszkowie

    33. Wyższa Szkoła Mazowiecka w Warszawie

    34. Wyższa Szkoła Menedżerska w Warszawie

    35. Wyższa Szkoła Organizacji Turystyki i Hotelarstwa w Warszawie

    36. Wyższa Szkoła Pedagogiczna Związku Nauczycielstwa Polskiego w Warszawie

    37. Wyższa Szkoła Promocji w Warszawie

    38. Wyższa Szkoła Przedsiębiorczości i Rozwoju Regionalnego w Falentach

    39. Wyższa Szkoła Stosunków Międzynarodowych i Amerykanistyki w Warszawie

    40. Wyższa Szkoła Techniczno-Ekonomiczna w Warszawie

    41. Wyższa Szkoła Technologii Informatycznych w Warszawie

    42. Wyższa Szkoła Turystyki i Języków Obcych w Warszawie

    43. Wyższa Szkoła Zarządzania (Polish Open University) w Warszawie

    44. Wyższa Szkoła Zarządzania Personelem w Warszawie


   1. Szkoły wyższe poza Warszawą

    1. Niepubliczne

     1. Akademia Humanistyczno-Ekonomiczna w Łodzi (d. Wyższa Szkoła Humanistyczno-Ekonomiczna)

     2. Ateneum–Szkoła Wyższa w Gdańsku

     3. Francusko-Polska Wyższa Szkoła Nowych Technik Informatyczno-Komunikacyjnych w Poznaniu

     4. Gdańska Wyższa Szkoła Administracji

     5. Krakowska Akademia im. Andrzeja Frycza

     6. Kujawsko-Pomorska Szkoła Wyższa w Bydgoszczy

     7. Międzynarodowa Wyższa Szkoła Logistyki i Transportu we Wrocławiu

     8. Olsztyńska Wyższa Szkoła Informatyki i Zarządzania w Olsztynie

     9. Szkoła Wyższa im. Pawła Włodkowica w Płocku

     10. Społeczna Wyższa Szkoła Przedsiębiorczości i Zarządzania w Łodzi (obecnie Społeczna Akademia Nauk)

     11. Studium Generale Sandomiriense Wyższa Szkoła Humanistyczno-Przyrodnicza w Sandomierzu

     12. Śląska Wyższa Szkoła Zarządzania im. gen. Jerzego Ziętka w Katowicach

     13. Wyższa Informatyczna Szkoła Zawodowa w Gorzowie Wielkopolskim

     14. Wyższa Szkoła Administracji Publicznej w Ostrołęce

     15. Wyższa Szkoła Biznesu w Tarnowie (od 2007 – połączona z WSB-NLU w Nowym Sączu jako WSB-NLU Wydział Zamiejscowy w Tarnowie)

     16. Wyższa Szkoła Biznesu – National-Louis University w Nowym Sączu

     17. Wyższa Szkoła Ekonomii i Innowacji w Lublinie

     18. Wyższa Szkoła Gospodarki w Bydgoszczy, Toruniu, Inowrocławiu

     19. Wyższa Szkoła Handlowa im. Bolesława Markowskiego w Kielcach

     20. Wyższa Szkoła Handlowa w Piotrkowie Trybunalskim

     21. Wyższa Szkoła Humanistyczno-Ekonomiczna w Łodzi

     22. Wyższa Szkoła Humanistyczno-Ekonomiczna we Włocławku

     23. Wyższa Szkoła Informatyki w Łodzi (obecnie Wyższa Szkoła Informatyki i Umiejętności)

     24. Wyższa Szkoła Języków Obcych w Poznaniu

     25. Wyższa Szkoła Języków Obcych i Ekonomii w Częstochowie (od 2001 Akademia Polonijna)

     26. Wyższa Szkoła Kultury Społecznej i Medialnej w Toruniu

     27. Wyższa Szkoła Marketingu i Zarządzania w Lesznie

     28. Wyższa Szkoła Nauk Humanistycznych i Dziennikarstwa w Poznaniu

     29. Wyższa Szkoła Nauk Społecznych i Technicznych w Radomiu

     30. Wyższa Szkoła Suwalsko-Mazurska im. Papieża Jana Pawła II w Suwałkach

     31. Wyższa Szkoła Umiejętności im. Stanisława Staszica w Kielcach

     32. Wyższa Szkoła Wychowania Fizycznego w Supraślu (od 2008 siedziba uczelni w Białymstoku)

     33. Wyższa Szkoła Zarządzania w Gdańsku

     34. Wyższa Szkoła Zarządzania w Rzeszowie

     35. Wyższa Szkoła Zarządzania i Nauk Społecznych im. ks. Emila Szramka w Tychach

     36. Wyższa Szkoła Zarządzania i Marketingu w Sochaczewie

     37. Wyższa Szkoła Zarządzania i Przedsiębiorczości im. Bogdana Jańskiego w Łomży    1. Publiczne

     1. Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Chełmie

     2. Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Koninie

     3. Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Sanoku

     4. Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Suwałkach

     5. Wyższa Szkoła Filozoficzno-Pedagogiczna Ignatianum w Krakowie (obecnie Akademia Ignatianum)

     6. Wyższa Szkoła Policji w Szczytnie


   1. Uniwersytet Trzeciego Wieku w:

    1. Bielsku-Białej

    2. Rzeszowie

    3. Warszawie


   1. Zagraniczne uczelnie i szkoły

   2. Zagraniczne uczelnie i szkoły – szkoły letnie


   1. Uczelnie wyższe – wydawnictwa

    1. Wydawnictwa Akademii Teologii Katolickiej

    2. Wydawnictwa Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego

    3. Wydawnictwa Politechniki Poznańskiej

    4. Wydawnictwa Politechniki Śląskiej

    5. Wydawnictwa Politechniki Warszawskiej

    6. Wydawnictwa Politechniki Wrocławskiej

    7. Wydawnictwa Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu

    8. Wydawnictwa Uniwersytetu Jagiellońskiego

    9. Wydawnictwa Uniwersytetu Łódzkiego

    10. Wydawnictwa Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie

    11. Wydawnictwa Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu

    12. Wydawnictwa Uniwersytetu Śląskiego

    13. Wydawnictwa Uniwersytetu w Białymstoku

    14. Wydawnictwa Uniwersytetu Wrocławskiego

    15. Varia – wydawnictwa naukowe różne

    16. Varia – wydawnictwa wyższych uczelni

  1. Współpraca międzynarodowa uczelni

   1. American Universities Admission Program

   2. International Council of Associations for Science Education

   3. Polski Uniwersytet na Obczyźnie “PUNO”

   4. Stowarzyszenie Nauczycieli Języka Francuskiego w Polsce

   5. Uniwersytet Europejski Viadrina

   6. Varia – współpraca międzynarodowa

  2. Wydarzenia naukowe

   1. Festiwale Nauki

   2. Konferencje

   3. Konferencje

    1. International IATEFL Poland Conference

   4. Kongresy naukowe

   5. Kongresy

   6. Marzec 1968 na uczelniach wyższych

   7. Seminaria

   8. Seminaria

   9. Sesje

   10. Sesje

   11. Strajki na uczelniach wyższych 1980-1981

    1. Wyższa Szkoła Inżynierska w Radomiu (WSI Radom)

    2. Akademia Rolnicza w Krakowie (/AR Kraków)

    3. Wyższa Oficerska Szkoła Pożarnicza w Warszawie (WOSP Warszawa)

    4. Inne

   12. Sympozja

   13. Sympozja

   14. Zjazdy

   15. Zjazdy

   16. Varia – wydarzenia naukowe

  3. Centra nauki

   1. Centrum Nauki „Kopernik”

  4. Planetaria


 1. OBRONA PAŃSTWA

  1. Główny Zarząd Polityczny WP

  2. Liga Obrony Kraju (LOK)

  3. Liga Przyjaciół Żołnierza

  4. Ludowe Wojsko Polskie

  5. Narodowe Siły Rezerwowe (NSZ)

  6. NATO

  7. Ordynariat polowy, kościoły garnizonowe

  8. Pobór

  9. Szkolnictwo wojskowe

  10. Kultura

   1. Dom Wojska Polskiego

   2. Orkiestra koncertowa wojska polskiego, orkiestra reprezentacyjna wojska polskiego

   3. Życie kulturalne WP

  11. Varia – wojsko polskie

  12. Organizacje kombatanckie

   1. Główny Komitet Pamięci Ofiar Stalinizmu w Polsce

   2. Polski Związek Byłych Więźniów Politycznych

   3. Światowy Związek Żołnierzy Armii Krajowej (ŚZŻAK)

   4. Związek Bojowników o Wolność i Demokrację (ZBoWiD)

   5. Związek Inwalidów Wojennych (ZIW)

   6. Organizacje kombatanckie - varia


 1. OCHRONA ŚRODOWISKA

  1. Akcje

   1. Zbiórki surowców wtórnych, oszczędzania energii

   2. Dzień Ziemi

  2. Edukacja

   1. Edukacja ekologiczna

  3. Muzea przyrody

   1. Muzea przyrody

    1. Muzeum przyrodnicze w Kazimierzu Dolnym

    2. Muzeum narodowe rolnictwa i przemysłu rolno-spożywczego w Szreniawie

    3. Muzeum środowiska przyrodniczego i łowiectwa wielkopolskiego w Uzarzewie

  4. Ogrody

   1. Ogród botaniczny Polskiej Akademii Nauk w Powsinie (Ogród botaniczny PAN)

   2. Ogrody różne

  5. Organizacje

   1. „Animals” Wspólnota wolnych istot

   2. Federacja Zielonych

   3. Franciszkański Ruch Ekologiczny

   4. Harcerski Ruch Ochrony Środowiska

   5. Klub „Gaja”

   6. Liga Ochrony Przyrody (LOP)

   7. Lubuski Klub Przyrodników

   8. Ogólnopolskie Towarzystwo Ochrony Ptaków (OTOP)

    1. Stacja ornitologiczna Polskiej Akademii Nauk (Stacja ornitologiczna PAN)

   9. Ośrodek Edukacji Ekologicznej EKO-OKO w Warszawie

   10. Polskie Towarzystwo Ochrony Przyrody „Salamandra”

   11. Ruch „Wolę być”

   12. Stacja ornitologiczna PAN patrz Ogólnopolskie Towarzystwo Ochrony Ptaków

   13. Straż Ochrony Przyrody

   14. Towarzystwo Ochrony Zwierząt

   15. Towarzystwo Opieki nad Zwierzętami (TOZ)

   16. WWF World Wide Fund for Nature

   17. Zielone Brygady

   18. Zieloni

   19. Varia - organizacje

  6. Parki, pomniki przyrody

   1. Babiogórski Park Narodowy

   2. Białowieski Park Narodowy

   3. Bieszczadzki Park Narodowy

   4. Kampinoski Park Narodowy

   5. Roztoczański Park Narodowy

   6. Tatrzański Park Narodowy

   7. Wigierski Park Narodowy

   8. Parki narodowe

   9. Parki narodowe zagraniczne

   10. Parki krajobrazowe

   11. Parki, puszcze

   12. Pomniki przyrody, rezerwaty, ścieżki przyrodnicze

  7. Protesty

   1. Protesty

  8. Varia - ekologia

  9. Varia – ochrona środowiska


 1. ORGANIZACJE POZARZĄDOWE, SPOŁECZNE

  1. Akcje charytatywne

  2. AMUN Artyści malujący ustami i nogami

  3. Centra Pomocy Rodzinie

  4. Centrum im. Mirosława Dzielskiego w Krakowie

  5. Centrum Praw Kobiet (CPK)

  6. Europejskie Centrum Konsumenckie

  7. Federacja Konsumentów (FK)

  8. Federacja Konsumentów (FK)

  9. Federacja na Rzecz Kobiet i Planowania Rodziny

  10. Forum Inicjatyw Pozarządowych

  11. Forum Odpowiedzialnego Biznesu

  12. Itaka Centrum Poszukiwań Ludzi Zaginionych

  13. Klub Atlantycki

  14. Klub Przyjaciół „Human Life”

  15. LGBT

  16. Liga Kobiet

  17. Macierz Ziemi Cieszyńskiej

  18. „Most” Stowarzyszenie Wspierania Organizacji Pozarządowych

  19. NGO, OPP

  20. Polska Akcja Humanitarna (PAH)

  21. Polski Komitet Pomocy Społecznej

  22. Polski Związek Esperantystów

  23. Polskie Centrum Pomocy Międzynarodowej (PCPM)

  24. Polskie Stowarzyszenie Miłośników Kolei

  25. Prawa człowieka

  26. Sieć Wspierania Organizacji Pozarządowych SPLOT

  27. Społeczności lokalne

  28. Stowarzyszenie Konsumentów Polskich

  29. Stowarzyszenie „Nigdy więcej” patrz Stowarzyszenie przeciw antysemityzmowi i ksenofobii „Otwarta Rzeczpospolita”

  30. Stowarzyszenie Pro Europa

  31. Stowarzyszenie przeciw antysemityzmowi i ksenofobii „ Otwarta Rzeczpospolita”

  32. Stowarzyszenie Readaptacji Społecznej i Pomocy Uwięzionym oraz ich rodzinom

  33. Stowarzyszenie Sieć Solidarności

  34. Stowarzyszenie Wiosna, akcja „Szlachetna Paczka”

  35. Stowarzyszenie Żoliborzan

  36. Telefony zaufania

  37. Towarzystwo Karpackie

  38. Ubóstwo, ATD, Stowarzyszenie Sprawiedliwego Handlu „Trzeci Świat i My”, Stowarzyszenie Bank Drugiej Ręki

  39. Wielka Orkiestra Świątecznej Pomocy (WOŚP)

  40. Wolnomularstwo

  41. Wolontariat

  42. Aktywizacja Seniorów

  43. Varia – organizacje feministyczne

  44. Varia – organizacje patriotyczne

  45. Varia - organizacje pomocowe dla dzieci

  46. Varia – organizacje pomocowe dla niepełnosprawnych

  47. Varia – organizacje pozarządowe, społeczne


 1. OŚWIATA I WYCHOWANIE

  1. Generalia

   1. Informatory

   2. Konkursy, olimpiady

   3. Kuratoria

   4. Nauczanie

  2. Dokształcanie

   1. „Adiutor” Centrum Szkolenia i Selekcji Kadr

   2. Centrum Edukacji Bibliotekarskiej, Informacyjnej i Dokumentacyjnej

   3. CEAC Polonia, Centrum Kształcenia Korespondencyjnego, Centrum Kształcenia Ustawicznego

   4. Centralny Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli

   5. ESKK Europejska Szkoła Kształcenia Korespondencyjnego

   6. Kursy specjalistyczne

   7. Varia - dokształcanie

  3. Kursy i szkoły językowe

   1. Targi Szkół Językowych 6-7.10.2006

   2. Ability English School, Academia de la lengua

   3. Akademia Nauki, Akademicki Instytut Naukowy, Akademos

   4. Albion, Alexander, Amax, American English School

   5. Alliance française, Akademia Języka Hiszpańskiego Españoles, Akademia Językowa Underground, Atelier de français

   6. Angloschool

   7. Archibald – szkoła języka angielskiego

   8. Atut, Augustianum, Azbuka

   9. Bakałarz

   10. Bell, Benefit

   11. Best, Berlitz, Bravo Szkoła Języków Obcych, British School, BSA

   12. Cambridge, Campus, Castellano

   13. Centrum Języków Obcych „Lingua Perfecta”, Centrum Języków Obcych Non-stop Ravel, Centrum Europy, Cosinus Szkoła Języków Obcych,

   14. Choice Language Centre, City School, Centrum Nauczania Języka Rosyjskiego

   15. Com Bridge

   16. Deutsch, Deutsche Schule

   17. Duo

   18. EF English First

   19. Eibisi

   20. Empik

   21. English Best Way

   22. English for You

   23. English Opening School patrz Opening

   24. Espace français

   25. Euroedukacja, Euroschool

   26. Euro-lingua, EQ Szkoła Języków Obcych, E-club Klub Szkoła Języka Angielskiego

   27. Face to Face Szkoła Języków Obcych, FES, Focusion

   28. Gamma languages, Global, Greenpol, Grenwitch

   29. Imagine, Imako, Infor, International House, Isis

   30. JDJ, , Junior English School, Just Time

   31. Katiusza

   32. Langus, Language Ana Services, Lektor, L 1 – Languages, Lingualand, Language Study Center

   33. Lexis

   34. Lingua Nova, Linguarama, Lingwejon

   35. Lingwista

   36. London School of English, Lloyd

   37. Metropolitan College, Mike Mills English, Moose, Multischool

   38. O.K! Szkoła języków obcych

   39. Open School Akademia Językowa, Opening- English School, Oxford Language Centre

   40. Orange School

   41. Perita, Pi-School

   42. Polanglo

   43. Poliglota

   44. Profilingua

   45. Private Language School Perfekt, Profit, Promar, Prywatna Szkoła Języków Obcych Zbigniewa Jezierskiego, Pigmalion

   46. Sin fronteras

   47. Speak.pl, Speak-up

   48. Speer School, Stanford, Szkoła Języków Obcych ABC, Szkoła Jezyków Obcych PROGRESS, Szkoła Językowa SWPS

   49. STS

   50. Studium Oświatowe, Studio Orient, Stud-Tour

   51. Target, Tela-school of English

   52. TFLS Testing & Foreign Language Service

   53. Tower

   54. Verba, Warsaw Study Centre, Welcome, Wiener Schule

   55. Worldwide School

   56. Varia – szkoły językowe

   57. Varia – księgarnie językowe, tłumaczenia

   58. Varia – nauka języka za granicą

  4. Szkoły

   1. Szkoły podstawowe

   2. Gimnazja

   3. Szkoły zasadnicze

   4. Technika

   5. Licea ogólnokształcące

    1. Gimnazjum i Liceum im. Jana Pawła II Sióstr Prezentek (Rzeszów)

   6. Szkoły policealne, pomaturalne

  5. Towarzystwa, organizacje

   1. Komitet Ochrony Praw Dziecka

   2. Państwowy zespół ognisk wychowawczych – świetlica „Otwarte drzwi”

   3. Partia Dziecka (od 1995 Partia Dzieci i Młodzieży)

   4. Społeczne Towarzystwo Oświatowe

   5. Społeczny Fundusz Budowy Szkół

   6. Stowarzyszenie SOS „Wioski dziecięce”

   7. Szkolny Związek Sportowy (SZS)

   8. Towarzystwo „Nasz Dom”

   9. Towarzystwo Planowania Rodziny, Towarzystwo Rozwoju Rodziny (TRR)

   10. Towarzystwo Pomocy Dzieciom i Młodzieży

   11. Towarzystwo Przyjaciół Dzieci (TPD)

  6. Varia – oświata i wychowanie do 1990

  7. Varia – oświata i wychowanie po 1990


 1. PAŃSTWO I PRAWO

  1. Generalia

   1. Druki polityczne

   2. Informatory o Polsce

   3. Promocja Polski

    1. Godło promocyjne „Teraz Polska”

    2. Konkursy

    3. Wystawy światowe

    4. Reforma państwa

Administracja rządowa. Rząd

  1. Kancelaria Prezesa Rady Ministrów

   1. Kancelaria Prezesa Rady Ministrów

   2. Kancelaria Prezesa Rady Ministrów

   3. Kancelaria prezesa Rady Ministrów. Centrum Informacyjne Rządu

   4. Kancelaria prezesa Rady Ministrów. Centrum Informacyjne Rządu

   5. PRESS Informacja prasowa

   6. PRESS Informacja prasowa

   7. Biuro Prasy i Informacji

   8. Departament Analiz i Prognoz

   9. Departament Analiz Programowych

   10. Departament /Rada/ do Spraw Reform Ustrojowych Państwa

   11. Departament Reform Ustrojowych

   12. Departament Spraw Rodziny

   13. Departament Spraw Parlamentarnych Rządu

   14. Departament Spraw Społecznych, Departament Koordynacji Reform Społecznych

   15. Departament Skarg i Odwołań

   16. Komitet Rady Ministrów do Spraw Polityki Regionalnej i Zrównoważonego Rozwoju

   17. Pełnomocnik Rządu do Spraw Negocjacji o członkostwo RP w UE

   18. Zespół Zadaniowy do Spraw Polityki Strukturalnej

   19. Departamenty różne

  2. Ministerstwa

   1. Ministerstwo Administracji i Cyfryzacji

   2. Ministerstwo Edukacji Narodowej (MEN)

   3. Ministerstwo Edukacji Narodowej (MEN)

   4. Ministerstwo Finansów

   5. Ministerstwo Finansów

   6. Ministerstwo Gospodarki i Pracy

   7. Ministerstwo Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa

   8. Ministerstwo Gospodarki

   9. Ministerstwo Górnictwa i Energetyki

   10. Ministerstwo Handlu Wewnętrznego

   11. Ministerstwo Infrastruktury

   12. Ministerstwo Komunikacji

   13. Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego (MKiDN)

   14. Ministerstwo Kultury i Sztuki, Ministerstwo Kultury

   15. Ministerstwo Kultury i Sztuki

   16. Ministerstwo Nauki, Szkolnictwa Wyższego i Techniki, Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego, Ministerstwo Nauki i Informatyzacji

   17. Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego

   18. Ministerstwo Obrony Narodowej (MON)

   19. Ministerstwo Ochrony Środowiska, Zasobów Naturalnych i Leśnictwa, Ministerstwo Środowiska

   20. Ministerstwo Ochrony Środowiska (MOŚ)

   21. Ministerstwo Oświaty, Ministerstwo Oświaty i Wychowania, Ministerstwo Oświaty i Szkolnictwa Wyższego

   22. Ministerstwo Państwowych Gospodarstw Rolnych patrz Ministerstwo Rolnictwa

   23. Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej

   24. Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej

   25. Ministerstwo Przemysłu i Handlu

   26. Ministerstwo Przemysłu i Handlu

   27. Ministerstwo Przemysłu Maszynowego

   28. Ministerstwo Przemysłu Rolnego i Spożywczego patrz Ministerstwo Rolnictwa

   29. Ministerstwo Przekształceń Własnościowych

   30. Ministerstwo Rolnictwa i Reform Rolnych patrz Ministerstwo Rolnictwa

   31. Ministerstwo Rolnictwa, Ministerstwo Państwowych Gospodarstw Rolnych, Ministerstwo Przemysłu Rolnego i Spożywczego, Ministerstwo Rolnictwa i Reform Rolnych, Ministerstwo Skupu

   32. Ministerstwo Rolnictwa i Gospodarki Żywnościowej, Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi

   33. Ministerstwo Rolnictwa i Gospodarki Żywnościowej

   34. Ministerstwo Rolnictwa – Polska w UE

   35. Ministerstwo Skarbu Państwa

   36. Ministerstwo Skupu patrz Ministerstwo Rolnictwa

   37. Ministerstwo Spraw Wewnętrznych (MSW)

    1. Druki akcydensowe

    2. Milicja Obywatelska

    3. Centrum szkolenia policji

    4. Komenda Główna Policji

    5. Komenda Stołeczna Policji

    6. Komenda główna Straży Granicznej

    7. Państwowa Straż Pożarna

   38. Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji (MSWiA)

   39. Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji

   40. Ministerstwo Spraw Zagranicznych (MSZ)

   41. Ministerstwo Spraw Zagranicznych

   42. Ministerstwo Sprawiedliwości

   43. Ministerstwo Sprawiedliwości

   44. Ministerstwo Środowiska patrz Ministerstwo Ochrony Środowiska

   45. Ministerstwo Transportu i Gospodarki Morskiej

   46. Ministerstwo Transportu i Gospodarki Morskiej

   47. Ministerstwo Współpracy Gospodarczej z Zagranicą

   48. Ministerstwo Zdrowia i Opieki Społecznej, Ministerstwo Zdrowia

   49. Ministerstwo Zdrowia

   50. Varia - ministerstwa

  3. Rząd. Prezes i Rada Ministrów. Urząd Rady Ministrów

   1. Kancelaria Rady Państwa

   2. Komisja Nadzoru Finansowego

   3. Komitet Badań Naukowych (KBN)

   4. Komitet Badań Naukowych

   5. Komitet Integracji Europejskiej

   6. Komitet Integracji Europejskiej. Centrum Informacji Europejskiej

   7. Prezes Rady Ministrów

    1. Jerzy Buzek

    2. Józef Oleksy

    3. Leszek Miller

    4. Włodzimierz Cimoszewicz

    5. Waldemar Pawlak, Hanna Suchocka

    6. Prezes Rady Ministrów

    7. Komisja Państwowa Służby Cywilnej

    8. Rada Strategii Społeczno-Gospodarczej

   8. Rada Ministrów

   9. Rada Ministrów

    1. Komitet Społeczno-Polityczny

    2. Pełnomocnik do Spraw Reformy Centrum Gospodarczego Rządu

   10. Rządowe Centrum Studiów Strategicznych

   11. Rządowe Centrum Studiów Strategicznych

   12. Urząd Komitetu Integracji Europejskiej (UKIE)

   13. Urząd Komitetu Integracji Europejskiej

   14. Urząd Rady Ministrów

    1. Urząd Rady Ministrów. Biuro do spraw integracji europejskiej oraz pomocy zagranicznej

    2. Urząd Rady Ministrów. Biuro Prasowe Rządu

    3. Urząd Rady Ministrów. Zespół zadaniowy do spraw rozwoju regionalnego w Polsce

    4. Urząd Rady Ministrów – różne biura i zespoły

   15. Varia - rząd

  4. Urzędy centralne i państwowe jednostki organizacyjne

   1. Agencja Budowy i Eksploatacji Autostrad

   2. Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa patrz Gospodarka. Rolnictwo

   3. Narodowy Instytut Audiowizualny

   4. Centralny Urząd Planowania

   5. Centralny Urząd Planowania

   6. Główny Urząd Ceł (GUC)

   7. Główny Urząd Miar (GUM)

   8. Główny Urząd Statystyczny (GUS)

    1. Narodowy Spis Powszechny 1950 r.

    2. Narodowy Spis Powszechny Ludności i Mieszkań 2002 r.

    3. Spis rolny 2002 r.

   9. Krajowe Centrum Koordynacji Ratownictwa i Ochrony Ludności

   10. Krajowy Urząd Pracy

   11. Państwowa Agencja Atomistyki

   12. Państwowa Agencja Atomistyki

   13. Państwowa Komisja Cen

   14. Polski Komitet Normalizacyjny (PKN)

   15. Służba Celna patrz Główny Urząd Ceł

   16. Urząd do spraw kombatantów i osób represjonowanych

   17. Urząd kultury fizycznej i turystyki

   18. Urząd kultury fizycznej i turystyki

   19. Urząd mieszkalnictwa i rozwoju miast

   20. Urząd mieszkalnictwa i rozwoju miast

   21. Urząd nadzoru nad funduszami emerytalnymi

   22. Urząd nadzoru ubezpieczeń zdrowotnych

   23. Urząd ochrony konkurencji i konsumentów (UOKiK)

   24. Urząd ochrony państwa (UOP)

   25. Urząd patentowy RP

   26. Urząd regulacji energetyki

   27. Urząd służby cywilnej

   28. Urząd służby cywilnej

   29. Urząd Zarządzania Kryzysowego i Ochrony Ludności

   30. Wyższy Urząd Górniczy

   31. Varia - urzędy

Finanse publiczne

  1. Budżet

  2. Podatki

   1. Ruch ochrony podatnika

   2. Urząd Skarbowy

  3. Skarb Państwa

  4. Varia – budżet, finanse, podatki

Organa kontroli i ochrony państwa

  1. Najwyższa Izba Kontroli

  2. Rzecznik Prawy Obywatelskich

  3. Państwowa Inspekcja Ochrony Środowiska

Prezydent

  1. Kancelaria prezydenta

  2. Prezydent

  3. Prezydenci

   1. Lech Wałęsa, Aleksander Kwaśniewski

  4. Rada Państwa

  5. Varia – prezydent

  6. Wybory prezydenckie

   1. Państwowa Komisja Wyborcza

   2. Wybory 25.11.1990, 9.12.1990

   3. Wybory 5.11.1995, 19.11.1995

    1. Andrzej Lepper, Leszek Moczulski, Jan Olszewski, Waldemar Pawlak

    2. Jan Pietrzak, Kazimierz Piotrowicz, Bogusław Rybicki, Lech Wałęsa, Tadeusz Zieliński

    3. Hanna Gronkiewicz-Waltz, Lech Kaczyński, Janusz Korwin-Mikke, Tadeusz Koźluk, Aleksander Kwaśniewski, Jacek Kuroń

    4. Varia - wybory 1995

   4. Wybory 8.10.2000

    1. Andrzej Lepper, Jan Łopuszański, Jan Olszewski

    2. Aleksander Kwaśniewski

    3. Janusz Korwin-Mikke, Marian Krzaklewski

    4. Dariusz Grabowski, Piotr Ikonowicz, Jarosław Kalinowski

    5. Andrzej Olechowski, Tadeusz Wilecki, Lech Wałęsa

   5. Wybory 9.10.2005, 23.10.2005

    1. Włodzimierz Cimoszewicz, Marek Borowski, Henryka Bochniarz, Liwiusz Ilasz, Jan Pyszko, Stanisław Tymiński, Andrzej Lepper, Maciej Giertych, Zbigniew Roliński

    2. Lech Kaczyński

    3. Donald Tusk

   6. Wybory 20.06.2010, 4.07.2010

    1. Bronisław Komorowski

    2. Jarosław Kaczyński

    3. Marek Jurek, Janusz Korwin-Mikke, Kornel Morawiecki, Andrzej Lepper

   7. Wybory 10.05.2015

    1. Grzegorz Braun, Andrzej Duda, Anna Grodzka, Bronisław Komorowski, Janusz Korwin-Mikke, Paweł Kukiz

Sądownictwo

  1. Instytut Pamięci Narodowej (IPN)

   1. Instytut Pamięci Narodowej. Oddziały: Białystok, Gdańsk, Katowice, Lublin, Poznań, Rzeszów

   2. Instytut Pamięci Narodowej. Oddział Warszawa

   3. Instytut Pamięci Narodowej. Przystanek Historia

  2. Kancelarie prawnicze

  3. Prokuratura

  4. Trybunał Konstytucyjny

  5. Zrzeszenie Prawników Polskich

  6. Varia - prawo

Administracja terenowa. Samorząd

  1. Informatory

  2. Reforma administracji publicznej

  3. Gminy

  4. Miasta

  5. Powiaty

  6. Regiony

  7. Województwa

  8. Wolny Obszar Celny

  9. Euroregiony, regiony

   1. Euroregion Bug

   2. Region częstochowski

   3. Euroregiony, regiony

  10. Jednostki samorządu

   1. Agencja rozwoju regionalnego „Ares” w Suwałkach

   2. Generalia : ordynacje wyborcze, publikacje o samorządzie, ustawa

   3. Federacja Związków Gmin i Powiatów RP

   4. Partnerstwo dla Samorządu Terytorialnego LGPP

   5. Polska Agencja Rozwoju Regionalnego

   6. Rady Narodowe – miejskie, powiatowe

   7. Rady Narodowe – wojewódzkie

   8. Rady Narodowe

   9. Stowarzyszenie Wójtów, Burmistrzów, Prezydentów Miast i Przewodniczących Rad Gmin RP

   10. Straż Miejska

   11. Zespół zadaniowy do spraw rozwoju regionalnego w Polsce

   12. Związek Gmin

   13. Związek Miast Polskich

   14. Varia – samorząd terytorialny

  11. Województwa, miasta

   1. Urzędy wojewódzkie

   2. Dolnośląskie

    1. Powiaty, gminy województwa dolnośląskiego

   3. Kujawsko-pomorskie

    1. Województwo kujawsko-pomorskie

    2. Powiaty, gminy województwa kujawsko-pomorskiego

   4. Lubelskie

    1. Województwo lubelskie

   5. Lubuskie

    1. Powiaty, gminy województwa lubuskiego

   6. Łódzkie

    1. Powiaty, gminy województwa łódzkiego

   7. Małopolskie

    1. Program Oświęcim

    2. Społeczny Komitet na rzecz obrony praw mieszkańców miasta i gminy Oświęcim

    3. Sądecka Miejska Strefa Usług Publicznych

    4. Powiaty, gminy Województwa Małopolskiego

   8. Mazowieckie

    1. Mazowiecki Urząd Wojewódzki w Warszawie

    2. Urząd Wojewódzki w Warszawie

    3. Wojewoda Warszawski

    4. Powiaty, gminy województwa mazowieckiego

    5. Warszawa

     1. Straż Miejska

     2. Bemowo

     3. Białołęka

     4. Bielany

     5. Centrum

     6. Praga Południe

     7. Praga Północ

     8. Śródmieście

     9. Targówek

     10. Ursus

     11. Ursynów

     12. Wawer

     13. Wilanów

     14. Włochy

     15. Wola

     16. Stare Babice

     17. Żoliborz

     18. Varia – gminy

     19. Urząd miasta stołecznego Warszawy

     20. Prezydent miasta stołecznego Warszawy

     21. Varia – Warszawa

    6. Opolskie

     1. Urząd Wojewódzki

     2. Powiaty, gminy województwa opolskiego

    7. Podkarpackie

     1. Województwo podkarpackie

     2. Powiaty, gminy województwa podkarpackiego

    8. Podlaskie

     1. Powiaty, gminy województwa podlaskiego

    9. Pomorskie

     1. Województwo pomorskie

     2. Powiaty, gminy województwa pomorskiego

    10. Śląskie

     1. Kontrakt regionalny dla województwa

     2. Urząd Wojewódzki w Katowicach

     3. Powiaty, gminy województwa śląskiego

    11. Świętokrzyskie

     1. Powiaty, gminy województwa świętokrzyskiego

    12. Warmińsko-mazurskie

     1. Powiaty, gminy województwa warmińsko-mazurskiego

     2. Urząd Wojewódzki w Olsztynie

    13. Wielkopolskie

     1. Województwo wielkopolskie

    14. Zachodniopomorskie

     1. Biuro informacyjne w gabinecie wojewody zachodniopomorskiego

     2. Powiaty, gminy województwa zachodniopomorskiego

     3. Urząd Wojewódzki w Szczecinie

     4. Zachodniopomorski Urząd Wojewódzki

    15. Miasta

     1. Bardo, Białystok, Bielsk Podlaski, Bielsko-Biała, Bogatynia, Braniewo, Brwinów, Brzeziny, Brzostek, Brzozów, Busko Zdrój, Bytom

     2. Bydgoszcz

     3. Częstochowa

     4. Chełm, Chełmża, Chodzież, Choszczno, Cieszyn, Czyżew

     5. Dąbrowa Górnicza, Dowspuda, Dukla

     6. Elbląg, Ełk

     7. Gdańsk

     8. Gdynia

     9. Giżycko, Gliwice, Głogówek, Głuchołazy, Gorzów, Góra Kalwaria, Grodzisk Mazowiecki, Grójec, Grudziądz

     10. Hel, Hrubieszów, Iława, Jabłonowo Pomoeskie, Janów Lubelski, Jarosław, Jelenia Góra, Jordanów

     11. Kalisz, Karlino, Karczew, Kętrzyn, Kielce, Klucze, Konin, Konstantynów Łódzki, Koszalin, Kościan, Kozienice, Krosno, Krosno Odrzańskie, Krynica Morska, Krzeszowice, Krzywin, Kudowa Zdrój, Kutno

     12. Katowice

     13. Kazimierz Dolny

     14. Kraków

     15. Legionowo, Legnica, Leoncin, Leśnica, Lębork, Leszno, Lubartów, Lubliniec

     16. Lublin

     17. Łagów, Łobez, Łosice, Łowicz

     18. Łódź

     19. Malbork

     20. Michnów, Mikołów, Milanówek, Mińsk Mazowiecki, Mogilno, Moszna, Mrągowo, Mszczonów, Myślenice, Myślęcinek

     21. Nałęczów, Namysłów, Nekla, Nieborów, Nowa Ruda, Nowe Skalmierzyce, Nowy Dwór Gdański, Nowy Dwór Mazowiecki, Nowy Sącz, Nowy Targ

     22. Ogrodzieniec, Olkusz, Opinogóra, Otwock

     23. Olsztyn

     24. Opole

     25. Pacanów, Pakość, Pasłęk, Pelplin, Piaseczno, Piotrków Trybunalski, Piwniczna Zdrój, Płońsk, Pniewy, Pruszków, Pszczyna, Puńsk, Pyskowice

     26. Płock

     27. Poznań

     28. Puławy

     29. Rabka Zdrój, Racławice, Radlin, Radom, Radziejowice, Radzymin, Radzyń Chełmiński, Rawa Mazowiecka, Rawicz, Rejowiec, Rejowiec Fabryczny, Rembertów, Reszel, Ruciane, Ruda Śląska, Rumia, Rybnik, Rydułtowy, Rzeszów

     30. Sandomierz, Sieradz, Skierniewice, Sławków, Sławno, Słubice, Sochaczew, Sosnowiec, Stargard Szczeciński, Stronie Śląskie, Strzegom, Strzelce Krajeńskie, Sucha Beskidzka, Suwałki, Szczawno-Zdrój, Szczytno, Sztum, Szydłowiec, Świdnica, Świnoujście

     31. Szczecin

     32. Tarnowskie Góry, Tarnów, Tczew, Tłuszcz, Toruń, Trzebiatów, Trzebinia, Tuchola, Tychy

     33. Tomaszów Mazowiecki

     34. Ujazd, Ustroń

     35. Wadowice, Wałbrzych, Warka, Wejherowo, Wieluń, Wiskitki, Włodawa, Wodzisław Śląski, Wolin, Wołomin, Wyszogród

     36. Wrocław

     37. Zabrze, Zamość, Zakopane, Zawiercie, Ząbkowice Śląskie, Zgierz, Zgorzelec, Ziębice, Zubrzyca Górna, Zwoleń, Żary, Żelazowa Wola, Żyrardów

     38. Zielona Góra

  12. Wybory do Rad Narodowych

   1. Wybory 5.12.1954

   2. Wybory 1969

   3. Wybory 17.06.1984

   4. Wybory 19.06.1988

  13. Wybory samorządowe

   1. 27.05.1990

   2. 19.06.1994

    1. Centroprawica dla Warszawy, Chrześcijańskie Porozumienie Obywatelskie „Mokotów”, Forum Wyborcze Piaseczno Naprzód, Forum Mieszkańców Pragi Południe Saska Kępa, Koalicja Samorządowa „Prawica Razem”, Komitet Obywatelski Solidarność, Komitet Wyborczy Dobre Sąsiedztwo, Komitet Wyborczy Stowarzyszenia „Ojczyzna Zbiorowy Obowiązek”, Liga Socjalna, Międzyparafialny Komitet Wyborczy „Nasza Stolica”, Nasze Miasto, Niepartyjny Komitet Wyborczy „Czas na Bielany”, Obrona Mieszkańców Hutniczych Osiedli

    2. Partia Dziecka, Polska Partia Socjalistyczna (PPS), Porozumienie SLD-PSL, Porozumienie Międzyparafialne „Dla dobra wspólnego”, Porozumienie pruszkowskie, „Przyzwoitość-Prawo-Porządek”

    3. Rada Osiedla Śródmieście 15, Ruch Mazowszan, Ruch „Moja Ojczyzna”, Ruch Ochrony Interesów Lokatorów, Sąsiedzka Inicjatywa Samorządowa, Społeczna Inicjatywa Wyborcza Bezpartyjnych, Stowarzyszenie Obywatelskie w Ursusie, Unia Pracy (UP), Unia Wolności i Sprawiedliwości, Warszawska Inicjatywa Samorządowa, Warszawskie „Forum Samorządowe”, WS „Społem”, Varia

    4. Wybory w Żyrardowie

    5. Dublety

   3. 11.11.1998

    1. Akcja Wyborcza „Solidarność” (AWS)

    2. Porozumienie Społeczne Warszawskiej Rady Gospodarczej

    3. Przymierze Społeczne (Polskie Stronnictwo Ludowe (PSL), Unia Pracy (UP), Krajowa Partia Emerytów i Rencistów (KPEiR)

    4. Rodzina Polska

    5. Ruch Patriotyczny „Ojczyzna”

    6. Samorząd Obywatelski i Międzyparafialny

    7. Sąsiedzka Inicjatywa Samorządowa, Stowarzyszenie „Porozumienie Samorządowe”

    8. Sojusz Lewicy Demokratycznej (SLD)

    9. Społeczny Komitet Wyborczy „Przyjazne Miasto”

    10. Unia Wolności (UW)

    11. Varia (Warszawa, Województwo, Polska)

   4. 24.09.2000

    1. Lista nr 1 – Polska Partia Socjalistyczna (PPS), Lista nr 2 – Porozumienie dla Warszawy, Lista nr 3 – Zgoda Warszawska, Lista nr 4 – Sojusz Lewicy Demokratycznej (SLD)

    2. Lista nr 6 – Akcja Wyborcza „Solidarność” (AWS), Lista nr 7 – Rodzina Warszawska, Lista nr 8 – Unia Wolności (UW)

    3. Lista nr 9 – Ruch Katolicko-Narodowy, Lista nr 10 – Stronnictwo Demokratyczne (SD), Lista nr 11 – Koalicja PC-ROP-UPR (Koalicja Porozumienie Centrum-Ruch Odbudowy Polskie-Unia Polityki Realnej), Lista nr 12 – Samorządy-Rzemiosło-Polskie Stronnictwo Ludowe-Ekolodzy-Emeryci, Lista nr 13 – Komitet Wyborczy Powiśle, Lista nr 14 – Stołeczne Porozumienie Samorządowe, Lista nr 15 – Towarzystwo Przyjaciół Warszawy, Lista nr 20 – Apolityczni Żoliborzanie

    4. Varia

   5. 27.10.2002, 10.11.2002

    1. Generalia

    2. Sojusz Lewicy Demokratycznej i Unii Pracy (SLD i UP)

    3. Platforma Obywatelska (PO)

    4. Prawo i Sprawiedliwość (PiS)

    5. Liga Polskich Rodzin (LPR)

    6. Komitet Wyborczy Samoobrony

    7. Komitet Wyborczy Krajowej Partii Emerytów i Rencistów (KW KPEiR), Komitet Wyborczy Polskiego Stronnictwa Ludowego (KW PSL), Komitet Wyborczy Unii Polityki Realnej (KW PSL)

    8. Komitety Wyborcze Wyborców: Antyklerykalna Polska, Bezpieczna Wrocławska, Konfederacka Ruch Obrony Bezrobotnych, Metropolitalna Warszawa, Nasz Samorząd, Porozumienie Polskich Socjalistów, Rzeczpospolita Babska, Razem Polsce, Unia dla Warszawy – Wspólnota Samorządowa, Jerzego Krzekotowskiego „Warszawa, Prawo, Dom”

    9. Komitety Wyborcze: Centrum Samorządowe Nasza Stolica, Klub Wyborczy Centrum, Klub Julii Pitery, Apolityczni Żoliborzanie, Nasze Życie, Stronnictwo Demokratyczne (SD), Wspólnota 2002, Stowarzyszenie przeciw zbrodni im. Jolanty Brzostowskiej

    10. Ursus: Komitet Wyborczy Wyborców „Niezależni”, Stowarzyszenie Obywatelskie Ursus, Liga Ursus; Wilanów: Nasz Wilanów

    11. Wybory (okolice Warszawy): Brwinów, Garwolin, Góra Kalwaria, Kobyłka, Legionowo, Marki, Nowy Dwór Mazowiecki, Otwock, Piaseczno, Piastów, Rembertów, Wołomin, Wyszków, Ząbki

    12. Wybory w Polsce: Chojnów, Częstochowa, Lublin, Legnica, Łuków, Opole, Sierpc

   6. 12.11.2006, 26.11.2006

    1. Generalia

    2. Lista nr 1 – Polskie Stronnictwo Ludowe (PSL), Lista nr 2 – Liga Polskich Rodzin (LPR), Lista nr 3 – Krajowa Partia Emerytów i Rencistów (KPEiR)

    3. Lista nr 4 – Prawo i Sprawiedliwość (PiS)

    4. Lista nr 5 – Platforma Obywatelska (PO)

    5. Lista nr 6 – Lewica i Demokraci (LiD)

    6. Lista nr 7 – Samoobrona, Lista nr 15 – Mazowiecka Wspólnota Samorządowa, Lista nr 16 – Polska Partia Pracy (PPP), Lista nr 22 – Gamonie i Krasnoludki, Lista nr 24 – Unia Polityki Realnej (UPR)

    7. Lista nr 21, 29, 30, 31, 32

    8. Porozumienie Nasze Miasto, wybory do rad dzielnic

    9. Wybory (okolice Warszawy): Brwinów, Garwolin, Grodzisk, Jabłonna, Legionowo, Nowy Dwór Mazowiecki, Otwock, gmina Czernica,

    10. Wybory (okolice Warszawy): Piaseczno, Skierniewice, Stare Babice, Wołomin, Ząbki, Żyrardów

    11. Wybory w Polsce: Gdynia, Gryfice, Koszalin, Łuków, Mełgiew, Myślibórz, Namysłów, Poznań, Sieradz, Turek

    12. Wybory samorządowe uzupełniające: Lublin 18.10.2009

   7. 21.11.2010

    1. Generalia

    2. Lista nr 1 – Sojusz Lewicy Demokratycznej (SLD)

    3. Lista nr 2 – Polskie Stronnictwo Ludowe (PSL)

    4. Lista nr 4 – Platforma Obywatelska (PO)

    5. Lista nr 5 - Prawo i Sprawiedliwość (PiS)

    6. Listy nr 20, 27, 23, 28, 25, 37, 35, 34, 36, 26, 8, 14, 30

    7. Wybory (Mazowsze): Brok, Grodzisk Mazowiecki, Garwolin, Legionowo, Ciechanów, Ostrów Mazowiecka, Nowy Dwór Mazowiecki

    8. Wybory (Mazowsze): Nieporęt, Ożarów, Piaseczno, Pruszków, Skierniewice, Nieporęt, Sochaczew, Wołomin, Żyrardów

    9. Wybory w Polsce: Dolny Śląsk, Ozimek, Brzeziny, Kartuzy, Suwałki, Łuków, Piotrków Trybunalski, Sulejów, Sucha Beskidzka, Nowy Sącz, Limanowa, Gorlice, Pabianice, Lublin, Świdnik, Włocławek, Rybnik, Jarocin, Szczecin, Kleszczewo, Kostrzyń, Pobiedziska

   8. 16.11.2014

    1. Lista nr 1 – Polskie Stronnictwo Ludowe (PSL)

    2. Lista nr 3 – Prawo i Sprawiedliwość (PiS) – (Kandydat na prezydenta Warszawy, Rada m.st. Warszawy, Sejmik Województwa Mazowieckiego)

    3. Lista nr 3 – Prawo i Sprawiedliwość (PiS) – (Rady dzielnic A-P)

    4. Lista nr 3 – Prawo i Sprawiedliwość (PiS) – (Rady dzielnic R-Ż

    5. Lista nr 3 – Prawica Rzeczypospolitej (kandydaci z listy PiS)

    6. Lista nr 4 – Platforma Obywatelska (PO)

    7. Lista nr 6 –SLD Lewica Razem – (Kandydat na prezydenta Warszawy, Rada Warszawy, Sejmik Województwa Mazowieckiego)

    8. Lista nr 6 –SLD Lewica Razem – (Rady Dzielnic)

    9. Lista nr 7 – Nowa Prawica

    10. KWW Andrzeja Rozenka: Lista 31 – Bemowo, Ursynów ; lista 33 – Praga-Północ ; lista 35 – Praga-Południe ; lista 22 – kandydaci do Rady m.st. Warszawy

    11. KWW Warszawa Społeczna: Lista 31 – Praga-Południe, Wawer, Mokotów ; lista 32 – Bielany ; lista 33 – Śródmieście, Targówek, Żoliborz, lista 26 – kandydaci do Rady m.st. Warszawy

    12. Warszawska Wspólnota Samorządowa: lista 32 – Bemowo ; lista 33 – Wawer, Bielany, Mokotów ; lista 35 – Rembertów

    13. Ochocka Wspólnota Samorządowa – lista 32, Praska Wspólnota Samorządowa – lista 31, Mazowiecka Wspólnota Samorządowa – kandydaci na radnych do Sejmiku Województwa Mazowieckiego – lista 10.

    14. Inicjatywa Mieszkańców Białołęki – lista 32, Inicjatywa Mieszkańców Mokotowa – lista 32, Inicjatywa Mieszkańców Ursynowa (patrz Ursynów) – lista 33, Inicjatywa Mieszkańców Warszawy – lista 27

    15. Projekt Żoliborz – lista 32, Gospodarność Wspólnota Samorządowa – lista 33, Zieloni – lista 25, Ruch Sprawiedliwości Społecznej – P. Ikonowicz, KWW Wspólnota Patriotyzm Solidarność – lista 14, KWW Wola Zmian, Ruch narodowy, Warszawa dla Rodziny, Rodzina ma Głos!, Narodowe Odrodzenie Polski.

    16. KWW Miasto jest nasze: Lista 31 – Żoliborz ; lista 32 – Śródmieście, Praga Południe ; lista 33 – Bemowo ; lista 34 – Praga Północ

    17. Bemowo: Lista 35 – Bemowska Wspólnota Samorządowa ; lista 34 – Jarosław Dąbrowski burmistrzem dla Bemowa

    18. Rembertów: Lista 31 – lepszy Rembertów ; lista 32 – KWW Mieszkańcy Rembertowa ; lista 33 – Rembertów Bezpośrednio ; lista 34 – KWW Forum dla Rembertowa

    19. Targówek: Lista 32 – KWW Mieszkańcy Bródna, Targówka, Zacisza ; Lista 34 – KW Nasz Targówek. Ursus: Lista 31 – KWW Razem dla Ursusa ; lista 32 – KW Stowarzyszenie Obywatelskie w Ursusie

    20. Ursynów: Lista 33 – Inicjatywa Mieszkańców Ursynowa ; lista 32 – KW Nasz Ursynów

    21. Wawer: Lista 31 – Wawerska Inicjatywa Samorządowa, lista 34 – Stowarzyszenie Społeczne Wawer ; Włochy: Lista 31 – KWW Wspólnota Dzielnicy Włochy

    22. Wybory (Mazowsze): Brwinów, Michałowice, Nadarzyn, Komorów, Piastów, Pruszków

    23. Wybory (Mazowsze): Celestynów, Klembów, Kobyłka, Sulejówek, Radzymin, Wyszków

    24. Wybory (Mazowsze): Garwolin, Otwock (Rada Powiatu), Karczew

    25. Wybory (Mazowsze): Grodzisk Mazowiecki, Piaseczno

    26. Wybory (Mazowsze): Jabłonna, Legionowo, Marki, Wołomin

    27. Wybory (Mazowsze): Sochaczew, Teresin

    28. Wybory w Polsce: Bytom, Cieszyn, Gierałtowice, Kartuzy, Katowice, Kraków, Lublin, Piotrków Trybunalski, Poznań, Sanok, Skierniewice, Szczecin

Władza ustawodawcza

  1. Konstytucja

   1. Godło, barwa, hymn

   2. Konstytucja 1952, zmiany w Konstytucji 1989, projekt konstytucji KPN 1994, projekt konstytucji „S” 1994, projekt obywatelski 1996, Konstytucja 1997

   3. Varia - konstytucja

  2. Sejm

   1. Biura poselskie, posłowie

   2. Kancelaria Sejmu - wydawnictwa sejmowe

   3. Kancelaria Sejmu

   4. Kluby parlamentarne

   5. Marszałek Sejmu

   6. Podkomisje

   7. Ustawy

   8. Sejm

   9. Varia - Sejm

   10. Wybory parlamentarne

    1. Jednomandatowe okręgi wyborcze

    2. Wybory 19.01.1947

    3. Wybory 5.12.1954

    4. Wybory 20.01.1957

    5. Wybory 16.04.1961

    6. Wybory 1972, 1976

    7. Wybory 1985

     1. Patriotyczny Ruch Odrodzenia Narodowego (PRON)

    8. Wybory 4.06.1989

     1. Generalia

     2. Kandydaci Solidarności

     3. Kandydaci Zjednoczonego Stronnictwa Ludowego (ZSL), Ogólnopolskiego Porozumienia Związków Zawodowych (OPZZ), Polskiej Zjednoczonej Partii Robotniczej (PZPR)

     4. Kandydaci na Senatorów

     5. Naklejki, plastyka (generalia)

     6. Varia

    9. Wybory 27.10.1991

     1. Generalia, Państwowa Komisja Wyborcza, Fundacja Obywatelska

     2. Lista 1 – Związki zawodowe, Lista nr 2 – Polskie Stronnictwo Ludowe (PSL), Lista nr 3 – Solidarność Pracy, Lista nr 6 – Komitet Wyborczy Prawosławnych, Lista nr 7 – Chrześcijańska Demokracja, Lista nr 8 – Stronnictwo Demokratyczne (SD), Lista nr 9 – Komitet Wyborczy Rzemiosła i Małej Przedsiębiorczości

     3. Lista nr 12 – Porozumienie Obywatelskie Centrum, Lista nr 13 – Porozumienie Ludowe, Lista nr 16 – NSZZ Policjantów, Lista nr 17 – Wyborcza Akcja Katolicka

     4. Lista nr 22 – Ruch Powszechnej Własności, lista nr 23 – Stronnictwo Narodowe, Lista nr 25 – Koalicja Środowisk Kobiecych, Lista nr 30 – NSZZ „S”, Lista nr 32 – Kongres Liberalno-Demokratyczny (KLD), Lista nr 36- Ruch Chrześcijańsko-Społeczny „Przymierze”, Lista nr 39 – Ruch Demokratyczno-Społeczny

     5. Lista nr 40 – Polska Wspólnota Narodowa, Lista nr 41 – Konfederacja Polski Niepodległej (KPN), Lista nr 42 – Unia Polityki Realnej (UPR), Lista nr 43 – Polska Partia Ekologiczna i Polska Partia Zielonych, Lista nr 45 – Partia Konserwatywno-Liberalna, Lista nr 46 – Partia Wolności, Lista nr 47 – Ruch Nowej Polski, Lista nr 48 – Białoruskie Zjednoczenie Demokratyczne

     6. Lista nr 50 – Stronnictwo Sprawiedliwości Społecznej, Lista nr 53 – Sojusz Ekologiczny „Zdrowa polska”, Lista nr 54 – Unia Demokratyczna (UD), Lista nr 55 – Wyborczy blok mniejszości, Lista nr 57 – Krajowy Komitet Partii „Victoria”

     7. Lista nr 60 – Sojusz Lewicy Demokratycznej (SLD), Lista nr 61 – Partia Chrześcijańskich Demokratów, Lista nr 62 – Polska Partia Ekologiczna, Lista nr 65 – Stronnictwo Narodowo-Demokratyczne, Lista nr 66 – Kandydat niezależny Leszek Szczerba, Lista nr 67 – NSZZ „S”-80, Lista nr 68 – Polska Partia Bezdomnych, kandydaci niezależni

     8. Wybory 27.10.1991 – varia

    10. Wybory 19.09.1993

     1. Generalia, Państwowa Komisja Wyborcza

     2. Lista nr 1 – Zjednoczenie Polskie, Lista nr 2 – Katolicki Komitet Wyborczy „Ojczyzna”

     3. Lista nr 3 – Polskie Stronnictwo Ludowe „Porozumienie Ludowe” (PSL Porozumienie Ludowe), Lista nr 4 – Konfederacja Polski Niepodległej (KPN)

     4. Lista nr 5 – Sojusz Lewicy Demokratycznej (SLD)

     5. Lista nr 6 – Polskie Stronnictwo Ludowe (PSL), Lista nr 7 – Kongres Liberalno-Demokratyczny (KLD)

     6. Lista nr 8 – NSZZ „S”, Lista nr 9 – Unia Demokratyczna (UD)

     7. Lista nr 10 – Bezpartyjny Blok Wspierania Reform (BBWR), Lista nr 11 – Unia Pracy (UP)

     8. Lista nr 12 – Unia Polityki Realnej (UPR), Lista nr 15 – Koalicja dla Rzeczypospolitej

     9. Lista nr 19 – Samoobrona, Lista nr 20 – „Ojczyzna” Lista Polska, Lista nr 22 – Naczelna Organizacja Techniczna (NOT)

     10. Kandydaci niezależni

    11. Wybory 21.09.1997

     1. Generalia, Państwowa Komisja Wyborcza

     2. Lista nr 1 – Unia Pracy (UP), Lista nr 2 – Blok dla Polski, Lista nr 3 – Krajowe Porozumienie Emerytów i Rencistów Rzeczypospolitej Polskiej (KPEiR RP)

     3. Lista nr 4 – Unia Wolności (UW)

     4. Lista nr 5 – Akcja Wyborcza Solidarność (AWS)

     5. Lista nr 6 – Sojusz Lewicy Demokratycznej (SLD)

     6. Lista nr 7 – Polskie Stronnictwo Ludowe (PSL)

     7. Lista nr 8 - Unia Prawicy Rzeczypospolitej (UPR)

     8. Lista nr 9 – Ruch Odbudowy Polski, Lista nr 10 - Krajowa Partia Emerytów i Rencistów (KPEiR), Lista nr 11 – Polska Wspólnota Narodowa, Lista nr 13 – Porozumienie Prawicy Polskiej

     9. Kandydaci do Senatu

     10. Fotogazeta, jednodniówka

     11. Wybory 21.09.1997 – varia

    12. Prawybory 3.06.2001

    13. Wybory 23.09.2001

     1. Lista nr 1 – Sojusz Lewicy Demokratycznej (SLD)

     2. Lista nr 2 – Akcja Wyborcza Solidarność (AWS)

     3. Lista nr 3 – Unia Wolności (UW)

     4. Lista nr 4 – Samoobrona, Lista nr 5 – Prawo i Sprawiedliwość (PiS)

     5. Lista nr 6 – Polskie Stronnictwo Ludowe (PSL)

     6. Lista nr 7 – Platforma Obywatelska (PO)

     7. Lista nr 8 – Alternatywa, Lista nr 9 – Polska Wspólnota Narodowa

     8. Lista nr 10 – Liga Polskich Rodzin (LPR)

     9. Lista nr 14 – Polska Partia Socjalistyczna (PPS)

     10. Kandydaci do Senatu

     11. Wybory 23.09.2001 – varia

    14. Wybory 25.09.2005

     1. Prawybory, generalia

     2. Lista nr 1 – Ruch Patriotyczny

     3. Lista nr 3 – Liga Polskich Rodzin (LPR)

     4. Lista nr 4 – Partia Demokratyczna

     5. Lista nr 5 – Socjaldemokracja Polska

     6. Lista nr 6 – Prawo i Sprawiedliwość (PiS)

     7. Lista nr 7 – Sojusz Lewicy Demokratycznej (SLD)

     8. Lista nr 8 – Platforma Obywatelska (PO)

     9. Lista nr 10 – Polskie Stronnictwo Ludowe (PSL)

     10. Lista nr 12 – Platforma Janusza Korwin-Mikke

     11. Lista nr 15 – Samoobrona Rzeczpospolitej Polskiej

     12. Lista nr 17 – Dom Ojczysty

     13. KKW-S jak Senat RP, Ogólnopolska koalicja obywatelska, Antyklerykalna Partia Postępu „Racja”, Komitet Wyborczy Centrum, Inicjatywa RP, KW Odnowa Rzeczypospolitej Polskiej, KWW Normujemy przyszłość, Komitet Jutro Polski, Niezależni, Zieloni

    15. Wybory 21.10.2007

     1. Generalia

     2. Lista nr 3 – Liga Polskich Rodzin (LPR)

     3. Lista nr 6 – Prawo i Sprawiedliwość (PiS)

     4. Lista nr 8 – Platforma Obywatelska (PO)

     5. Lista nr 10 – Polskie Stronnictwo Ludowe (PSL)

     6. Prawica Rzeczypospolitej, Nowa Wizja Polski, Polska Partia Pracy (PPP)

     7. Lista nr 20 – Lewica i Demokraci (LiD)

     8. Wybory w Polsce: Lublin – Platforma Obywatelska (PO), Polskie Stronnictwo Ludowe (PSL), Prawo i Sprawiedliwość (PiS), Lewica i Demokraci (Lid), Samoobrona

    16. Wybory 9.10.2011

     1. Generalia

     2. Lista nr 1 – Prawo i Sprawiedliwość (PiS)

     3. Lista nr 3 – Sojusz Lewicy Demokratycznej (SLD)

     4. Lista nr 2 – Polska jest Najważniejsza, Lista nr 4 – Ruch Palikota, Lista nr 6 – Polska Partia Pracy – Sierpień 80 (PPP Sierpień 80), Lista nr 10 – Prawica, Unia Prezydentów

     5. Lista nr 5 – Polskie Stronnictwo Ludowe (PSL), kandydaci niezależni

     6. Lista nr 7 – Platforma Obywatelska (PO)

     7. Wybory poza Warszawą

     8. Druki ulotne wyborcze – dar Biblioteki Sejmowej

    17. Wybory 25.10.2015

     1. Generalia

     2. Lista nr 1 – Prawo i Sprawiedliwość (PiS)

     3. Lista nr 2 – Platforma Obywatelska (PO)

     4. Lista nr 3 – Partia Razem

     5. Lista nr 4 - KORWiN

     6. Lista nr 5 – Polskie Stronnictwo Ludowe (PSL)

     7. Lista nr 6 – KKW Zjednoczona Lewica

     8. Lista nr 7 – Kukiz’15

    18. Eurowybory 13.06.2004

     1. Generalia

     2. Liga Polskich Rodzin (LPR), Unia Wolności (UW), Sojusz Lewicy Demokratycznej (SLD), Prawo i Sprawiedliwość (PiS), Platforma Obywatelska (PO), Samoobrona, Socjaldemokracja Polska, Unia Polityki Realnej (UPR), Polskie Stronnictwo Ludowe (PSL)

    19. Eurowybory 7.06.2009

     1. Generalia

     2. Lista nr 3 - Samoobrona, Lista nr 4 - Polska Partia Pracy (PPP), Lista nr 5 - Libertas, Lista nr 6 – Sojusz Lewicy Demokratycznej i Unia Pracy (SLD i UP), Lista nr 7 - Centro-Lewica, Lista nr 8 - Prawica Rzeczypospolitej, Lista nr 2 – Polskie Stronnictwo Ludowe (PSL)

     3. Lista nr 9 – Platforma Obywatelska (PO), Lista nr 10 – Prawo i Sprawiedliwość (PiS)

  3. Senat

   1. Biuro Studiów i Analiz Kancelarii Senatu RP

   2. Informatory

   3. Kancelaria Senatu

   4. Kluby parlamentarne

   5. Marszałek Senatu

   6. Senat

   7. Senatorowie

  4. Referenda

   1. 30.06.1946

   2. 29.11.1987

   3. 18.02.1996 tzw. Uwłaszczeniowe

   4. 25.05.1997 Konstytucyjne

   5. 2003

  5. Uroczystości, święta, rocznice państwowe

   1. Dni, tygodnie

   2. Dzień Kobiet 8 marca

   3. Dzień Górnika 4 grudnia

   4. Święto Pracy 1 Maja

   5. Święto Konstytucji 3 Maja

   6. Święto Odrodzenia Polski 22 lipca

   7. Święto Niepodległości 11 listopada

   8. Święto Ludowe

   9. Rocznice Bitwy Warszawskiej 1920

   10. Rocznice Powstania Warszawskiego

   11. Rocznice PRL

   12. Rocznica Wielkiej Socjalistycznej Rewolucji Październikowej

   13. Tysiąclecie Państwa Polskiego

   14. Wołyń 1943

   15. Wprowadzenie stanu wojennego 13 grudnia

   16. Varia – święta, rocznice

  6. Ziemie odzyskane

   1. Ziemie odzyskane

  7. Varia

   1. Propaganda polityczna PRL


 1. PARTIE I ORGANIZACJE POLITYCZNE

  1. Akademicka Organizacja KPN „Orzeł Biały” patrz Nauka. Organizacje społeczno-polityczne

  2. Akcja Wyborcza „Solidarność” (AWS)

  3. Akcja Wyborcza „Solidarność” (AWS)

  4. Amerykańsko-Polska Unia

  5. Anarchiści

  6. Antyklerykalna Partia Postępu „Racja”

  7. ATTAC (Obywatelska Inicjatywa Opodatkowania Obrotu Kapitałowego, Association pour la Taxation des Transactions pour l' Aide aux Citoyens, Association for the Taxation of Financial Transactions for the Aid of Citizens)

  8. Blok Młodych

  9. Chrześcijańska Partia Pracy

  10. Chrześcijański Ruch Obywatelski

  11. Chrześcijańskie Stowarzyszenie Społeczne

  12. Chrześcijańsko-Demokratyczne Stronnictwo Pracy (nazwa wcześniejsza Stronnictwo Pracy)

  13. Demokratyczna Organizacja Polityczna „Słowianie”

  14. Demokratyczna Unia Kobiet

  15. Ekologiczna Unia Demokratów

  16. Europejska Partia Federalistyczna – Sekcja Polska

  17. Federacja Anarchistyczna

  18. Federacja Młodych Ruchu Odbudowy Polski

  19. Federacja Młodzieży Walczącej (FMW)

  20. Federacja Socjalistycznych Związków Młodzieży Polskiej

  21. Forum Młodych Konserwatystów

  22. Forum Obywatelskie

  23. Forum Patriotyczne Polski Walczącej

  24. Forum Prawicy Demokratycznej

  25. Forum Proamerykańskie = Pro American Forum

  26. Front Jedności Narodu (FJN) (do 1956 nazwa Front Narodowy)

  27. Front Jedności Narodu (FJN)

  28. Front Kurdystanu Irackiego

  29. Front Narodowy (od 1956 nazwa Front Jedności Narodu)

  30. Front Narodowy

  31. Głos Tajnego Robotnika Polski Walczącej i Obrony Społeczeństwa „Pomost” patrz Towarzystwo „Pomost”

  32. Grunwald patrz Zjednoczenie Patriotyczne „Grunwald”

  33. Grupa Polityczna „Samostanowienie”

  34. Grupa Samorządności Robotniczej

  35. Jef patrz Młodzi Europejscy Federaliści

  36. Klub Chrześcijańsko-Demokratyczny

  37. Klub Przyjaciół Szańca

  38. Klub Rodzimej Gospodarki Rolnej „Jutro Polski”

  39. Klub Służby Niepodległości Kraków

  40. Klub Zachowawczo-Monarchistyczny Warszawa

  41. Koalicja Konserwatywna

  42. Koalicja Republikańska

  43. Komitet Helsiński w Polsce

  44. Komitet Obrony Więzionych za Przekonania

  45. Komitet Polska-Czeczenia

  46. Komisja Zjednoczeniowa Organizacji Narodowych

  47. Komuna Otwock

  48. Komunistyczny Związek Młodzieży Polskiej

  49. Konfederacja Polski Niepodległej (KPN)

   1. Biuletyn Informacyjny

   2. Statuty

   3. Varia – KPN

  50. Konfederacja Polski Niepodległej (KPN0

  51. Kongres Liberalno-Demokratyczny

  52. Kongres Nowej Prawicy

  53. Kongres Opozycji Antyustrojowej

  54. Krajowa Partia Emerytów i Rencistów (KPEiR)

  55. Liberalno-Demokratyczna Partia „Niepodległość”

  56. Liga Polskich Rodzin (LPR)

  57. Liga Republikańska

  58. Międzymiastówka Anarchistyczna

  59. Młoda Lewica

  60. Młoda Myśl Niepodległościowa

  61. Młodzi Europejscy Federaliści

  62. Młodzi Socjaliści

  63. Młodzież Wszechpolska

  64. Młodzież Wszechpolska

  65. Na Lewo od PPS

  66. Narodowa Organizacja Rzeczypospolitej Orzeł-Prawda-Wolność

  67. Narodowe Odrodzenie Polski

  68. Narodowy Front Polski

  69. Narodowy Ruch Jedności

  70. Nasze Koło

  71. Neutrum patrz Stowarzyszenie na Rzecz Państwa Neutralnego Światopoglądowo „Neutrum”

  72. Niepodległościowa Partia Solidarność

  73. Niezależna Federacja Ekologiczna

  74. Niezależna Inicjatywa Europejska NIE

  75. Niezależna Grupa Polityczna

  76. Niezależna Suwerenna Partia Pracy

  77. Niezależny Komitet studencki na Rzecz Prezydentury Aleksandra Kwaśniewskiego

  78. Niezależny Związek Młodzieży „Kraj”

  79. Obóz Wielkiej Polski

  80. Obywatelski Ruch na Rzecz Jednomandatowych Okręgów Wyborczych Warszawa

  81. Ochotnicze Hufce Pracy (OHP)

  82. Odrodzenie Narodowe Centrum

  83. Ogólnopolska Wojskowa Organizacja Niepodległościowa

  84. Ojczyzna patrz Stronnictwo Narodowe „Ojczyzna”

  85. Organizacja Społeczno-Wychowawcza „Strzelec”

  86. Partia chrześcijańskich Demokratów

  87. Partia Demokratyczna

  88. Partia Kobiet

  89. Partia Konserwatywna

  90. Partia Ludowo-Demokratyczna

  91. Partia Ludzi Pracy

  92. Partia „N”

  93. Partia Pracy „Solidarni”

  94. Partia Rozumu

  95. Partia Wolności

  96. Partia „V” (Partia Posiadaczy Magnetowidów)

  97. Partia X

  98. Patriotyczny Ruch Odrodzenia Narodowego (PRON)

  99. Platforma Obywatelska (PO)

  100. Platforma Spartakusowców patrz Spartakusowska Grupa Polski

  101. Polska Liga Obrony Praw Człowieka i Narodu

  102. Polska Organizacja Harcerska (POH)

  103. Polska Partia Bezdomnych

  104. Polska Partia Komunistyczna

  105. Polska Partia Narodowa

  106. Polska Partia Ochrony Emerytów i Rencistów

  107. Polska Partia Odnowy Społecznej

  108. Polska Partia „Ojcowizna”

  109. Polska Partia Polityczna

  110. Polska Partia Postępu (P.P.P.)

  111. Polska Partia Praworządności

  112. Polska Partia Przyjaciół Piwa (P.P.P.P.)

  113. Polska Partia Robotnicza (PPR)

  114. Polska Partia Socjalistyczna (PPS)

  115. Polska Partia Socjalistyczna (PPS)

  116. Polska Partia Zielonych

  117. Polska Unia Ekologiczna

  118. Polska Unia Gospodarcza

  119. Polska Wspólnota Narodowa – Polskie Stronnictwo Narodowe

  120. Polska Zjednoczona Partia Robotnicza (PZPR)

   1. 1948-1950

   2. 1951-1960

   3. 1961-1970

   4. 1971-1980

   5. 1980-

   6. Edward Gierek

   7. Władysław Gomułka

  121. Polska Zjednoczona Partia Robotnicza (PZPR)

  122. Polski Front Patriotyczny

  123. Polski Ruch Narodowy patrz Rada Porozumiewawcza Polskiego Ruchu Narodowego

  124. Polski Związek Wspólnoty Narodowej

  125. Polskie Forum Chrześcijańsko-Demokratyczne

  126. Polskie Stowarzyszenie Narodowe

  127. Polskie Stronnictwo Ludowe (PSL)

   1. Programy

   2. Statuty

   3. IV Kongres PSL 18.02.1995

   4. VI Kongres PSL 21.11.1998

   5. Varia – PSL

  128. Polskie Stronnictwo Ludowe (PSL)

  129. Polskie Stronnictwo Narodowe

  130. Pomarańczowa Alternatywa

  131. Pomost patrz Towarzystwo „Pomost”

  132. Porozumienie Centrum (PC)

  133. Porozumienie Ponad Podziałami

  134. Poszukiwania patrz Stowarzyszenie Inicjatyw Społecznych „Poszukiwania”

  135. Powszechna Partia Słowian i Narodów Sprzymierzonych

  136. Prawo i Sprawiedliwość (PiS)

  137. Proletariat patrz Związek Komunistów Polskich „Proletariat”

  138. Prywatna Partia Obywateli Świata

  139. Przełom patrz Zgromadzenia Zwolenników Zdrowego Rozsądku „Przełom”

  140. Przymierze Polskie

  141. Przymierze „Samoobrona” (nazwa od 18 stycznia 2000 Samoobrona Rzeczpospolitej Polskiej)

  142. Rada Porozumiewawcza Polskiego Ruchu Narodowego

  143. Rewolucyjna Liga Robotnicza Polski

  144. Ruch Autonomii Śląska (dżs-7644, 7645)

  145. Ruch Demokratyczno-Społeczny

  146. Ruch dla Rzeczypospolitej

  147. Ruch Dozbrojenia Moralnego

  148. Ruch Ludzi Pracy

  149. Ruch Młodej Polski

  150. Ruch Narodowy w Polsce

  151. Ruch Odbudowy Polski (ROP)

  152. Ruch Pacyfistyczny

  153. Ruch Polityczny Patriotów RP „Rota” patrz Polski Front Patriotyczny

  154. Ruch Polityki Realnej patrz Unia Polityki Realnej

  155. Ruch Poparcia Palikota

  156. Ruch Społeczno-Polityczny „Sojusz Polsce”

  157. Ruch Społeczny „Alternatywa”

  158. Ruch Sprawiedliwości „Syndrom”

  159. Ruch Społeczny AWS patrz Akcja Wyborcza Solidarność

  160. Ruch Trzeciej Rzeczypospolitej

  161. Ruch „Wolność i Pokój” (WiP)

  162. Rzeczywistość patrz Stowarzyszenie Klubów Myśli Społecznej „Rzeczywistość”

  163. Samoobrona Rzeczpospolitej Polskiej (do 17 stycznia 2000 nazwa Przymierze Samoobrona)

  164. Samopomoc Chłopska patrz Praca. Związki Zawodowe Związek „Samopomoc Chłopska”

  165. Sarmacka Partia Faszystowska

  166. Służba Polsce

  167. Socjaldemokracja Rzeczypospolitej Polskiej (SdRP)

  168. Sojusz Lewicy Demokratycznej (SLD)

  169. Sojusz Lewicy Demokratycznej (SLD)

  170. Sojusz Polsce patrz Ruch Społeczno-Polityczny „Sojusz Polsce”

  171. Solidarność Polsko-Węgierska

  172. Solidarność Socjalistyczna

  173. Spartakusowska Grupa Polski

  174. Stowarzyszenie Inicjatyw Społecznych „Poszukiwania”

  175. Stowarzyszenie Klubów Myśli Społecznej „Rzeczywistość”

  176. Stowarzyszenie Konserwatywno-Liberalne „KoLiber”

  177. Stowarzyszenie na Rzecz Państwa Neutralnego Światopoglądowo „Neutrum”

  178. Stowarzyszenie Narodowe im. Romana Dmowskiego

  179. Stowarzyszenie Nowa Polska

  180. Stowarzyszenie „Pokolenie”

  181. Stowarzyszenie Społeczne „Wiara i Niezależność”

  182. Stowarzyszenie Szarych Szeregów

  183. Stronnictwo Demokratyczne (SD)

   1. 1948-1970

   2. 1971-1989

   3. 1990-

   4. Statuty

  184. Stronnictwo Demokratyczne

  185. Stronnictwo Konserwatywno-Ludowe

  186. Stronnictwo Ludowo-Chrześcijańskie

  187. Stronnictwo Narodowe, Stronnictwo Narodowe „Ojczyzna”

  188. Stronnictwo Narodowe „Szczerbiec”

  189. Stronnictwo Narodowo-Demokratyczne (SND)

  190. Stronnictwo „Porozumienie Polskie”

  191. Stronnictwo Pracy (SP) (nazwa późniejsza Chrześcijańsko-Demokratyczne Stronnictwo Pracy)

  192. Stronnictwo Wierności Rzeczypospolitej

  193. Strzelec patrz Organizacja Społeczno-Wychowawcza „Strzelec”

  194. Syndrom patrz Ruch Sprawiedliwości „Syndrom”

  195. Szczerbiec patrz Stronnictwo Narodowe „Szczerbiec”

  196. Towarzystwo Demokratyczno-Społeczne

  197. Towarzystwo „Pomost”

  198. Unia Chrześcijańsko-Społeczna

  199. Unia Demokratyczna (UD), Unia Wolności (UW)

   1. I i II Kongres

  200. Unia Polityki Realnej (UPR)

  201. Unia Pracy (UP)

  202. Unia Restytucji Monarchii

  203. Unia Socjaldemokratyczna RP

  204. Unia Społeczno-Narodowa

  205. Unia Wielkopolan

  206. Unia Wolności patrz Unia Demokratyczna (UW)

  207. Unia Wolnych Spółdzielców

  208. Wolność i Pokój patrz Ruch „Wolność i Pokój” (WiP)

  209. Victoria – Połączone Sztaby Wyborcze Lecha Wałęsy

  210. Zgromadzenia Zwolenników Zdrowego Rozsądku „Przełom”

  211. Zjednoczenie Chrześcijańsko-Narodowe

  212. Zjednoczenie Patriotyczne „Grunwald”

  213. Zjednoczone Stronnictwo Ludowe (ZSL)

   1. 1949-1970

   2. 1971-1989

  214. Zjednoczone Stronnictwo Ludowe (ZSL)

  215. Związek Harcerstwa Polskiego (ZHP)

   1. 1946-1949

   2. 1950-

  216. Związek Harcerstwa Polskiego (ZHP)

  217. Związek Harcerstwa Rzeczypospolitej (ZHR)

  218. Varia – różne organizacje harcerskie

  219. Związek Komunistów Polskich „Proletariat”

  220. Związek Młodzieży Demokratycznej (ZMD)

  221. Związek Młodzieży Polskiej (ZMP)

  222. Związek Młodzieży Pracującej „Robotnik”

  223. Związek Młodzieży Socjalistycznej (ZMS)

  224. Związek Młodzieży Socjalistycznej (ZMS)

  225. Związek Młodzieży Wiejskiej (ZMW)

  226. Związek Młodzieży Wiejskiej(ZMW)

  227. Związek Niezależnej Młodzieży Socjalistycznej (ZNMS)

  228. Związek Socjalistycznej Młodzieży Polskiej (ZSMP)

  229. Związek Socjalistycznej Młodzieży Polskiej (ZSMP)

  230. Związek Socjalistycznej Młodzieży Wiejskiej (ZSMW)

  231. Związek Walki Młodych (ZWM)

  232. Związek Zawodowy Federacyjny „Wolność”

  233. Związek „Samopomoc Chłopska”

  234. Varia – partie i organizacje polityczne (Narodno-Trudovoj Souz rossijskih solidaristov - Holandia)


 1. POLONIKA I KRESOWIANA

  1. Biblioteka Polska w Londynie

  2. Włodzimierz Illicz Lenin

  3. Józef Stalin

  4. Federacja Organizacji Kresowych

  5. Instytut Józefa Piłsudskiego w Londynie

  6. Kongres Wolnej Polski w Europie

  7. Muzeum Polskie w Rapperswilu

  8. Polonijny Ośrodek Informacji Gospodarczej

  9. Polska Fundacja Kulturalna patrz. Gospodarka. Fundacje

  10. Światowe Forum Mediów Polonijnych Tarnów

  11. Światowy Festiwal Polonijnych Zespołów Folklorystycznych Rzeszów

  12. Instytut Polski w Paryżu

   1. IX-XII 1979

   2. I-VI 1980

   3. VII, IX-XII 1980

   4. I-VI 1981

   5. VII-XII 1981

   6. I-XII 1982

   7. I-XII 1983

   8. 1984

   9. 1985

   10. 1986

   11. 1987

   12. 1988

   13. 1989

   14. 1990

   15. I-VII 1991

   16. IX-XII 1991

   17. 1992

   18. 1993

  13. Polonika – państwa

   1. Austria

   2. Czechy

   3. Francja

   4. Kanada

   5. Litwa

   6. Niemcy

   7. Rosja

   8. Stany Zjednoczone Ameryki

   9. Szwajcaria

   10. Szwecja

   11. Ukraina

   12. Wielka Brytania

    1. Do 1955

    2. 1956-1990

    3. 1991-

   13. Włochy

     1. Istituto Polacco di Roma

   14. Varia - polonika


 1. PRACA

  1. Autonomiczna Polska Organizacja Bezrobotnych

  2. Bezpieczeństwo i Higiena Pracy

  3. Centralny Instytut Ochrony Pracy

  4. Komitet Obrony Bezrobotnych

  5. Konfederacja Pracodawców Polskich

  6. Krajowy Urząd Pracy patrz Państwowo i prawo. Urzędy centralne i państwowe jednostki organizacyjne

  7. Odszkodowania niemieckie za pracę przymusową

  8. Państwowa Inspekcja Pracy

  9. Państwowa Inspekcja Pracy

  10. Polska Konfederacja Pracodawców Prywatnych

  11. Polska Konfederacja Pracodawców Prywatnych

  12. Regulaminy pracy

  13. Samorząd Robotniczy

  14. Stowarzyszenie Krajowe wobec Bezrobocia

  15. Stowarzyszenie Związek Bezrobotnych

  16. Targi pracy

  17. Umowy zbiorowe

  18. Urząd Pracy

  19. Varia – praca

  20. Varia – regulaminy pracy

  21. Związki Zawodowe

   1. Budowlani patrz Związek Zawodowy „Budowlani”

   2. Generalia

   3. Centralna Rada Związków Zawodowych

   4. Federacja Związków Zawodowych Pracowników Kultury i Sztuki

   5. Krajowy Związek Rolników, Kółek i Organizacji Rolniczych

   6. Niezależny Samorządny Związek Zawodowy Policjantów

    1. Do 1992

    2. 1993-1994

   7. Niezależny Samorządny Związek Zawodowy Pracowników Nauki, Techniki i Oświaty

   8. Niezależny Samorządny Związek Zawodowy Pracowników Wojska

   9. Ogólnopolski Związek Zawodowy Lekarzy, Pielęgniarek i Położnych

    1. Protesty: VI-VII 2007

    2. Ogólnopolskie Porozumienie Związków Zawodowych (OPZZ)

     1. 1986-1996

     2. 1996-

    3. Polski Związek Inżynierów i Techników Budownictwa

    4. „Weterani” Ogólnokrajowy Niezależny Samorządny Związek Zawodowy Weteranów Pracy i Inwalidów w Polsce

    5. Wolne Związki Zawodowe

    6. Związek Bezdomnych

    7. Związek Emerytów, Rencistów i Inwalidów

    8. Związek Nauczycielstwa Polskiego (ZNP)

    9. Związek Nauczycielstwa Polskiego

    10. Związek „Samopomoc Chłopska”

    11. Związek Zawodowy „Budowlani”

     1. 1989-1993

     2. 1994-1995

     3. 1996

     4. 1997-1999

     5. 2000-2001

    12. Związek Zawodowy Federacyjny „Wolność” patrz Partie i Organizacje Polityczne

    13. Związek Zawodowy Górników w Polsce

    14. Związek Zawodowy Metalowców

    15. Związek Zawodowy Metalowców

    16. Związek Zawodowy Pracowników Budownictwa

    17. Związek Zawodowy Pracowników Cywilnych MSW

    18. Związek Zawodowy Pracowników Handlu i Spółdzielczości w Polsce

    19. Związek Zawodowy Pracowników Handlu i Spółdzielczości w Polsce

    20. Związek Zawodowy Pracowników Kolejowych

    21. Związek Zawodowy Pracowników Książki, Prasy, Radia i Telewizji

    22. Związek Zawodowy Pracowników Kultury

    23. Związek Zawodowy Pracowników Leśnych i Przemysłu drzewnego

    24. Związek Zawodowy Pracowników Łączności

    25. Związek Zawodowy Pracowników Państwowych i Społecznych

    26. Związek Zawodowy Pracowników Poligrafii

    27. Związek Zawodowy Pracowników Przemysłu Chemicznego

    28. Związek Zawodowy Pracowników Przemysłu Spożywczego i Cukrowniczego

    29. Związek Zawodowy Pracowników Rolnych

    30. Związek Zawodowy Pracowników Służby Zdrowia

    31. Związek Zawodowy Pracowników Spółdzielczości Pracy

    32. Związek Zawodowy Rolnictwa „Samoobrona”

    33. Związek Zawodowy Transportowców i Drogowców

    34. Varia – związki zawodowe

  22. Niezależny Samorządny Związek Zawodowy „Solidarność” (NSZZ „Solidarność”)

   1. Niezależny Samorządny Związek Zawodowy „Solidarność” (NSZZ „Solidarność”)

   2. Niezależny Samorządny Związek Zawodowy „Solidarność” (NSZZ „Solidarność” – do 1989

    1. Biuro Informacji Prasowej Solidarności

    2. Branże

    3. Generalia: statuty, uchwały 1980-1981

    4. Komisja Krajowa NSZZ „Solidarność” 1980-1981

    5. Komisja Zakładowa Politechniki Warszawskiej 1980-1989

    6. Komitety różne 1981

    7. Krajowa Komisja Koordynacyjna Oświaty i Wychowania NSZZ „Solidarność” 1980-1981

    8. Krajowa Komisja Porozumiewawcza NSZZ „Solidarność” 1980-1981

    9. Ogólnopolska Międzybiblioteczna Komisja Porozumiewawcza przy NSZZ „Solidarność” 1980-1981

    10. Ogólnopolska Komisja Porozumiewawcza Nauki NSZZ „Solidarność” 1980-1981

    11. Ogólnopolski Komitet Oporu Robotników 1988

    12. Pierwszy Krajowy Zjazd Delegatów NSZZ „Solidarność” Gdańsk 5.09-10.09, 26.09-7.10.1981

    13. Tymczasowa Komisja Koordynacyjna NSZZ „Solidarność” 1980-1981

    14. Społeczny Komitet Reformy Gospodarczej 1981

    15. Region Mazowsze

     1. Generalia: program, regulaminy, statut, uchwały 1981

     2. Region Mazowsze 1980

     3. Region Mazowsze 1981

     4. Region Mazowsze 1982-1985

     5. Region Mazowsze 1986-1989

     6. Region Mazowsze. Pierwsze Walne Zebranie Delegatów 13.06-28.06.1981

    16. Regiony

     1. Region Białystok 1980-1981

     2. Region Bydgoski 1981-1989

     3. Region Częstochowa 1981-1989

     4. Region Dolny Śląsk 1980-1989

     5. Region Gdańsk 1980-1989

     6. Region Katowice 1980-1989

     7. Region Łódzki 1980-1989

     8. Region Małopolski 1980-1989

     9. Region Płocki

     10. Region Podbeskidzkie 1980-1989

     11. Region Południowo-Wschodni 1980-

     12. Region Pomorze Zachodnie 1980-1989

     13. Region Śląsko-Dąbrowski 1980-

     14. Region Środkowo-Wschodni 1980-1989

     15. Region Świętokrzyski 1980-

     16. Region Wielkopolska 1980-

     17. Region Zielona Góra 1980-

    17. Prasa

     1. Agencja Prasowa „S” – Biuletyn Pism Związkowych i Zakładowych 1981

     2. „CDN - Głos Wolnego Robotnika” Wyd. Międzyzakładowy Robotniczy Komitet Solidarności 1982-1985

     3. „Eureka” Wyd. Komitetu Ocalenia Narodowego 1989

     4. KOS Komitet Oporu Społecznego 1982-1989

     5. „Niepodległość” miesięcznik polityczny 1983

     6. Tygodnik Wojenny 1981-1983

     7. „Wprost” Biuletyn Związkowy 1981

     8. Wydawnictwa:

      1. CDN

      2. In Plus

      3. Krąg

      4. Myśl

      5. Myśl Nieinternowana

      6. Przedświt

      7. Pomost

      8. Wydawnictwo im. Konstytucji 3 Maja

      9. Oficyna Literacka

      10. Oficyna Nova

      11. Oficyna Pokolenie

      12. Oficyna Rytm

     9. Prasa – Warszawa

     10. Prasa – poza Warszawą

     11. Varia – prasa opozycyjna

    18. Organizacje Podziemne

     1. Generalia, Więźniowie polityczni, Komitet Obrony Więzionych za Przekonania, Wolne Związki Zawodowe, Związek Młodzieży Demokratycznej, Związek Narodowy Katolików, Związek Więźniów Politycznych Okresu Stalinowskiego, Związek Wyzwolenia Narodowego, Varia

      1. Ruch Obrony Praw Człowieka i Obywatela (ROPCiO), Ruch Sprawiedliwości „Syndrom”, Ruch „Wolność i Pokój”, Społeczny Komitet Nauki, Rada Jedności Narodowej, Ruch Katolickiej Młodzieży Niepodległościowej, Ruch Społeczeństwa Alternatywnego, „Odwet” Organizacja do Walki z Rosją Sowiecką

      2. Chrześcijański Związek Zawodowy Solidarność im. ks. Jerzego Popiełuszki, Czarna Fala, Edukacja opozycyjna, Federacja Młodzieży Walczącej, Grupa Niepodległościowa „Sokół”, Grupy Oporu „Solidarni”, Grupy Oporu Społecznego, Klub Służby Niepodległości, Koalicja Sprawy Polskiej, Komitet Obrony Kraju

      3. Młoda Myśl Niepodległościowa, Młodzieżowy Ruch Oporu, Niezależna Grupa Polityczna, Niezależny Ruch Społeczny im. Jerzego Popiełuszki, Partia Wolności, Polska Partia Demokratyczna, Polska Partia Komunistyczna, Polska Partia Niepodległościowa, Polska Partia Socjalistyczna, Polska Partia Rzeczypospolita Solidarna

      4. Komitet Obrony Robotników (KOR), Komitet Oporu Społecznego (KOS), Komitet Organizacyjny Funduszu Ochrony Praworządności, Konfederacja Polski Niepodległej (KPN), Kongres Solidarności Narodu, Liberalno-Demokratyczna Partia Niepodległość, Mesjaniści polscy, Międzynarodówka Anarchistyczna

      5. Towarzystwo Kursów Naukowych

     2. Inne organizacje solidarnościowe

      1. Komitet Obywatelski (1989-1991)

      2. Niezależny Samorządny Związek Zawodowy Rolników Indywidualnych 1981-1989

      3. Solidarność Młodych

      4. Solidarność Walcząca 1982, 1986-1989

     3. Tematy

      1. Bydgoszcz – marzec 1981

      2. Czerwiec 1956 – rocznice 1981

      3. Dni bez prasy 1981

      4. Fotografie 1983-1986

      5. Komuniści a NSZZ „Solidarność” 1980

      6. Konflikt wokół WSI w Radomiu

      7. Kryzys 1981

      8. Literatura opozycyjna

      9. Listy otwarte 1976, 1981

      10. Ochrona środowiska 1981

      11. Okrągły Stół

      12. Opozycja w szkołach wyższych 1981

      13. Pacyfikacja Wyższej Oficerskiej Szkoły Pożarniczej

      14. Plastyka opozycyjna

       1. Hasła, satyra

       2. Bojkot wyborów, referendum itp.

      15. Poczta „S”

       1. Znaczki, karty pocztowe

      16. Rocznice, Święta

       1. 1 Maja

       2. 3 Maja

      17. Samorząd Pracowniczy (ustawa o przedsiębiorstwach)

      18. Strajki 1981-1988

      19. Tezy do ustawy o szkolnictwie wyższym 1981

      20. Wolne soboty – konflikt 1981

      21. Varia – do 1989

     4. NSZZ „Solidarność” - od 1990

      1. Biuro Prasowo-Informacyjne Regionu Mazowsze

      2. Branże

       1. Komisja Międzyzakładowa Domów i Ośrodków Kultury

       2. Krajowa Sekcja Pracowników Artystycznych

       3. Międzyzakładowy Robotniczy Komitet „Solidarności”

      3. Chrześcijański Związek Zawodowy „Solidarność” im. ks. Jerzego Popiełuszki

      4. Instytut Informacji Naukowej, Technicznej i Ekonomicznej Polskiej Akademii Nauk (IINTE PAN) 1996, 1997, 1998

      5. Komisja Zakładowa/Fabryczna „Ursus” 1991, 1995

      6. Komisja Krajowa

      7. Krajowa Sekcja Nauki 1995, 1997, 1998

      8. Międzyzakładowe Porozumienie „Solidarności”

      9. Niezależny Samorządny Związek Zawodowy „Solidarność” (NSZZ Solidarność) 1990, 1991, 1992

      10. Politechnika Warszawska

      11. Polska Akademia Nauk 1995, 1996, 1997

      12. Prasa

       1. Kurier Mazowsza 1990-1992, 1995-1997

       2. Kurier Mazowsza 1998-1999

       3. Wolne Związki 1996, 1997

      13. Region Mazowsze

       1. 1990, 1991-1994

       2. 1995-1997, 1999, 2000-

      14. Regiony

       1. Bydgoski, Dolny Śląsk, Śląsko-Dąbrowski

       2. Regiony

      15. Rocznice

       1. Rocznice NSZZ „Solidarność”

       2. 25-lecie „Solidarności”, 30-lecie „Solidarności”

       3. 20-ta rocznica Okrągłego Stołu i wyborów 4.06.1989

       4. 25-ta rocznica Okrągłego Stołu i wyborów 4.06.1989

      16. Solidarność Pracy 1992

      17. Solidarność 80 – 1990-1992, 1994

      18. Solidarność Walcząca 1990-1991, 1993

      19. Społeczna Komisja Zdrowia

      20. Strajki

      21. Uchwały

      22. Walne Zebrania Delegatów

      23. Obchody 20-tej rocznicy Okrągłego Stołu i wyborów 4.06.1989

      24. 25-lecie „Solidarności”, 30-lecie „Solidarności”

      25. Kartki świąteczne po 1989 r.

      26. Varia


 1. SPORT

  1. Imprezy sportowe

   1. Euro 2012

   2. Olimpiady

   3. Imprezy różne

  2. Fitness, siłownie, zajęcia gimnastyczne

  3. Kluby sportowe

  4. Państwowe Tory Wyścigów Konnych

  5. Sokolstwo Polskie

  6. Sport niepełnosprawnych

  7. Towarzystwo Krzewienia Kultury Fizycznej

  8. Sporty

   1. Boks

   2. Hippika

   3. Kolarstwo

   4. Koszykówka

   5. Piłka nożna

   6. Piłka ręczna

   7. Siatkówka

   8. Sporty motorowe

   9. Sporty powietrzne

   10. Sporty wodne: kajakarstwo, pływanie, wioślarstwo, żeglarstwo

   11. Sporty zimowe

   12. Szermierka

   13. Sztuki walki

   14. Tenis


 1. STOSUNKI MIĘDZYNARODOWE

  1. Ambasady. Konsulaty

   1. Ambasada Chińskiej Republiki Ludowej

   2. Ambasada Ekwadoru

   3. Ambasada Federacji Rosyjskiej

   4. Ambasada Francji

   5. Ambasada Islamskiej Republiki Iranu

   6. Ambasada Izraela

   7. Ambasada Japonii

   8. Ambasada Kanady

   9. Ambasada Królestwa Arabii Saudyjskiej

   10. Ambasada Królestwa Belgii

   11. Ambasada Królestwa Hiszpanii

   12. Ambasada Republiki Austrii

   13. Ambasada Republiki Chorwacji

   14. Ambasada Republiki Federalnej Niemiec

   15. Ambasada Republiki Indii

   16. Ambasada Republiki Indonezji

   17. Ambasada Republiki Kolumbii

   18. Ambasada Republiki Korei

   19. Ambasada Republiki Litewskiej

   20. Ambasada Republiki Słowenii

   21. Ambasada Rumunii

   22. Ambasada Stanów Zjednoczonych Ameryki

   23. Ambasada Ukrainy

   24. Ambasada Węgier

   25. Ambasada Wielkiej Brytanii

   26. Ambasada Włoch

   27. Ambasady Rzeczypospolitej Polskiej

   28. Konsulat Generalny RP w Nowym Jorku

   29. Varia - ambasady

  2. Współpraca międzynarodowa

   1. Amnesty International

   2. ASA - Advertising Standards Authority

   3. CEFTA - Central European Free Trade Agreement (Środkowoeuropejskie Porozumienie o Wolnym Handlu)

   4. ECU Marketing - European Conferences United

   5. Event Marketing

   6. Europejska Partia Ludowa

   7. Europejskie Stowarzyszenie Promocji Euro-Pari-War

   8. FAO – Food and Agriculture Organization of the United Nations (Organizacja Narodów Zjednoczonych do Spraw Wyżywienia i Rolnictwa)

   9. Francuski Instytut Zarządzania

   10. Grupa Windsor

   11. IC PPC patrz Międzynarodowa Koalicja na Rzecz Ochrony Polskiej Wsi

   12. IAEA - International Atomic Energy Agency (Międzynarodowa Agencja Energii Atomowej MAEA)

   13. ILO - International Labour Organization (Międzynarodowa Organizacja Pracy MOP)

    1. Międzynarodowe Biuro Pracy

   14. International Coalition to Protect the Polish Countryside patrz Międzynarodowa Koalicja na Rzecz Ochrony Polskiej Wsi

   15. ISO – International Organization for Standardization (Międzynarodowa Organizacja Normalizacyjna)

   16. JAA patrz Międzynarodowe Stowarzyszenie Reklamy

   17. Komitet Współpracy Kulturalnej z Zagranicą

   18. Międzynarodowa Agencja Energii Atomowej patrz IAEA - International Atomic Energy Agency

   19. Międzynarodowa Helsińska Federacja Praw Człowieka

   20. Międzynarodowa Koalicja na Rzecz Ochrony Polskiej Wsi

   21. Międzynarodowa Organizacja Pracy patrz ILO International Labour Organization

   22. Międzynarodowe Centrum Odnowy Ludzi i Ziemi „Antrovis”

   23. Międzynarodowe Stowarzyszenie Reklamy JAA

   24. Międzynarodowe Stowarzyszenie Wspierania Kontaktów Gospodarczych, Naukowych, Kulturalnych Wschód-Zachód

   25. Międzynarodowe Towarzystwo Uniwersalizmu

   26. Międzynarodowy Komitet na Rzecz Zniesienia Sankcji przeciwko Irakowi

   27. Narodowy Związek Pracy Solidarystów Rosyjskich

   28. OECD

   29. ONZ - Organizacja Narodów Zjednoczonych

   30. Polska Rada Ruchu Europejskiego

   31. Polski Instytut Spraw Międzynarodowych patrz Nauka. Instytuty

   32. Polski Komitet Współpracy z Alliance Française

   33. Socialist Party

   34. Stowarzyszenie Europejskie

   35. Towarzystwo Współpracy z Klubem Rzymskim

   36. UNEP - United Nations Environmental Programme (Program Środowiskowy ONZ)

   37. UNEP - United Nations Environmental Programme (Program Środowiskowy ONZ)

   38. UNESCO - United Nations Educational, Scientific and Cultural Organization (Organizacja Narodów Zjednoczonych do Spraw Oświaty, Nauki i Kultury)

   39. UNESCO - United Nations Educational, Scientific and Cultural Organization (Organizacja Narodów Zjednoczonych do Spraw Oświaty, Nauki i Kultury)

   40. UNICEF - United Nations International Children’s Emergency Fund, od 1953United Nations Children’s Fund (Fundusz Narodów Zjednoczonych na Rzecz Dzieci)

   41. UNICEF - United Nations International Children’s Emergency Fund, od 1953United Nations Children’s Fund (Fundusz Narodów Zjednoczonych na Rzecz Dzieci)

   42. Unia Europejska (UE)

    1. Unia Europejska (UE)

    2. Programy

    3. Polacy w Unii Europejskiej

    4. Polska prezydencja w Unii Europejskiej

    5. Programy operacyjne UE w Polsce: PO „Zrównoważony rozwój sektora rybołówstwa i nadbrzeżnych obszarów rybackich 207-2013”

   43. Rada Europy

   44. Włoski Instytut Handlu Zagranicznego

   45. Współpraca

    1. polsko-amerykańska

    2. polsko-duńska

    3. polsko-francuska

    4. polsko-kanadyjska

    5. polsko-litewska

    6. polsko-łotewska

    7. polsko-niemiecka

    8. polsko-ukraińska

    9. polsko-włoska

    10. róźne

   46. Varia – organizacje międzynarodowe

  3. Zagadnienia wewnętrzne państw

   1. Austria

   2. Białoruś

   3. Belgia

   4. Brazylia

   5. Czechosłowacja

   6. Czechy

   7. Francja

   8. Irak

   9. Izrael

   10. Kanada

   11. Korea

   12. Litwa

   13. Łotwa

   14. Niemcy

   15. Norwegia

   16. Peru

   17. Rosja

   18. Słowacja

   19. Stany Zjednoczone Ameryki

   20. Szwecja

   21. Ukraina

   22. Węgry

   23. Wielka Brytania

   24. Włochy

   25. Varia - państwa


 1. TURYSTYKA

  1. Informatory

   1. Polska

   2. Regiony

    1. Dolny Śląsk

     1. Góry Opawskie

     2. Góry Stołowe

     3. Karkonosze

     4. Sudety

     5. Ziemia Kłodzka

    2. Kielecczyzna, Góry Świętokrzyskie

    3. Lubelszczyzna

    4. Małopolska

     1. Gorce

     2. Beskidy

    5. Mazowsze

    6. Podhale, Tatry

    7. Podkarpacie

     1. Bieszczady

    8. Podlasie

    9. Roztocze

    10. Śląsk

    11. Warmia, Mazury, Suwalszczyzna

    12. Wielkopolska

     1. Pałuki, Kujawy

    13. Wybrzeże Bałtyku, Pomorze, Żuławy

    14. Ziemia Lubuska

  2. Foldery miejscowości

   1. Aleksandrów Kujawski

   2. Augustów

   3. Banie

   4. Baranów Sandomierski

   5. Biała Góra

   6. Biała Podlaska

   7. Biały Bór

   8. Białogard

   9. Białystok

   10. Biecz

   11. Bielawa (plan)

   12. Bielsko-Biała

   13. Biskupiec

   14. Bolesławiec

   15. Borne Sulinowo

   16. Borzechowo

   17. Braniewo

   18. Brochów

   19. Brodnica

   20. Brzozów

   21. Busko Zdrój

   22. Byczyna

   23. Bydgoszcz

   24. Bystrzyca Kłodzka

   25. Bytom

   26. Bytów

   27. Cedynia

   28. Chełm

   29. Chojna

   30. Choroszcz

   31. Chorzów

   32. Choszczno

   33. Ciechocinek

   34. Cieszyn

   35. Czaplinek

   36. Czarna Woda

   37. Częstochowa Człuchów

   38. Darłowo

   39. Dąbrowa Tarnowska

   40. Drawno

   41. Drohiczyn

   42. Dukla

   43. Duszniki

   44. Dwikozy

   45. Elbląg

   46. Gdańsk

   47. Gdynia

   48. Giżycko

   49. Gliwice

   50. Głubczyce

   51. Głuchołazy

   52. Gniezno

   53. Golub-Dobrzyń

   54. Gorlice

   55. Gorzów

   56. Grudziądz

   57. Grybów

   58. Gryfino

   59. Hajnówka

   60. Hel

   61. Henryków

   62. Horyniec

   63. Iława

   64. Iłża

   65. Inowrocław

   66. Iwonicz Zdrój

   67. Jachranka

   68. Jantar

   69. Jarków

   70. Jastarnia

   71. Jastrzębie

   72. Jawor

   73. Jaworzno

   74. Jelenia Góra

   75. Jędrzejów

   76. Kalisz

   77. Kamień Pomorski

   78. Karpacz

   79. Kartuzy

   80. Katowice

   81. Kazimierz Dolny

   82. Kętrzyn

   83. Kielce

   84. Kluczbork

   85. Kluszkowce

   86. Kłodzko

   87. Knyszyn

   88. Kołbacz

   89. Kołobrzeg

   90. Konin

   91. Konstancin-Jeziorna

   92. Końskie

   93. Końskowola

   94. Kopaniec

   95. Koronowo

   96. Koszalin

   97. Kościan

   98. Kowary

   99. Kórnik

   100. Kraków

   101. Krasiczyn

   102. Krasnobród

   103. Krosno

   104. Krosno Odrzańskie

   105. Kruszwica

   106. Krynica Morska

   107. Krzeszów

   108. Krynica Zdrój

   109. Kutno

   110. Kuźnia Raciborska

   111. Kuźnica Grabowska

   112. Kwidzyn

   113. Lądek Zdrój

   114. Legnica

   115. Lesko

   116. Leszno

   117. Lębork

   118. Lgiń

   119. Lidzbark Warmiński

   120. Limanowa

   121. Lubań

   122. Lubawa

   123. Lublin

   124. Lubrza

   125. Łask

   126. Łęczyca

   127. Łobez

   128. Łomianki

   129. Łowicz

   130. Łódź

   131. Malbork

   132. Mieszkowice

   133. Międzychód

   134. Międzygórze

   135. Międzyzdroje

   136. Milicz

   137. Mińsk Mazowiecki

   138. Morąg

   139. Moryń

   140. Mszana Dolna

   141. Myślibórz

   142. Nałęczów

   143. Namysłów

   144. Nidzica

   145. Nieborów

   146. Niechorze

   147. Niepołomice

   148. Nowogard

   149. Nowogród

   150. Nowa Sól

   151. Nowy Targ

   152. Oleśnica

   153. Olsztyn

   154. Opalenica

   155. Opatów

   156. Opoczno

   157. Opole

   158. Ostroróg

   159. Ośno Lubuskie

   160. Oświęcim

   161. Otwock

   162. Paczków

   163. Paczółtowice

   164. Pelplin

   165. Pińczów

   166. Piotrków Trybunalski

   167. Pisz (plan miasta)

   168. Pleszew (plan miasta)

   169. Płock

   170. Podkowa Leśna

   171. Połczyn Zdrój

   172. Poznań

   173. Przasnysz

   174. Przemyśl

   175. Pszczew

   176. Pszczyna

   177. Puck

   178. Pułtusk

   179. Pyrzyce

   180. Rabka

   181. Radom

   182. Radzymin

   183. Rawa Mazowiecka

   184. Ruda Śląska

   185. Rydzyna

   186. Rymanów Zdrój

   187. Rytwiany

   188. Rzeszów

   189. Sandomierz

   190. Sejny (plan miasta)

   191. Siedlce

   192. Sieradz

   193. Sierpc

   194. Skarżysko-Kamienna

   195. Skawina

   196. Skoczów

   197. Sława

   198. Sławno

   199. Słupsk

   200. Solec Zdrój

   201. Solina

   202. Sopot (plan)

   203. Sosnowiec

   204. Spała

   205. Stalowa Wola

   206. Stara Kamienica

   207. Stary Sącz

   208. Staszów

   209. Strzelce Krajeńskie

   210. Strzelno

   211. Sulejów

   212. Supraśl

   213. Szczawnica

   214. Szczawno Zdrój

   215. Szczecin

   216. Szczecinek

   217. Szczucin

   218. Szczyrk

   219. Szczytno

   220. Szklarska Poręba

   221. Szydłowiec

   222. Szydłów

   223. Szymbark

   224. Środa Śląska

   225. Świątniki Górne

   226. Świdnica

   227. Świdwin

   228. Świecino

   229. Świeradów

   230. Święta Lipka

   231. Świnoujście

   232. Tarnobrzeg

   233. Tarnowskie Góry

   234. Tarnów

   235. Tomaszów Mazowiecki

   236. Toruń

   237. Tuchola

   238. Tuczno

   239. Tychy

   240. Tykocin

   241. Trójmiasto

   242. Ustka

   243. Ustronie Morskie

   244. Ustroń

   245. Wałbrzych

   246. Wałcz

   247. Warszawa

   248. Wągrowiec

   249. Wdzydze

   250. Węgrów

   251. Widuchowa

   252. Wilkowo

   253. Wisła

   254. Wiślica

   255. Wiśnicz Nowy

   256. Wleń

   257. Wodzisław Śląski (plan)

   258. Wojnicz

   259. Wolin

   260. Wrocław

   261. Wysowa Zdrój

   262. Zakopane

   263. Zalipie

   264. Zamość

   265. Zgorzelec

   266. Złocieniec

   267. Złoty Stok

   268. Zwierzyniec

   269. Żegiestów

   270. Żelazowa Wola

   271. Żory (plan)

  3. Imprezy turystyczne

   1. Terra Festiwal Slajdów Podróżniczych, Włóczykij Gryfiński Festiwal Miejsc i Podróży

   2. Konkursy, seminaria krajoznawcze, rajdy, zloty

   3. Targi turystyczne

  4. Noclegi

   1. Apartamenty, mieszkania wakacyjne, pałace, chaty, domy letniskowe

   2. Dworki, Folwarki, Gościńce, Rancza, Zajazdy

   3. Campingi, pola namiotowe

   4. Hostele

   5. Hotele

   6. Kwatery prywatne, pokoje gościnne

   7. Ośrodki kolonijne, Szkolne ośrodki wypoczynkowe, Domy wczasów dziecięcych

   8. Ośrodki konferencyjne, szkoleniowe, szkoleniowo-wypoczynkowe

   9. Ośrodki rehabilitacyjno wypoczynkowe, rehabilitacyjno-wczasowe, sanatoryjno-wczasowe

   10. Ośrodki rekreacyjno-wypoczynkowe

   11. Ośrodki wczasowe

   12. Ośrodki wypoczynkowe

   13. Ośrodki sportu i rekreacji

   14. Pensjonaty

   15. Schroniska, chatki studenckie, domy studenckie, domy turysty, stacje turystyczne

   16. Uzdrowiska- sanatoria

    1. Uzdrowisko Kopalnia Soli Bochnia

    2. Uzdrowisko Busko Zdrój

    3. Uzdrowisko Ciechocinek

    4. Uzdrowisko Cieplice

    5. Uzdrowisko Inowrocław

    6. Uzdrowisko Iwonicz

    7. Uzdrowisko Konstancin Zdrój

    8. Uzdrowisko Krynica-Żegiestów

    9. Uzdrowisko Lądek –Długopole

    10. Uzdrowisko Nałęczów

    11. Polanica

    12. Uzdrowisko Rabka

    13. Uzdrowisko Rymanów

    14. Solec

    15. Uzdrowisko Szczawnica

    16. Uzdrowisko Szczawno-Jedlina

    17. Uzdrowisko Świnoujście

    18. Ustroń

    19. Uzdrowisko Wysowa

    20. Zespół Uzdrowisko Kłodzkich

  5. Organizacje turystyczne

   1. Biura podróży, przedsiębiorstwa turystyczne

    1. Oferty wypoczynku dla dzieci i młodzieży – kolonie, obozy, zielone szkoły, zimowiska

    2. Wycieczki z prezentacją produktów

    3. AKT Maluch

    4. Fundusz Wczasów Pracowniczych

    5. Gromada

    6. Orbis

    7. Rzeszowski Klub Wysokogórski

    8. Spółdzielnia Turystyczno-Wypoczynkowa „Turysta”

    9. Biuro ośrodków i obsługi turystycznej „Camping”-LZS, Centralny Ośrodek Informacji Turystycznej, Spółdzielnia Usług Turystyczno-Wypoczynkowych „Turystyka”, Suwalsko-Mazurskie Przedsiębiorstwo Turystyczne, Wojewódzki Ośrodek Informacji Turystycznej w Krakowie, Wojewódzki Ośrodek Informacji Turystycznej w Rzeszowie, Wojewódzkie Przedsiębiorstwo Gospodarki Turystycznej „Piast”, Wojewódzkie Przedsiębiorstwo Gospodarki Turystycznej w Nowym Sączu. Odział „Tatry”, Wojewódzkie Przedsiębiorstwo Usług Turystycznych w Szczecinie

    10. Mazowiecka Izba Turystyki, Małopolska Organizacja Turystyczna, Polska Izba Turystyki, Polsko-Litewska Izba Turystyki, Polska Organizacja Turystyczna

    11. 5 Stars Club (Warszawa)

    12. ActiFun ; Air Marin (Warszawa) ; Almar (Szklarska Poręba) ; Alp Professional (Warszawa) ; A.N.A. Tour (Międzyzdroje) ; Anons (Warszawa) ; Anwa (Warszawa) ; AP Tour ; Arsoba Travel ; Astur (Lublin) ; Atas, Azja Adventure

    13. Adriatyk (Warszawa)

    14. Agrouniversal (Suwałki)

    15. Alfa Star

    16. Almatur

    17. Alpina Tour

    18. Artur (Warszawa)

    19. Axel (Szczecin)

    20. Barbara ; Bezkresy (Warszawa) ; Biuro Usług Turystycznych (Warszawa) ; Bratniak ; Brytyjskie Biura Podróży ; But (Warszawa)

    21. Best Reisen (Warszawa

    22. Bial-tur (Białystok)

    23. Campus ; Centrum Aktywności Turystycznej „Środek Europy”(Warszawa) ; Centrum Organizacji Turystyki (Warszawa) ; Centrum Usług Turystycznych i Przedsiębiorczości (Tuchów) ; CT Poland (Warszawa)

    24. Centrum Turystyki (Kraków)

    25. Crear Ravel (Warszawa)

    26. Dal (Busko Zdrój) ; Droga (Warszawa)

    27. Delta Travel (Kraków)

    28. Dom Nauczyciela (Augustów)

    29. Dromader

    30. Eagle (Warszawa) ; Easy Times ; Eko-Tourist (Kraków) ; Ela-Travel ; Eskadra Travel (Częstochowa) ; Esole Tours ; Esperantotur (Bydgoszcz) ; Euro-Bis (Warszawa) ; Europa-Travel (Warszawa) ; Eurotur (Kraków)

    31. Eximtours

    32. Faros (Świnoujście) ; Filiz (Warszawa) ; Fly Away Travel ; Foster Travel (Warszawa) ; Fregata (Świnoujście) ; FunClub

    33. First Class (Warszawa)

    34. Gacek (Kraków) ; Gandalf Travel (Łódź) ; Gemini-System (Warszawa) ; GM Travel (Brwinów) ; Grand Tours (Płock) ; Green Lite Ravel ; Guide Service (Warszawa)

    35. Grecos

    36. GTI Travel

    37. Hańcza Travel (Suwałki) ; Haxel Adventure Tours (Warszawa) ; Hellas Travel ; Herkules Express (Słupsk) ; Hispaniola (Warszawa) ; Holiday Island (Warszawa) ; Horn (Warszawa) ; Horyzonty (Warszawa)

    38. Harctur (Warszawa)

    39. Ibusz (Warszawa) ; Index ; Inkon (Warszawa) ; Incest-Nord (Białystok)

    40. Interhome

    41. Internetowe Biuro Podróży

    42. Invitatio (Warszawa)

    43. Itaka

    44. Janter (Warszawa) ; Jaworzyna (Krynica) ; Jet Touristic (Warszawa) ; Jordan Janpol ; Junior (Białystok)

    45. Jaworzyna

    46. K8 (Piaseczno) ; Kalimera (Warszawa) ; Kalinka (Warszawa) ; Kliwer (Warszawa) ; Konsorcjum Polskich Biur Podróży ; Korona Travel (Warszawa) ; Krakus (Kraków) ; Kronos (Warszawa)

    47. Krywań (Nowy Sącz)

    48. Laurazja ; Lexan (Warszawa) ; Lingwista ; Logos Tour (Poznań) ; Łysogóry (Kielce)

    49. Lekier

    50. Logos Travel (Poznań)

    51. Maciej Stanisz Biuro Turystyki Młodzieżowej (Piechowice) ; Majlen Travel (Warszawa) ; Maremania ; Marina Travel (Warszawa) ; Mazurkas Travel ; Multita ; Morskie Biuro Podróży (Świnoujście)

    52. Mediterraneum

    53. Mount Ski

    54. Nestor Travel ; New Poland (Warszawa)

    55. Nature Travel (Białystok)

    56. Neckermann

    57. Nowator (Białystok)

    58. Odegona (Kraków) ; Odyseusz (Wrocław) ; OK Services ; Orion (Warszawa) ; Orsa (Warszawa) ; Oskar ; Overtour (Warszawa)

    59. Oasis Tours

    60. Opal Travel

    61. Opawy (Głuchołazy)

    62. Orbitour Lufthansa City Center

    63. Paradorya (Warszawa) ; Parys (Warszawa) ; Patagonia ; Pieniny (Nowy Sącz) ; Pogranicze (Warszawa) ; Polan Travel (Bielsko-Biała) ; Polcamel Travel (Warszawa) ; Polish Landscape (Warszawa) ; Premio Travel ; Prestige Travel ; Prima (Białystok) ; Pro-International ; Przystanek Skandynawia

    64. Polar Travel (Kraków)

    65. Potris, Przedsiębiorstwo Organizacji Turystyki Rekreacji i Sportu

    66. Quand (Tomaszów Lubelski)

    67. Rainbow Tours (Warszawa) ; Ready 4 Travel ; Reform Travel (Warszawa) ; Regent (Poznań) ; Rego-Bis (Katowice) ; Relaks (Warszawa) ; Relax (Warszawa) ; Renata Travel ; RSD Reise Service Deutschland

    68. Róża Wiatrów (Łódź)

    69. Sawatour (Warszawa) ; Sea Tours (Gdańsk) ; Senior (Warszawa) ; Slalom ; Solur (Kraków) ; Span Travel (Warszawa) ; Sport Awal ; Sports Tour (Sopot) ; Studio-Tour (Warszawa) ; Spółdzielnia Usług Socjalnych SUS (Warszawa) ; SunFun Travel (Warszawa) ; Suwalszczyzna (Suwałki) ; Syrena (Warszawa)

    70. Scan Holiday

    71. Sigma Travels

    72. Tatra-Travel (Zakopane) ; Terra incognita (Warszawa) ; Tramp Travel (Warszawa) ; Travel Experinece (Warszawa) ; Travel Rainbow Center (Warszawa) ; Travest (Katowice) ; Trip (Zakopane) ; Turysta (Jarosław)

    73. Tourist-Polska (Warszawa)

    74. Travel (Warszawa)

    75. Triada

    76. TUI

    77. Urlop (Warszawa)

    78. Unlimited Travel Centre

    79. Urlopline

    80. Varsavolo (Warszawa) ; Venezuela Explorer ; Veni-Tour (Przemyśl) ; Victoria Travel (Zakopane)

    81. Ving

    82. Wactour (Nowy Sącz) ; Waltour (Warszawa) ; Watra-Travel ; Weltbild Podróże ; Wezyr ; Wisła (Ciechocinek) ; Works (Warszawa) ; Wybrzeże (Świnoujście ; )Wytwórnia Wypraw

    83. Young Travel ; Youth Travel ; Zwyrtołka (Zakopane); Zyg-ro Biuro Turystyki PHZ (Warszawa)

   2. Biura pielgrzymkowe: Biuro pielgrzymkowo-turystyczne Arcus (Bydgoszcz) ; Duszpasterstwo Pielgrzymkowe Księży Pallotynów ; Biuro Turystyczno-Pielgrzymkowe Frater (Bydgoszcz) ; Franciszkańskie Biuro Turystyczno-Pielgrzymkowe Patron, Katolickie Biuro Pielgrzymkowe(Warszawa), Nomada Biuro Pielgrzymkowo-Turystyczne

   3. Polskie Towarzystwo Schronisk Młodzieżowych (PTSM)

   4. Polskie Towarzystwo Turystyczno-Krajoznawcze(PTTK)

    1. Zarząd Główny

    2. Biuro Turystyki Zagranicznej

    3. Komisje

     1. Komisja Fotografii Krajoznawczej

     2. Komisja Turystyki Górskiej, Centralny Ośrodek Turystyki Górskiej, Ośrodki Kultury Turystyki Górskiej

     3. Komisja Turystyki Jeździeckiej. Podkomisja Górska

     4. Komisja Turystyki Kolarskiej

     5. Komisja Turystyki Motorowej

     6. Komisja Turystyki Żeglarskiej, Centrum Turystyki Żeglarskiej

    4. Koła

     1. Koło nr 107 „Pielgrzym” Warszawa-Żoliborz, Koło terenowe Śródmieście, Staromiejskie Koło Terenowe im. Gen. Mariusza Zaruskiego, Warszawskie Koło Przewodników Miejskich, Zespół przewodnicki „Przygoda”

    5. Oddziały

     1. Oddział Mazowsze

     2. Oddział Mokotów, Śródmieście, Żoliborz, Oddział Uniwersytecki PTTK, Warszawski Oddział przewodników PTTK

     3. Mazowieckie Forum Oddziałów PTTK

     4. Oddział krakowski. Koło grodzkie

     5. Oddział miejski – Lublin, Oddział akademicki – Lublin, Oddział w Białowieży, Białymstoku, Bydgoszczy, Częstochowie, Katowicach, Koninie, Krościenku, Międzyzdrojach, Sandomierzu, Toruniu, Odział „Trójmiasto”

     6. Regionalna Pracownia Krajoznawcza w Gdańsku

    6. Okręgi

     1. Okręg Kielecki

     2. Okręg Lubuski

     3. Okręg Łódzki

     4. Okręg Mazowiecki

    7. Imprezy

     1. Konkursy, rajdy, zloty, wystawy

    8. Obiekty noclegowe

     1. Bazy turystyczne, Hotele górskie, Ośrodki turystyki wodnej, Schroniska

    9. Przewodnickie Biuro Turystyczne PTTK „Trakt”

  6. Szlaki turystyczne

   1. Szlak ikon Doliny Sanu, Szlak ikon Doliny Osławy, The tracks of icons Osława River Valley, Szlak ikon

   2. Kopernikowskim Szlakiem, Szlakiem Kopernika, Szlakiem Kopernika: przewodnik, Szlakiem Mikołaja Kopernika, Szlak Kopernika, Lubawa –szlak kopernikowski, Szlakiem wybitnych postaci historycznych: Mikołaj Kopernik i Immanuel Kant

   3. Szlak Chopinowski z Warszawy do Sannik

   4. Węgierskim Szlakiem

   5. Szlakiem orlich gniazd

   6. Turystyczny szlak Łokietka

   7. Szlak Jana III Sobieskiego

   8. Szlak Karola Wojtyły - Wadowice

   9. Szlakiem Sienkiewicza, Szlakiem Szwejka

   10. Podlaski szlak tatarski

   11. Podlaski szlak bociani

   12. Pomorski szlak cysterski, Południowo-zachodni szlak cysterski, Szlak cysterski w Polsce – pocysterski zespół kościelno-klasztorny w Lądzie nad Wartą

   13. Transgraniczny szlak dominikański

   14. Szlak grunwaldzki

   15. Atrakcje turystyczne województwa katowickiego – zabytkowe kościoły drewniane, Atrakcje turystyczne województwa katowickiego – szlakiem zabytków techniki

   16. Szlak zabytków techniki województwa śląskiego, Szlak zabytków techniki w Wielkopolsce

   17. Szlak architektury drewnianej województwa śląskiego

   18. Małopolska trasa UNESCO, Województwo Małopolskie – szlak architektury drewnianej

   19. Szlakiem partyzanckim województwa łódzkiego

   20. Szlak walk partyzanckich Lubelszczyzny

   21. Szlakami Wału Pomorskiego

   22. Szlak solny

   23. Szlak szklarski Karkonosze – Góry Izerskie

   24. Szlak uzdrowiskowy

   25. Szlak „Złotych Górników”

   26. Kraków-Morawy-Wiedeń Greenways

   27. Droga Książęca-Via Dualis

   28. Europejski Szlak Teatrów Historycznych

   29. Szlak mobilizacji 10 pułku ułanów litewskich w sierpniu 1939 roku

   30. Na szlaku książąt mazowieckich

   31. Polskie zamki gotyckie – szlakiem zamków gotyckich w rejonie Morza Bałtyckiego, Polskie zamki gotyckie, Szlakiem zamków gotyckich, Zamki gotyckie na szlakach wojsk napoleońskich

   32. Turystyczny szlak gniazd rodowych Lubomirskich

   33. Droga św. Jakuba w Polsce

   34. Szlak Doliny Liwca dla turystów, zmotoryzowanych i rowerowych

   35. Dolina Dolnej Wisły – szlak turystyczny, Mapa krajobrazu kulturowego Doliny Dolnej Wisły

   36. Szlak piastowski

   37. Szlak ginących zawodów

   38. Bitwa pod Białymstokiem A.D. 1769 szlak turystyczny

   39. Karta położenia zabytków techniki Staropolskiego Okręgu Przemysłowego

   40. Szlak jagielloński Kraków-Lublin-Wilno

   41. Szlak jurt pogranicza

   42. Szlak kaszubski, Kaszubski szlak turystyczny im. Juliana Rydzkowskiego, szlak kociewski

   43. Szlaki turystyczne na terenie gminy Dąbrowa Białostocka

   44. Bory Tucholskie szlaki turystyczne

   45. Góry Świętokrzyskie najatrakcyjniejsze szlaki turystyczne

   46. Kieleckie szlaki spacerowe - przewodnik

   47. Kujawsko-pałucki szlak turystyczny

   48. Szlak krainy głogowsko-żagańskiej

   49. Szlaki turystyczne Warmii i Mazur

   50. Szlaki turystyczne Lubelszczyzny – Puławy, Kazimierz, Nałęczów

   51. Z biegiem Wieprza cz. 7-9

   52. Szlaki turystyczne AOS PRz Bezmiechowa (Akademicki Ośrodek Szybowcowy Politechniki Rzeszowskiej)

   53. Szlaki turystyczne okolic Grodziska Mazowieckiego

   54. Podwarszawskie szlaki piesze Mienia, Mrozy, Lasy Mileńskie

   55. Informator wycieczkowy okolic Warszawy

   56. Najciekawsze Wielkopolskie szlaki turystyczne - szlak 6, szlak 7

   57. Spacery w okolice Kazimierza cz. 1-2

  7. Turystyka konna

  8. Turystyka rowerowa

  9. Turystyka wodna

  10. Zwiedzanie, atrakcje turystyczne

   1. Bunkry, fortyfikacje, twierdze

   2. Grody, grodziska

   3. Jaskinie, podziemia, kopalnie, podziemne trasy turystyczne

   4. Koleje wąskotorowe, kolejki retro

   5. Parki miniatur

   6. Parki linowe

   7. Zamki, pałace, dwory

  11. Turystyka zagraniczna

   1. Informatory turystyczne krajów

    1. Andora

    2. Austria

    3. Azerbejdżan

    4. Belgia

    5. Białoruś

    6. Boliwia

    7. Bułgaria

    8. Chiny

    9. Chorwacja

    10. Cypr

    11. Czarnogóra

    12. Czechosłowacja

    13. Czechy

    14. Dania

    15. Dominikana

    16. Egipt

    17. Ekwador

    18. Estonia

    19. Etiopia

    20. Filipiny

    21. Finlandia

    22. Francja

    23. Grecja

    24. Gruzja

    25. Hiszpania

    26. Holandia

    27. Indie

    28. Irlandia

    29. Izrael

    30. Japonia

    31. Jugosławia

    32. Kanada

    33. Kenia

    34. Korea

    35. Lichtenstein

    36. Liban

    37. Litwa

    38. Luxemburg

    39. Łotwa

    40. Malezja

    41. Malta

    42. Maroko

    43. Meksyk

    44. Mongolia

    45. Niemcy

    46. Norwegia

    47. Pakistan

    48. Panama

    49. Peru

    50. Portugalia

    51. Republika Południowej Afryki

    52. Rosja

    53. Rumunia

    54. San Marino

    55. Singapur

    56. Słowacja

    57. Słowenia

    58. Sri Lanka

    59. Stany Zjednoczone Ameryki

    60. Szwajcaria

    61. Szwecja

    62. Tajlandia

    63. Tunezja

    64. Turcja

    65. Ukraina

    66. Urugwaj

    67. Uzbekistan

    68. Wenezuela

    69. Węgry

    70. Wielka Brytania

    71. Włochy

    72. Zambia

    73. Związek Radziecki

  12. Sprzęt turystyczny

  13. Varia


 1. UNIWERSYTET WARSZAWSKI (UW)

  1. Generalia

   1. Dokumenty organizacyjne uczelni

   2. Historia, rozwój

   3. Informatory dla kandydatów

   4. Informatory

   5. Kursy przygotowawcze na studia

   6. Regulaminy studiów

   7. Rekrutacja

   8. Statut

   9. Ustawa o szkolnictwie wyższym – projekty, tezy, zmiany

  2. Administracja

   1. Biuro Obsługi Badań (BOB), Biuro do Spraw Osób Niepełnosprawnych, Biuro Współpracy z Zagranicą (BWZ)

   2. Biuro Spraw Socjalnych, Biuro Spraw Pracowniczych (BSP)

   3. Pracownicza Kasa Zapomogowo-Pożyczkowa

   4. Powszechny Zakład Ubezpieczeń. Oddział UW (PZU UW)

  3. Biblioteka Uniwersytecka (BUW)

   1. Budynek biblioteczny

   2. Druki akcydensowe

   3. Generalia: regulaminy, sprawozdania, struktura, statuty

   4. Gabinet Dokumentów Życia Społecznego (GDŻS)

   5. Gabinet Rękopisów

   6. Gabinet Rycin

   7. Gabinet Starych Druków (GSD)

   8. Gabinet Zbiorów Muzycznych (GZM)

   9. Imprezy w BUW

    1. Debaty, dyskusje

    2. Gale, nagrody, uroczystości

    3. Instalacje, performance, przedstawienia

    4. Koncerty

    5. Konferencje

    6. Promocje książek, spotkania autorskie

    7. Seminaria

    8. Wykłady

    9. Imprezy – varia

   10. Imprezy w BUW (organizowane przez BUW)

    1. Aukcja dzieł sztuki

    2. Autorskie czwartki

    3. Festiwal Nauki w BUW, Noc Muzeów

    4. Goście w BUW

    5. Klub pod Otwartą Księgą

    6. Konferencje organizowane przez BUW

    7. Lipcowe koncerty w BUW

    8. Przekazanie darów, prezentacja zbiorów

    9. Rocznice BUW na Powiślu

    10. Sesje, spotkania

    11. Spotkania pracownicze

    12. Tydzień Bibliotek, Dzień Bibliotekarza

   11. Informatory o działalności merytorycznej BUW

   12. Instytucje w BUW

   13. Klub Bibliotecznych Poetów

   14. Księgarnia „Liber”

   15. Narodowy Uniwersalny Katalog Centralny (NUKAT)

   16. Pawilon herbaciany

   17. Praca Biblioteki Uniwersyteckiej

   18. Pracownicy

   19. Rada Biblioteczna

   20. Wystawy w BUW

    1. Do 1990

    2. 1991-2003

    3. 2004-2006

    4. 2007-2009

    5. 2010-2013

    6. 2014-

    7. Zaproszenia na imprezy w BUW

     1. Konferencje organizowane przez BUW

    8. Żałobne karty

    9. Varia - biblioteka

  4. Filia UW w Białymstoku

   1. Filia w Białymstoku

  5. Jednostki i Wydziały

   1. Archiwum UW

   2. Centrum Archeologii Śródziemnomorskiej im. prof. K. Michałowskiego

   3. Centrum Badań Wschodnich UW

   4. Centrum Europejskie UW

   5. Centrum Informatyczne UW, ICM

   6. Centrum Języka Polskiego i Kultury Polskiej dla Cudzoziemców „Polonicum” (POL)

   7. Centrum Kształcenia Nauczycieli Języków Obcych i Edukacji Europejskiej UW, Uniwersyteckie Kolegium Kształcenia Nauczycieli Języka Francuskiego

   8. Centrum Studiów Latynoamerykańskich (CESLA)

   9. Europejski Instytut Rozwoju Regionalnego i Lokalnego

   10. Instytut Badań Interdyscyplinarnych „Artes Liberales”, Ośrodek Badań nad Tradycja Antyczną

   11. Międzyuczelniany Ośrodek Metodyki Nauczania Języków Obcych

   12. Międzywydziałowe Studia …

   13. Muzeum UW, Galeria Muzeum UW

   14. Ogród Botaniczny UW

   15. Ośrodek Badań nad Tradycją Antyczną patrz Instytut Badań Interdyscyplinarnych „Artes Liberales”

   16. Ośrodek Kultury Francuskiej (OKF)

   17. Ośrodek Studiów Amerykańskich (OSA)

   18. Ośrodek Studiów Brytyjskich (OSB)

   19. Studium Europy Wschodniej patrz Wydział Orientalistyki. Studium Europy Wschodniej

   20. Studium Kształcenia Otwartego

   21. Studium Wychowania Fizycznego i Sportu (SWFiS)

   22. Szkoła Języków Obcych (SJO)

   23. Środowiskowe Laboratorium Jonów Ciężkich

   24. Świetlica UW

   25. Uniwersyteckie Centrum Badań nad Środowiskiem Przyrodniczym

   26. Uniwersyteckie Centrum Wolontariatu

   27. Uniwersyteckie Kolegium Kształcenia Nauczycieli Języka Francuskiego patrz Centrum Kształcenia Nauczycieli Języków Obcych i Edukacji Europejskiej UW

   28. Uniwersytecki Ośrodek Transferu Technologii

   29. Uniwersytet Otwarty (UO)

   30. Wschodnia Szkoła Letnia patrz Wydział Orientalistyki. Wschodnia Szkoła Letnia

   31. Wydawnictwa UW

   32. Wydział Biologii

   33. Wydział Chemii

   34. Wydział Dziennikarstwa i Nauk Politycznych (WDiNP)

   35. Wydział Filozofii i Socjologii (WFiS)

   36. Wydział Fizyki (WF)

   37. Wydział Geografii i Studiów Regionalnych (WGiSR)

   38. Wydział Geologii (WG)

   39. Wydział Historyczny (WH)

    1. Instytut Archeologii (IA)

    2. Instytut Etnologii i Antropologii Kulturowej (IEiAK)

    3. Instytut Historii Sztuki (IHS)

    4. Instytut Historyczny (IH)

    5. Instytut Informacji Naukowej i Studiów Bibliologicznych (IINiSB)

    6. Instytut Muzykologii (IM)

   40. Wydział Lingwistyki Stosowanej i Filologii Wschodniosłowiańskich (nazwa wcześniejsza Wydział Rusycystyki i Lingwistyki Stosowanej)

    1. Instytut Lingwistyki Stosowanej, Instytut Kulturologii i Lingwistyki Antropocentrycznej (dawniej Katedra Języków Specjalistycznych)

    2. Instytut Rusycystyki

    3. Katedra Białorutenistyki, Katedra Studiów Interkulturowych Europy Środkowo-Wschodniej, Katedra Ukrainistyki

   41. Wydział Matematyki, Informatyki i Mechaniki (WMIM)

   42. Wydział Nauk Ekonomicznych (WNE)

   43. Wydział Neofilologii

    1. Instytut Anglistyki (IA)

    2. Instytut Germanistyki (IG)

    3. Instytut Romanistyki (IR)

    4. Instytut Studiów Iberyjskich i Iberoamerykańskich

    5. Katedra Hungarystyki

    6. Katedra Italianistyki

   44. Wydział Orientalistyczny (nazwa wcześniejsza Wydział Neofilologii. Instytut Orientalistyki) (IO)

    1. Zakład Japonistyki i Koreanistyki

    2. Studium Europy Wschodniej

    3. Wschodnia Szkoła Letnia

     1. Do 2005

     2. 2006-2008

     3. 2009-2011

     4. 2012-

   45. Wydział Pedagogiczny

    1. Ankieta: Badania nad kursami przygotowawczymi na wyższe uczelnie

   46. Wydział Polonistyki

    1. Instytut Filologii Klasycznej (IFK)

    2. Instytut Języka Polskiego (IJP)

    3. Instytut Kultury Polskiej (IKP)

    4. Instytut Literatury Polskiej (ILP)

    5. Instytut Polonistyki Stosowanej (IPS)

    6. Instytut Slawistyki Zachodniej i Południowej (ISZiP)

    7. Biblioteka im. Wacława Borowego

   47. Wydział Prawa i Administracji (WPiA)

   48. Wydział Psychologii

   49. Wydział Stosowanych Nauk Społecznych i Resocjalizacji (nazwa wcześniejsza Wydział Profilaktyki, Resocjalizacji i Problemów Społecznych)

   50. Wydział Zarządzania

   51. Varia – wydziały i jednostki UW

  6. Studenci: imprezy, koła, organizacje, sprawy socjalno-bytowe, stowarzyszenia

   1. Adwokatura studencka

   2. AIESEC UW

   3. Akademickie Zrzeszenie Turystyczne UW

   4. Akademicki Klub Polityczny Wydziału Dziennikarstwa i Nauk Politycznych UW

   5. Akademicki Związek Sportowy Uniwersytetu Warszawskiego (AZS UW)

   6. „Auditorium” Tygodnik Akademicki

   7. Biuro Obsługi Ruchu Turystycznego „Uniwertour”

   8. Biuro Spraw Studenckich

   9. Biuro Zawodowej Promocji Absolwentów UW, Biuro Karier UW

   10. Chór UW

   11. Domy studenckie

   12. Dyskusyjny Klub Filmowy UW

   13. ELSA Europejskie Stowarzyszenie Studentów Prawa UW

   14. Europejskie Centrum Współpracy Młodzieży UW

   15. Festyny

   16. Forum dyskusyjne „Sine ira”

   17. Grupa Oporu „Solidarni” patrz NZS Grupa Oporu „Solidarni”

   18. Juwenalia

   19. Kabaret Literacki Antyquariat

   20. Klub Absolwentów UW

   21. Klub ACKN „Giovanni”, Indeks

   22. Klub Hybrydy

   23. Klub Proxima

   24. Klub Studencki „Solidarność Socjalistyczna”

   25. Klub Uniwersytecki „SKOS”

   26. Koła naukowe

   27. Letni Ogródek

   28. Międzyśrodowiskowy Klub Dyskusyjny UW im. Jana Strzeleckiego

   29. Niezależne Zrzeszenie Studentów UW (NZS UW)

    1. Centrum Informacji Akademickiej 1981

    2. Gazeta Strajkowa 1981

    3. Biuletyn specjalny „Post Factum”

    4. Niezależne Zrzeszenie Studentów UW

     1. Do 1980

     2. 1981-1985

     3. 1986-1989

     4. 1990-

    5. Varia – NZS UW

   30. Ośrodek Informacji o studiach w USA

   31. Programy dla studentów

    1. Socrates

    2. Erasmus

  7. PTTK. Oddział Uniwersytecki

   1. „Jarema” Klub Turystyczny

   2. Studencki Klub Górski (SKG)

  8. „Prokura” Stowarzyszenie Studentów i Absolwentów Wydziału Prawa i Administracji

  9. Redakcje czasopism studenckich

  10. Samorząd studentów UW

   1. Do 1990

   2. 1991-

  11. SIGMA Ośrodek Pracy Politycznej UW

   1. „Wspólne Rozmowy” R. 1981, nr 1-2, 4-13, 15-18

  12. Socjalistyczny Związek Studentów Polskich

  13. Stowarzyszenie Euro-Atlantyckie. Sekcja akademicka

  14. Studenckie Biuro Pracy „Uniwer”

  15. Targi Organizacji Studenckich i Kół Naukowych

  16. Teatr Akademicki UW

  17. Towarzystwo Przyjaciół UW

  18. Uczelniana Bohema Artystyczna 449

  19. „Unikat” patrz Uniwersytecki Klub Turystyczny

  20. „Uniwer” patrz Studenckie Biuro Pracy „Uniwer”

  21. Uniwersytecki Klub Turystyczny „Unikat”

  22. „Uniwertour” patrz Biuro Obsługi Ruchu Turystycznego „Uniwertour”

  23. Warsaw University Summer Education patrz WUSE

  24. „Warszawianka” patrz Zespół Pieśni i Tańca „Warszawianka”

  25. Warszawskie Koło Humanistyczne

  26. WUSE

  27. Zespół Kameralny UW „Collegium Musicum”

  28. Zespół Pieśni i Tańca „Warszawianka”

  29. Zrzeszenie Studentów Polskich (ZSP)

   1. Do 1980

   2. 1980-1989

   3. 1990-1999

   4. 2000-

  30. Varia - studenci

  31. Wydarzenia, uroczystości na UW

   1. Debaty, dyskusje

   2. „Dzień Ziemi” na UW

   3. Festiwal Nauki na UW

   4. Filmy, spektakle

   5. Inauguracje roku akademickiego

    1. Do 2000

    2. 2001-

   6. Kolokwia

   7. Koncerty

   8. Koncerty z cyklu: 200 kantat Bacha na 200-lecie UW, Chóralne akceleracje, Drama per musica, Gra Europa, Muzyka dawna Europa nowa, Muzyka polska Inspiracje, Przyjaciele dla Uniwersytetu, Wanda Lewandowska in memoriam

   9. Konferencje

   10. Kongresy

   11. „Marzec 1968” – obchody rocznic

   12. Nadania tytułu „Doctor honoris causa”

   13. Nagrody

   14. Odnowienia doktoratów

   15. Odsłonięcia tablic, nadanie imienia

   16. Promocje książek

   17. Protesty: apele, listy otwarte, odezwy, strajki

   18. Rocznice

   19. Rok Fryderyka Chopina na UW

   20. Rok Kultury 2007

   21. Seminaria

   22. Sesje

   23. Spotkania

   24. Spotkania świąteczne, świąteczno-noworoczne

   25. Sympozja

   26. Święto UW, koncerty urodzinowe

   27. Uroczystości podpisania porozumień, umowy o współpracy

   28. Uroczystości podpisania umowy dot. budowy, wmurowania kamienia węgielnego, otwarcia nowego gmachu itp.

   29. Uroczystości wręczenia stypendiów

   30. Wizyty

   31. Wybory

   32. Wykłady

   33. Wystawy

   34. Zaproszenia dla Rektora

   35. Varia - wydarzenia

  32. Władze UW

   1. Komisje

   2. Komisje senackie

   3. Pełnomocnik Rektora ds. Osób Niepełnosprawnych

   4. Prorektorzy UW

   5. Rektor UW

   6. Senat UW

    1. 1980

    2. 1981

    3. 1982

    4. 1983

    5. 1984

    6. 1985

    7. 1986

    8. 1987

    9. 1988

    10. 1989

    11. 1990

    12. 1991

    13. 1992

    14. 1993

    15. 1994

    16. 1996

    17. 1997

    18. 1998

    19. 1999

    20. 2000

    21. 2001

    22. 2002

    23. 2003

    24. 2004

    25. 2005

    26. 2006

    27. 2007

    28. 2008

    29. 2009

    30. 2010

    31. 2011

  33. Związki zawodowe

   1. Niezależny Samorządny Związek Zawodowy „Solidarność” UW (NSZZ UW)

    1. Klub Dyskusyjny NSZZ „Solidarność” przy UW

    2. Koło Emerytów NSZZ „Solidarność”

    3. Komisja Porozumiewawcza Związków Zawodowych przy UW

    4. Komitet Strajkowy NSZZ „Solidarność” UW 1981

    5. NSZZ „Solidarność” UW

    6. NSZZ „Solidarność” UW. Koła wydziałowe

     1. Biblioteka Uniwersytecka (BUW)

     2. Wydział Chemii

     3. Wydział Fizyki

     4. Wydział Historyczny

     5. Wydział Psychologii

     6. Wydział Rusycystyki

    7. NSZZ „Solidarność” UW. Informacja bieżąca UW

    8. NSZZ „Solidarność” UW. Komisja Zakładowa

     1. 1980-1981, 1989

     2. 1990, 1992-1993, 1995-1999, 2000-

   2. Polskie Zjednoczona Partia Robotnicza UW (PZPR UW)

   3. Związek Nauczycielstwa Polskiego UW (ZNP UW)

  34. Varia


 1. VARSAVIANA

  1. Biura rachunkowo-ksiegowe

  2. Ćwiczenia , siłownie, joga, tai-chi

  3. Ecco Walkathon

  4. Ekologia - torebki „psie”

  5. Festiwal Warszawski Skrzyżowanie Kultur

  6. Fitness

  7. Gospodarka

   1. Agencje nieruchomości

   2. Antyki

   3. Artykuły biurowe, tonery

   4. Atrakcje dla dzieci

   5. Dywany – hurtownie, kiermasze, wyprzedaże

   6. Handel, jarmarki, kiermasze

   7. Manicure, pedicure, salony fryzjerskie, solaria, depilacja

   8. Meble, wnętrza

   9. Okna, drzwi, balkony

   10. Papier, drukarnie, ksero

   11. Second hand (odzież używana)

   12. Sklepy – artykuły dla dzieci

   13. Sklepy kosmetyczne

   14. Sklepy odzieżowe

   15. Sklepy sportowe

   16. Sklepy spożywcze

   17. Sklepy z obuwiem

   18. Sklepy – ulotki reklamowe

   19. Varia - budownictwo

   20. Usługi

   21. Usługi samochodowe

   22. Usługi remontowe, ogrzewanie, gaz, hydraulika

   23. Żywność ekologiczna - sklepy

  8. Kancelarie prawnicze

  9. KL Warschau

  10. Kontynent Warszawa

  11. Maraton Warszawski, Bieg Niepodległości, Run Warsaw

  12. Medycyna estetyczna, modelowanie sylwetki

  13. Ogrody Muzyczne, Turning Sounds

  14. Powiślenia

  15. Salony kosmetyczne, salony urody

  16. Społeczny Fundusz Odbudowy Stolicy (SFOS)

  17. Obchody IV wieków stołeczności Warszawy

  18. „Obcy w Warszawie, cudzoziemcy w Warszawie, Warszawa wielokulturowa

  19. Varsaviana

   1. 1970-1989

   2. 1990-1999

   3. 2000-2004

   4. 2005-2007

   5. 2008-2010

   6. 2011-2015

  20. Festiwal „Muzyczna Praga”

  21. Torwar

  22. Sala Kongresowa

  23. Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji (MPWiK)

  24. Warszawska Jesień Poezji, Warszawski Festiwal Poezji

  25. Warszawskie Informatory Handlowe

   1. Informator Stolicy

   2. Wiem Gdzie : informator usługowo-handlowy

  26. Warszawski Tydzień Kultury bez barier
 1. WYDARZENIA HISTORYCZNE

  1. Wydarzenia w Polsce

   1. II Światowy Kongres Obrońców Pokoju

   2. Jedwabne 2001

   3. Marsz protestacyjny 21.03.1996 (w związku z zabójstwem Wojtka Króla)

   4. Narodowa Pożyczka

   5. Pokojowe Marsze Wielkanocne

   6. Powódź 1997

   7. Protesty

   8. Wydarzenia na Wybrzeżu - grudzień 1970

   9. Zjazd Premierów w Gnieźnie 2000

   10. Katastrofa smoleńska 2010

  2. Wydarzenia na świecie

   1. Afganistan 1981

   2. Białoruś

   3. Chiny – wydarzenia na Placu Tian’anmen 1989

   4. Czechosłowacja 1968, 1979, 1981

   5. Czeczenia 1994

   6. Irak

   7. Jugosławia 1991

   8. Kuba

   9. Laos

   10. Litwa

   11. Palestyna

   12. Rumunia

   13. Węgry

   14. Kurdowie

   15. Wojna w Zatoce Perskiej 1991

  3. Varia – wydarzenia na świecie


 1. ZDROWIE

  1. AIDS

  2. Akcje antynikotynowe

  3. Akcje sanitarno-porządkowe

  4. Alkoholizm

   1. Al.-Anon

  5. Antykoncepcja

  6. Apteki

  7. Centrum Zdrowia Dziecka, Centrum Zdrowia Matki Polki

  8. Choroby

   1. Alergie

   2. Autyzm

   3. Choroby dzieci

   4. Choroby serca

   5. Cukrzyca

   6. Grypa

   7. Nadciśnienie tętnicze

   8. Choroby (różne)

  9. Ciąża, szkoły rodzenia

  10. Domy opieki, agencje pielęgniarsko-opiekuńcze

  11. Farmaceutyka (Polskie Towarzystwo Farmaceutyczne)

  12. HIV

  13. Honorowe krwiodawstwo

  14. Hospicja

  15. Instytuty: Kardiologii, Terapii „Gestalt”

  16. Izby: Aptekarskie, Lekarskie, Pielęgniarek i Położnych

  17. Kasy Chorych

  18. Kosmetyki lecznicze

  19. Leki, parafarmaceutyki

  20. Leki ziołowe

  21. Leki – ulotki dla pacjenta

  22. Medycyna naturalna

  23. Narkomania

  24. Narodowy Fundusz Zdrowia

  25. Niepełnosprawni

   1. Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych

   2. Integracja

  26. Odnowa biologiczna, rehabilitacja

  27. Okulistyka

  28. Onkologia

  29. Osteoporoza

  30. Otyłość

  31. Państwowy Zakład Higieny

  32. Pierwsza Pomoc

  33. Polski Czerwony Krzyż

  34. Profilaktyka

  35. Przychodnie, poradnie

  36. Towarzystwa

   1. Polskie Towarzystwo Psychiatryczne

   2. Polskie Towarzystwo Walki z Kalectwem

   3. Towarzystwa Medyczne

   4. Towarzystwa medytacyjne

   5. Towarzystwa psychologiczne

   6. Towarzystwa psychotroniczne

  37. Stomatologia

  38. Stowarzyszenia

   1. Stowarzyszenie „Heart to Heart”

   2. Stowarzyszenie Monar

   3. Stowarzyszenie Niepijących i Niepalących „Abstynencja”

   4. Stowarzyszenie Pomocy Dzieciom Chorym na Schorzenia Dróg Żółciowych i Wątroby

   5. Stowarzyszenie „Primum non nocere”

   6. Stowarzyszenie Przyjaciół Dzieci Chorych „Serce”

   7. Stowarzyszenie Przyjaciół Serca i Życia

   8. Stowarzyszenie Ruch Promocji Zdrowia Młodzieży „Sami Sobie”

  39. Szczepienia

  40. Szpitale

  41. Weterynaria

  42. Wydarzenia naukowe

  43. Varia – reforma zdrowia

  44. Varia – reklama wydawnictw medycznych

  45. Varia – sesje, spotkania, wykłady, warsztaty o zdrowiu

  46. Varia – centra, komitety, ośrodki

  47. Varia - zdrowie


 1. ZWIĄZKI WYZNANIOWE/ŻYCIE RELIGIJNE

  1. Generalia

   1. Czasopisma

   2. Grafika, ilustracje

   3. Jednodniówki

   4. Komunikaty

   5. Listy pasterskie

   6. Rok liturgiczny

   7. Zapowiedzi książek

  2. Duszpasterstwo

   1. Apostolstwo Chorych

   2. Duszpasterstwo Akademickie, Ludzi Pracy i in.

   3. Duszpasterstwo Środowisk Twórczych

  3. Ekumenizm

   1. Ekumenizm

   2. Instytut Dialogu Katolicko-Judaistycznego

   3. Polska Rada Chrześcijan i Żydów

  4. Kultura

   1. Imprezy

   2. Kultura

  5. Nauka i szkolnictwo

   1. Polskie Towarzystwo Kreacjonistyczne

   2. Szkolnictwo

   3. Wydarzenia naukowe: sesje, sympozja, spotkania, wykłady

  6. Organizacja Kościoła Katolickiego

   1. Organizacja Kościoła

   2. Kościoły, diecezje – informatory, przewodniki

   3. Kościoły katolickie, sanktuaria – Warszawa

   4. Kościoły katolickie, sanktuaria

   5. Sanktuaria zagraniczne

   6. Świątynia Opatrzności Bożej

  7. Organizacje

   1. Organizacje

    1. Archikonfraternia Literacka

    2. Akcja Katolicka

    3. Katolicka Agencja Informacyjna (KAI)

    4. Klub Inteligencji Katolickiej (KIK)

   2. Organizacje charytatywne, humanitarne

    1. Caritas

    2. Hospicja

    3. Fundusz Ochrony Macierzyństwa ; Klub Przyjaciół Życia Ludzkiego ; Ruch Obrony Życia im. ks. Jerzego Popiełuszki ; Polskie Stowarzyszenie Obrońców Życia Człowieka, Human Life International Europa

    4. Towarzystwo Opieki nad Ociemniałymi

    5. Fundacja im. ks. Stefana Niedzielska Pomocy Kościołowi i Rodakom na Wschodzie, Towarzystwo Przyjaciół Trędowatych im. Ojca Jana Beyzyma, Towarzystwo Pomocy im. Brata Alberta, Fundacja Promień Bożego Miłosierdzia, Pomost Pallotyńskie Dzieło Pomocy dla Katolików na Wschodzie

  8. Pielgrzymki

   1. Domy pielgrzymkowe

   2. Pielgrzymki – oferty biur

   3. Szlaki pielgrzymkowe

  9. Postaci ważne dla Kościoła

   1. Kardynałowie

    1. Hlond

   2. Papieże

    1. Benedykt XVI

    2. Franciszek

    3. Jan Paweł II

   3. Prymasi

    1. Glemp

    2. Wyszyński

   4. Święci, beatyfikowani

    1. Popiełuszko

  10. Wydarzenia

   1. Dzień Papieski

   2. Jubileusz 2000

   3. Kongres Eucharystyczny 1987

   4. Millenium 1966

   5. Sobór Watykański II

   6. Światowe Dni Młodzieży

  11. Zakony

   1. Zakony A-J

   2. Zakony K-O

   3. Zakony P-Ż

  12. Związki wyznaniowe

   1. Kościoły chrześcijańskie

    1. Kościół Adwentystów Dnia Siódmego

    2. Kościół Boży

    3. Kościół Ewangelicko-Augsburski

    4. Kościół Ewangelicko-Metodystyczny

    5. Kościół Ewangelicko-Reformowany

    6. Kościół Jezusa Chrystusa Świętych w dniach ostatnich

    7. Kościół Prawosławny

    8. Kościół Zielonoświątkowy

    9. Świadkowie Jehowy

    10. Varia

   2. Religie niechrześcijańskie

   3. Stowarzyszenie Studentów Muzułmańskich w Polsce, Muzułmańskie stowarzyszenie kształtowania kulturalnego w RP

   4. Ruchy religijne, sekty

  13. Życie Kościoła

   1. Kościół-Unia Europejska

   2. Kościół wobec …

   3. Misje

   4. Modlitwy

   5. Modlitwy okolicznościowe

   6. Rekolekcje, dni skupienia

   7. Rodzina

   8. Ruchy religijne, wspólnoty modlitewne

   9. Taize

   10. Trzeźwość

   11. Życie parafialne

   12. Życie religijne poza granicami Polski

   13. Varia


 1. ZAGADNIENIA TECHNICZNE

  1. Instrukcje

  2. Racjonalizacja